Achter ‘t Fort – Bewonersbijeenkomst

27 oktober 2022

Eerder dit jaar werd Burgerraadslid Carlo van Remortel benaderd door bewoners uit de Zuilenstraat in Princenhage inzake de grond tussen de woningen aan de Zuilenstraat (nr.82-90) en de begraafplaats, wat ook wel bekend staat als achter ’t fort waar men woningen wil realiseren voor 32 mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit heeft tot veel zorgen geleid bij omwonenden en hebben dan ook vragen gesteld aan de gemeente Breda wat heeft geleid tot nog meer onrust en onzekerheid.

LPF Breda neemt de zorgen van de omwonenden serieus en zo heeft Carlo dan ook op 14 augustus artikel 9 vragen  gesteld aan het college. De beantwoording van de vragen die exact een maand later werden beantwoord, kwam ook hier niet veel meer duidelijkheid naar voren en konden geen zorgen vanuit de omwonenden worden verduidelijkt of weggenomen. De beantwoording kunt u hier terugvinden.

Welke zorgen spelen er nu precies bij de omwonenden?

  1. Veiligheidsrisico’s

De buurtbewoners maken zich vooral zorgen om de veiligheid van de spelende kinderen in de buurt. Aangezien er momenteel al overlast heerst door hangjongeren en drugsgebruik zal de komst van 32 jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 24 jaar de situatie alleen maar verergeren. Momenteel hebben diverse omwonenden hun handen al vol aan het aanspreken van overlast gevende jongeren op hun gedrag. Het is geen kwestie of dit meer problemen geeft maar eerder in welke mate en wanneer. De omwonenden maken zich dus terecht zorgen over de risico’s en gevolgen die deze bouwplannen met zich meebrengen.

  1. Verkeersdrukte

Op dit moment heeft men in de directe omgeving al te maken met een verhoogde verkeersdrukte vooral sinds de komst van de Basic Fit en nu recent ook de Mormoonse kerk, maar ook zeker door aangelegen bouwprojecten. Daarnaast is de toegang tot de grond waar gebouwd gaat worden minimaal en een verkeersinfarct ligt op de loer. Ook zijn er metingen uitgevoerd die aantonen dat de enorme verkeersdruk in de straat actie vereist.

  1. Openbaar groen

Op dit moment ervaren de omwonenden veel woongenot en leefplezier aan de groene omgeving en de speeltuin, al is deze wel toe aan een flinke opknapbeurt. Dit is jaren geleden wel toegezegd door de gemeente maar nooit uitgevoerd. Nu is het zaak de juiste keuzes te maken voor deze grond.

  1. Planschade

Door de komst van de woningen voor deze doelgroep heeft dit mogelijk nadelige effecten op de waarde van de omliggende woningen. Als het plan er toch door komt betekent dit dat de waarde van de woningen zal gaan dalen, dat de rustige en kindvriendelijke omgeving achteruit gaat en dat makelaars deze motivatie zullen gaan gebruiken om de verkoop te stimuleren. Dit is een van de vele zorgen die de buurtbewoners hebben naar aanleiding van vage communicatie vanuit de Gemeente Breda.

Bewonersbijeenkomst 27 oktober

Falende participatie

Om toch duidelijkheid te verkrijgen inzake de bouwplannen werd het tijd voor een bijeenkomst waarbij omwonenden hun vragen konden stellen aan de gemeente Breda en aangesloten partijen en middels een uitgebreide presentatie voldoende informatie konden verzamelen. Helaas was de realiteit anders. Natuurlijk was LPF Breda hierbij aanwezig, want ook wij wilden graag meer duidelijkheid. Er bleek geen presentatie te zijn, geen informatieverstrekking, geen plan. Een complete aanfluiting waarbij de gemeente Breda volledig faalt in het participatieproces door haar verantwoordelijkheid te nemen en de omwonenden goed te informeren, vragen van de omwonenden te beantwoorden en vooral hun zorgen om de beoogde bouwplannen weg te nemen.

Al heel snel liepen de emoties hoog op in de zaal en werd de nodige frustratie hierover geuit. Volledig terecht natuurlijk, als je als omwonende met zoveel dedain en zelfingenomenheid te woord wordt gestaan. “Als u het niet eens bent met de plannen, wat zijn dan uw eigen alternatieven?”, mompelde een van de aanwezige ambtenaren als reactie op een van de opmerkingen uit de zaal. De bal terugleggen bij de inwoner over iets waar niet om is gevraagd. Onacceptabel. De emoties liepen nog verder op en vanuit de zaal werd al bevestigd dat indien dit plan toch doorgaat men dit tot op hoog niveau juridisch zal aanvechten. Men was niet in staat om de emoties te temperen en de situatie mondde al snel uit in 1 op 1 gesprekken onderling zodat met de minste weerstand aan de participatieverplichting kon worden voldaan. Volledig ongeschikt.

Verantwoording en vervolg

Als dit het participatieproces is waar we als Breda zo trots op zijn, kunnen we daar net zo goed mee ophouden. Het is complete tijdsverspilling als je op deze schofferende wijze miskent wordt als inwoner en totaal niets wijzer wordt van een bijeenkomst die van hoge impact is op je direct woon- en leefomgeving. Het resultaat van deze avond was voor de omwonenden een teleurstelling rijker en het vertrouwen in de lokale politiek is weer eens wat verder beschadigd. Het moge duidelijk zijn dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd. Wordt vervolgd.

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden