Belastingdienst vreest regen aan bezwaren tegen WOZ-waarde. LPF waarschuwde hier in november al voor!

6 februari 2023door LPF Breda

Vandaag lezen we in dagblad BN De stem dat de belastingdienst een enorme stroom aan WOZ-bezwaren verwacht. De verwachting is dat landelijk de WOZ-waarde gemiddeld met 17% zal stijgen. Dit komt omdat de taxatie is gebaseerd op begin 2022 en zijn de prijsdalingen van huizen niet meegenomen in de aanslag die burgers nu ontvangen. Dit houdt effectief in dat uw OZB gebaseerd is op een hoger bedrag dan de actuele waarde op dit moment. U kunt dus begrijpen dat hier een regen aan bezwaarschriften het gevolg van zullen zijn. BWB verzorgt voor 12 gemeenten in West-Brabant de WOZ-aanslagen. Binnen zes weken na ontvangst kunt u bezwaar maken tegen deze WOZ-aanslag. Veel van die bezwaren worden gedaan door no-cure no-pay organisaties, die dankbaar gebruik maken van deze situatie en dit verdienmodel ten volle benutten. Want inderdaad, voor u is het gratis, maar deze bedrijfjes rekenen de gemeente wel € 626,26 aan per bezwaar. Deze proceskosten moeten natuurlijk ook weer ergens op verhaald worden en dit loopt inmiddels in de tonnen direct uit de gemeentelijke middelen, en landelijk is dit zelfs miljoenen euro’s. Voor West-Brabant is dit al 9 ton, meldt BN De Stem.Hier heeft LPF eind 2022 al voor gewaarschuwd en direct vragen gesteld aan het college. Ook hebben we een voorstel gedaan om deze onnodige kosten te besparen en deze prijzige ncnp-bedrijven zoveel mogelijk overbodig te maken. Van 2018 tot 2022 heeft dit de gemeente al ongeveer 6 ton gekost.

Uit de antwoorden kwam onder andere naar voren dat voor Breda ongeveer 40% van de ingediende bezwaren via ncnp-bedrijven loopt en dat dit voor 2018 tot 2022 meer dan 6 ton heeft gekost.  We zijn benieuwd uit welke middelen deze kosten worden betaald en wat eventuele gevolgen zijn in de toekomst. Ook willen we graag weten wat gemeente Breda in haar rol in dit geheel tot nu toe heeft gedaan om deze kosten te minimaliseren.

Als antwoord op de vraag wat de gemeente gaat doen om het aantal WOZ-bezwaren via ncnp-bedrijven te laten afnemen ontvingen we het volgende antwoord: “De BWB heeft in 2022 met een aantal andere belastingsamenwerkingen gekozen voor een gezamenlijke communicatiestrategie en – campagne als reactie op de media campagne van de NCNP- bureaus. Deze campagne omvat publicaties in de regionale media in de periode van de aanslagoplegging en op internet wordt via zoektermen als ‘WOZ bezwaar’ betrokkene naar de site van de BWB geleid. Deze campagne wordt in 2023 gecontinueerd en geïntensiveerd.Daarnaast zijn de NCNP bureaus die bekend zijn bij de BWB uitgenodigd voor een overleg over de procedure rondom het bezwaar- en beroepstraject 2023. Deze gesprekken zijn inmiddels ingepland en vinden voor de jaarwisseling plaats. Het doel van dit alles is om de afwikkeling van bezwaarschriften procedureel zo goed als mogelijk in te richten zodat de afwikkeling geen vertraging oploopt en daarmee het risico op proceskostenvergoedingen wordt geminimaliseerd.”

Nou dat hebben we gezien inderdaad. De gezamenlijke communicatiestrategie- en campagne heeft kennelijk onvoldoende het gewenste en nodige resultaat opgeleverd. Evenals de optimalisaties op de website van BWB, SEO-interventies en mediapublicaties. We zijn dan ook erg benieuwd naar de plannen van het college hoe hier nu actie op wordt ondernomen en welke rol zij hier aan kan vervullen. Daarnaast willen we natuurlijk ook graag weten wat de gesprekken met ncnp-bedrijven en BWB effectief hebben opgeleverd.

Daarnaast informeerde het college ons over de rol die de gemeente kan spelen om deze kosten zo laag mogelijk te maken en te houden. Hoe meer basisregistraties op orde zijn, hoe minder gegronde bezwaren WOZ. In het artikel van BN De stem spreekt Peter Stoffelen als directeur van BWB over 40% gegronde bezwaren. Dit is een zorgelijk hoog percentage. We zijn dan ook benieuwd hoe dat in Breda zit met het aantal gegronde bezwaren.

LPF Breda zal wederom vragen stellen aan het college over wat de volgende stap zal zijn om de proceskostenvergoedingen aan te pakken en te minimaliseren. Het totaalbedrag is sinds 2019 al drie maal zo hoog geworden door deze onhoudbare marktfrustratie die bovendien onnodig is. Het is dan ook cruciaal dat dit effectief wordt aangepakt.

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden