DE BREDANAAR KOMT EERST.

KIES VOOR VERANDERING.
KIES LPF BREDA.

DE BREDANAAR KOMT EERST.

KIES VOOR VERANDERING.
KIES LPF BREDA.

BREDA, NETHERLANDS, AUGUST 5, 2018: People are enjoying a sunny day strolling alongside channel of Niuewe Mark in Breda, Netherlands

Hier staan wij voor.
Jouw stem, Jouw Breda.

Behoud van cultuur & tradities

Niet veranderen wat ons lief is. Lijst Pim Fortuyn Breda staat voor het behoud van onze Nederlandse cultuur en onze tradities. Wij houden van Zwarte Piet en willen graag het recht behouden de magie van het Sinterklaasfeest en al onze andere tradities te kunnen doorgeven aan onze volgende generaties. LPF Breda zal zich hiervoor dan ook blijven inzetten. Dat is wie wij zijn en wat ons Nederlanders maakt.

Geen QR Maatschappij

Sinds de komst van Corona heeft dit een grote impact gehad op ons allemaal. Deze impact is per persoon verschillend. Daarom is vaccineren per definitie een strikt persoonlijke afweging en dat moet ook zo blijven. Het uitsluiten van groepen mensen binnen onze samenleving op basis van deze keuze is dan ook onacceptabel en daarom zullen wij ons blijven verzetten tegen een QR-samenleving.

Veilig in Breda

Breda moet veilig zijn voor ons allemaal. Lijst Pim Fortuyn Breda zet zich dan ook graag in voor uw veiligheid zodat u met een gerust gevoel in onze mooie stad kunt wonen, werken en leven. Door te kiezen voor LPF Breda, kiest u ook voor een veiliger Breda voor iedereen. Wij zijn klaar om Breda te voorzien van concrete oplossingen waar u op kunt rekenen. Uw veiligheid in Breda staat bij ons centraal.

Geen voorrang statushouders

Lijst Pim Fortuyn Breda wil per direct dat statushouders geen voorrang meer hebben bij het toewijzen van een woning. Momenteel moeten statushouders zo snel mogelijk een woning toegewezen krijgen terwijl onze woningzoekenden gemiddeld 10 jaar moeten wachten. Deze regeling is al sinds 2017 niet meer verplicht en bovendien frustreert dit een eerlijke samenleving. De Bredanaar komt eerst.

Directe democratie

LPF Breda wil dat de kloof tussen politiek en de Bredanaar drastisch wordt verkleind. Politieke keuzes zijn te vaak gebaseerd op eigen idealen en te weinig getoetst bij de wens van het volk. Het is dan ook van groot belang om juist bij vraagstukken die direct impact hebben op het welzijn van de bevolking er de mogelijkheid bestaat om een bindend referendum in te zetten.

Eerlijke woningmarkt

Het woningaanbod in Breda is nog altijd lager dan de vraag en Lijst Pim Fortuyn Breda wil dan ook inzetten op de bouw van betaalbare woningen voor iedereen. Meer dan de helft van de woningen in Breda zijn koopwoningen die dankzij de woningcrisis qua prijs totaal zijn ontploft. Starters krijgen geen eerlijke kans om deel te nemen aan de woningmarkt om hun eerste huis te kopen.

Meer banen en werkgelegenheid

De huidige arbeidsmarkt heeft dankzij corona een situatie opgeleverd waarbij er meer banen zijn dan beschikbare mensen en is het aantal werklozen en bijstandsgerechtigden toegenomen. Wij willen graag meer omscholing en trainingsmogelijkheden bij met name krapteberoepen. Daarnaast wil Lijst Pim Fortuyn Breda de mogelijkheden op het gebied van maatschappelijke dienstverlening met behoud van uitkering vergroten zodat iedereen kan bijdragen aan ons Breda.

Meer aandacht voor ouderen

Lijst Pim Fortuyn Breda zet zich in voor een beter welzijn en kwaliteit van leven voor onze ouderen. Met een vergrijzing van 1 op de 4 inwoners is het niet meer weg te denken uit onze stad. Wij willen dat onze ouderen worden voorzien van voldoende activiteiten, aandacht en ondersteuning om eenzaamheid en depressiviteit te minimaliseren zodat zij kunnen genieten van een onbezorgde oude dag en ze de aandacht krijgen die ze verdienen.

Samen in sport & beweging

LPF Breda vind het belangrijk dat elke inwoner van Breda de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten en te werken aan zijn of haar gezondheid. Of het nu gaat om grote topsport-evenementen of lokale voorzieningen, LPF Breda wil de mogelijkheden die Breda te bieden heeft beter onder de aandacht brengen waarbij toegankelijkheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid voor iedereen wordt geoptimaliseerd. Sport & Gezondheid is van ons allemaal.
VOOR EEN BETER BREDA

SLUIT JE AAN
EN WORD LID

Wil jij deel uit maken van de meest spraakmakende partij van Breda en
wil jij meedenken en meebouwen aan de toekomst van onze mooie stad?
Ben jij toe aan een gezond rechts geluid binnen de Bredase politiek
die opkomt voor jouw vrijheid en wil jij je actief inzetten voor een
beter Breda? Sluit je dan nu aan en word lid!
VOOR EEN BETER BREDA

SLUIT JE AAN
EN WORD LID

Wil jij deel uit maken van de meest spraakmakende partij van Breda en wil jij meedenken en meebouwen aan de toekomst van onze mooie stad?
Ben jij toe aan een gezond rechts geluid binnen de Bredase politiek die opkomt voor jouw vrijheid en wil jij je actief inzetten voor een beter Breda? Sluit je dan nu aan en word lid!
LIJST PIM FORTUYN BREDA

WIJ ZIJN
LPF BREDA

Het is tijd voor een beter Breda. Jouw Breda. Waar jouw stem gehoord wordt en waar de Bredanaar weer op 1 komt te staan. Het is tijd voor verandering.

Lijst Pim Fortuyn Breda vond haar oorsprong in 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen in Breda, waarbij de eerste gesprekken plaatsvonden tussen de LPF-fractie uit Eindhoven en Carlo van Remortel. Na een bezoek aan de algemene ledenvergadering was het al snel duidelijk dat er sprake was van gelijkgestemdheid, draagvlak en een sterk toekomstperspectief. Carlo heeft toen al snel de rol van voorzitter voor de jongerenafdeling van de partij op zich genomen en gezorgd voor een goede doorstart van Jonge Fortuynisten. In 2019 waren de Europese verkiezingen waarbij de inwoners van Breda een sterk signaal af wisten te geven als we kijken naar de stemresultaten. Het opkomende Forum voor Democratie kreeg zo’n 8.7% van de Bredase stemmen en ook de PVV wist de Bredanaar met zo’n 3.2% te bekoren.

Er leeft dus duidelijk een sentiment bij de Bredase bevolking van een alternatief op rechts. Voor de Bredase politici Carlo van Remortel, John Stubenitsky en Pieter Magnee bevestiging genoeg om hun plannen nu echt vorm te geven en werd de eerste hand gelegd aan onze partij, Lijst Pim Fortuyn Breda. Een gezond rechts geluid met het gedachtegoed van Pim Fortuyn als basis, dicht bij de mensen, daadkrachtig en rechtvaardig. Een partij die staat voor de Bredanaar, hun belangen, hun kansen, hun toekomst. Een partij die de stem vertolkt van de inwoners in Breda die het anders willen, die het beter willen en zich niet kunnen vinden binnen de gevestigde politiek.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/sig.png
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/side-1280x731.png
LIJST PIM FORTUIJN BREDA

Een verstandige keuze
Voor een beter Breda

Behoud van cultuur & Tradities

Niet veranderen wat ons lief is. LPF Breda staat voor het behoud van onze Nederlandse cultuur en onze tradities. Wij houden van zwarte Piet en willen graag het recht behouden de magie van het Sinterklaasfeest en al onze andere tradities te kunnen doorgeven aan onze volgende generaties. Dat is wie wij zijn en wat ons Nederlanders maakt.

Vrijheid van meningsuiting

Het vrije woord is het fundament van onze democratie. Het geven van onze mening in welke vorm of hoedanigheid dan ook, zorgt er voor dat wij elkaar begrijpen. Onze meningen geven ons wederzijds inzicht, respect en weerbaarheid. Zonder deze vrijheid is onze samenleving verloren. LPF Breda zal altijd strijden om deze vrijheid te behouden.

Succesvol ondernemen

Wij zijn trots op onze ondernemers. LPF Breda wil graag dat juist de kleinere ondernemer pro-actiever wordt begeleid in hun doelstellingen en ambities en er vanuit de gemeente meer initiatieven worden ontwikkeld om deze ondernemers samen te brengen. Succes maak je nooit alleen, het gaat er niet alleen om wat je kan, maar vooral ook wie je kent.

Woonkansen voor iedereen

De woonmarkt staat onder druk en met name in Breda is de beschikbaarheid van betaalbare woningen ver te zoeken. Betaalbare koopwoningen zijn er nauwelijks, wachttijden op een huurwoning zijn extreem lang en de huurprijzen in de vrije sector zijn volledig ontploft. LPF Breda wil zich inzetten voor eerlijke woonkansen in Breda voor iedereen.

Verantwoordelijk bestuur

Maak volksvertegenwoordigers ook écht verantwoordelijk en kies voor meer openbaarheid en transparantie. Er zijn al diverse stappen in de goede richting gezet, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog altijd veel te winnen en daar zetten wij ons graag voor in. U heeft recht op een eerlijke, publieke en verantwoordelijke besluitvorming.

Sterk in sport & gezondheid

LPF Breda zet zich graag in voor het behoud en ontwikkeling van voldoende diverse sportlocaties waar Bredanaars bezig kunnen zijn met hun favoriete sport en met hun persoonlijke gezondheid. Ook het organiseren van topsportevenementen waar we van kunnen genieten, zetten we onze stad sterk op de kaart. Dat is goed voor Breda en goed voor de Bredanaar.

Veilig in Breda

Breda moet veilig zijn voor ons allemaal. LPF Breda zet zich dan ook graag in voor uw veiligheid zodat u met een gerust gevoel in onze mooie stad kunt wonen, werken en leven. Door te kiezen voor LPF Breda, kiest u ook voor een veiliger Breda. Concrete oplossingen waar u op kunt rekenen. Uw veiligheid staat bij ons centraal.

Klimaat & Natuur

In en rondom Breda beschikken we over prachtige bossen en natuurgebieden die we dan ook graag zo willen behouden door hoogwaardig onderhoud en beheer. Daarnaast zorgt LPF Breda graag voor een gezond en sterk leefklimaat door te kiezen voor oplossingen met een substantieel aantoonbaar rendement waar we écht iets aan hebben.

Een socialer domein

Voor mensen die door een bepaalde reden in het sociaal domein zijn beland wil LPF Breda betere ondersteuning en begeleiding waar men vaak onder de armoedegrens moet leven, regelmatig te maken heeft met zware schuldproblemen en te weinig concrete en rendabele kansen wordt geboden op weg naar betaald werk voor de toekomst.

Meer aandacht voor onze ouderen

LPF Breda staat dicht bij de mensen en wil daar dan ook goed voor zorgen. We vinden het belangrijk dat ouderen in Breda het respect en begeleiding krijgen die ze verdienen. Daarom willen wij dan ook meer aandacht voor onze ouderen door diverse betrokken en sociale initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een onbezorgde oude dag.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/side-1280x731.png
LIJST PIM FORTUIJN BREDA

Een verstandige keuze
Voor een beter Breda

Behoud van cultuur & Tradities

Niet veranderen wat ons lief is. LPF Breda staat voor het behoud van onze Nederlandse cultuur en onze tradities. Wij houden van zwarte Piet en willen graag het recht behouden de magie van het Sinterklaasfeest en al onze andere tradities te kunnen doorgeven aan onze volgende generaties. Dat is wie wij zijn en wat ons Nederlanders maakt.

Vrijheid van meningsuiting

Het vrije woord is het fundament van onze democratie. Het geven van onze mening in welke vorm of hoedanigheid dan ook, zorgt er voor dat wij elkaar begrijpen. Onze meningen geven ons wederzijds inzicht, respect en weerbaarheid. Zonder deze vrijheid is onze samenleving verloren. LPF Breda zal altijd strijden om deze vrijheid te behouden.

Succesvol ondernemen

Wij zijn trots op onze ondernemers. LPF Breda wil graag dat juist de kleinere ondernemer pro-actiever wordt begeleid in hun doelstellingen en ambities en er vanuit de gemeente meer initiatieven worden ontwikkeld om deze ondernemers samen te brengen. Succes maak je nooit alleen, het gaat er niet alleen om wat je kan, maar vooral ook wie je kent.

Woonkansen voor iedereen

De woonmarkt staat onder druk en met name in Breda is de beschikbaarheid van betaalbare woningen ver te zoeken. Betaalbare koopwoningen zijn er nauwelijks, wachttijden op een huurwoning zijn extreem lang en de huurprijzen in de vrije sector zijn volledig ontploft. LPF Breda wil zich inzetten voor eerlijke woonkansen in Breda voor iedereen.

Verantwoordelijk bestuur

Maak volksvertegenwoordigers ook écht verantwoordelijk en kies voor meer openbaarheid en transparantie. Er zijn al diverse stappen in de goede richting gezet, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog altijd veel te winnen en daar zetten wij ons graag voor in. U heeft recht op een eerlijke, publieke en verantwoordelijke besluitvorming.

Sterk in sport & gezondheid

LPF Breda zet zich graag in voor het behoud en ontwikkeling van voldoende diverse sportlocaties waar Bredanaars bezig kunnen zijn met hun favoriete sport en met hun persoonlijke gezondheid. Ook het organiseren van topsportevenementen waar we van kunnen genieten, zetten we onze stad sterk op de kaart. Dat is goed voor Breda en goed voor de Bredanaar.

Veilig in Breda

Breda moet veilig zijn voor ons allemaal. LPF Breda zet zich dan ook graag in voor uw veiligheid zodat u met een gerust gevoel in onze mooie stad kunt wonen, werken en leven. Door te kiezen voor LPF Breda, kiest u ook voor een veiliger Breda. Concrete oplossingen waar u op kunt rekenen. Uw veiligheid staat bij ons centraal.

Klimaat & Natuur

In en rondom Breda beschikken we over prachtige bossen en natuurgebieden die we dan ook graag zo willen behouden door hoogwaardig onderhoud en beheer. Daarnaast zorgt LPF Breda graag voor een gezond en sterk leefklimaat door te kiezen voor oplossingen met een substantieel aantoonbaar rendement waar we écht iets aan hebben.

Een socialer domein

Voor mensen die door een bepaalde reden in het sociaal domein zijn beland wil LPF Breda betere ondersteuning en begeleiding waar men vaak onder de armoedegrens moet leven, regelmatig te maken heeft met zware schuldproblemen en te weinig concrete en rendabele kansen wordt geboden op weg naar betaald werk voor de toekomst.

Meer aandacht voor onze ouderen

LPF Breda staat dicht bij de mensen en wil daar dan ook goed voor zorgen. We vinden het belangrijk dat ouderen in Breda het respect en begeleiding krijgen die ze verdienen. Daarom willen wij dan ook meer aandacht voor onze ouderen door diverse betrokken en sociale initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een onbezorgde oude dag.

SAMEN VOOR BREDA

DOE MEE
EN SLUIT JE AAN

SAMEN VOOR BREDA

DOE MEE
EN SLUIT JE AAN

Word lid!

Sta jij achter het gedachtegoed van Pim Fortuyn en wil jij lid worden van LPF Breda? Dat kan natuurlijk! Klik hier voor meer informatie en word lid. Kies voor een gezond rechts geluid en kies voor verandering!

Word actief!

Wil jij niet alleen maar lid worden maar jezelf ook actief inzetten in Breda? Samen voor Breda maken we het verschil, voor Bredanaars, met Bredanaars. Kom in actie voor Breda en schrijf je nu in als LPF vrijwilliger!

Word donateur!

Succes maak je nooit alleen. Steun LPF Breda en maak ons groot! Elke donatie is welkom en van grote waarde voor ons zodat we als partij kunnen groeien en ontwikkelen. Klik hier en word donateur van LPF Breda.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2021 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2021 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden