Betaald parkeren in Breda: Hoe partijvoorzitter John Stubenitsky getuige was van de schijndemocratie die duizenden inwoners dupeert in Breda.

21 februari 2023door LPF Breda

U heeft het ongetwijfeld in de media meegekregen; het invoeren van betaald parkeren in diverse buurten en wijken in Breda. Beslissingen die van grote impact zijn op het dagelijks bestaan en welzijn van inwoners die direct gevolgen ondervinden door deze beslissingen dienen betrokken te worden bij de besluitvorming. Alle bestuursorganen in Nederland – dus ook gemeentebesturen – zijn verplicht bij het nemen van besluiten belanghebbenden te betrekken. Dit ‘recht op burgerparticipatie’ ligt vast in de Grondwet, de Kieswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeente- en Provinciewet. Ook het Europees recht volgt op basis van democratische beginselen deze lijn.

We nemen u even mee terug naar 23 juli 2022. Dit was namelijk het moment dat gemeente Breda inwoners van Brabantpark per brief informeerde over de plannen om betaald parkeren in te voeren. Om navolging te geven aan burgerparticipatie werd er een klankbordgroep opgericht waarbij onze partijvoorzitter John Stubenitsky een van de leden was. In eerste instantie leek het allemaal positief te gaan verlopen, maar dat was helaas van korte duur en op 2 november publiceerde onze voorzitter het volgende nadat hij de klankbordgroep woedend had verlaten:

“ In het zuidelijk deel van het Brabantpark is op doordeweekse dagen van 9.00 tot 17.00 uur flinke parkeeroverlast van studenten van Avans. De bewoners kunnen hun auto nauwelijks kwijt. In het gebied ten noordwesten van de Ignatiusstraat is enorme parkeeroverlast van mensen die in de binnenstad werken. Bij de coalitie-onderhandelingen is door de linkse coalitiepartners, PvdA, Groen Links, CDA en VVD besloten dat het aanwijzen van gebieden waar betaald parkeren wordt ingevoerd, een beslissing is van het College, dus de wethouders, waarbij het democratisch beginsel, invloed van de gemeenteraad, buiten spel wordt gezet. Dus binnenkort komt er betaald parkeren in het Brabantpark. Om de schijn van inspraak te wekken wordt er een Klankbordgroep samengesteld. Ik zat daarin, maar ik heb gisteravond die groep woedend verlaten. Bij de eerste 2 sessies leek het nog de goede kant op te gaan.

Maar het belangrijkste blijkt toch de verdiensten van de Scanauto zo hoog mogelijk te maken. Omdat het voor de gemeente gemakkelijker is, wordt gekozen voor betaald parkeren van 9.00 tot 20.00 of wellicht zelfs tot 22.00 uur en dat 7 dagen per week, overlast of niet. De bewoners krijgen als ze op straat parkeren een gratis eerste vergunning. Een tweede of derde vergunning moet betaald worden. Bezoek van de bewoners moet met een App op de telefoon aangemeld worden en dat kost dan 25 eurocent per uur.

In de wijk wonen best veel bejaarden die door de idioot strenge regels hun bezoek zullen zien verminderen en daardoor vereenzamen en zelfs minder lang zelfstandig kunnen blijven wonen. Ondanks dat de gemeenteraad nauwelijks invloed kan hebben op deze machtsmisbruik van de coalitie en het College, zijn de oppositiepartijen SP en LPF fel tegen deze ondemocratische gang van zaken.

 

Al snel werd dus al duidelijk dat er van daadwerkelijke burgerparticipatie en/of democratische besluitvorming geen sprake is. Het werd er ook allemaal niet beter op. Later verkreeg onze voorzitter nadere informatie die de situatie nog schokkender maakte dan hij al was. De gesprek-leidster van de klankbordgroep Angelique Breukel is helemaal geen ambtenaar van de gemeente Breda, maar Adviseur Parkeren bij Spark Parkeren, een verkeerde voorstelling van zaken dus.  Een paar weken geleden was er een bijeenkomst van ondernemers van het Brabantplein en Dirk Uyl burgerraadslid van de Bredase SP mocht er niet in. Bij de wel aanwezige mensen was iemand die geen van de ondernemers kende, maar wel vaak het woord voerde en het helemaal met Angelique eens was. Een soort applausmachine voor de gemeente dus. Dat gevoel had onze voorzitter ook bij de bewuste klankbordgroep vergadering waar hij kwaad weggelopen is. Toen zaten er twee mannen die niemand kende en die voorstander waren van betaald parkeren tot 22.00 uur en ook de weekenden wat gretig overgenomen werd door deze zelfde Angelique. Dit heeft niets, maar dan ook niets te maken met democratie en alles met dwang. Deze wending was voor de LPF Breda voorzitter voldoende reden om de raad te informeren over deze onacceptabele situatie en heeft dan ook effectief gebruik gemaakt van zijn inspreekrecht en kwam met het ferme betoog naar de raad toe:

 

“Betaald parkeren Brabantpark.  Ik sta hier als zeer verontruste bewoner van ons mooie Brabantpark . Eerst wat getalletjes.  In 2017 werd er in Breda voor €745.000 aan parkeerboetes uitgeschreven waarvan 1/3 naar het rijk ging. In 2020 werd er voor 4,5 miljoen boetes uitgeschreven wat grotendeels naar de gemeente ging, omdat fiscaal parkeren was ingevoerd en de boetes aan de gemeente toekwamen. Tot zover het financiële belang voor de gemeente om tot fiscaal parkeren over te  gaan.

Nu ga ik even door op het artikel dat BN De Stem vorige week erover geschreven heeft. De organisatie en de leiding van de Klankbordgroep, waar ik ook voor uitgenodigd was, stond onder leiding van Parkeeradviesgroep Spark uit Leidschendam, is nooit verteld, maar Google weet alles. Tot mijn stomme verbazing mochten de gekozen en beëdigde raadsleden dhr Uyl en mevrouw Verdaasdonk niet de klankbordgroep aanhoren. Terwijl de raad toch een controlerende functie heeft in onze democratie.

Later bij de tweede sessie werd me duidelijk waarom ze er niet bij mochten zijn. Ze hadden dan dezelfde conclusie  getrokken als ik. We worden belazerd en die klankbordgroep wordt gebruikt om een soort democratisch sausje eroverheen te gieten. Op 17 januari is er een bijeenkomst met de ondernemers en op 31 januari wordt de slotsessie gehouden van de klankbordgroep. Het zou goed zijn als leden van de raad uitgenodigd zouden worden om als toehoorders aanwezig te zijn om te controleren of het verslag dat uitgebracht wordt naar het College klopt met wat de slotconclusie van de ondernemers en de klankbordgroep is. Want nu heb ik een groot “wie betaalt, bepaald” gevoel. Bij geen van beide sessies werd een voorstelronde gehouden en ik begrijp nu ook waarom niet. Bij de tweede sessie ging het erover tot hoe laat het betaald parkeren moest duren.

Ten zuiden van de Ignatiusstraat bestaat de overlast uit parkerende studenten van Avans, die voornamelijk open is van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 17.00 uur. Achterin het zaaltje stond een mij onbekende man op die zei dat hij ‘s avonds en in de weekenden overlast had dus binnen een minuut besloot de gespreksleider dat de klankbordgroep de voorkeur had. tot 22.00 uur en in de weekenden ook betaald parkeren. Ik ga niet suggereren dat die man daar neergezet was, maar het leek er wel op.

Dus één man kan volgens dit adviesbureau bepalen wat de venstertijden zijn. Welke impact heeft dat betaald parkeren tot 22.00 uur en in de weekends op veel van de bewoners. Als ik kijk naar een viertal dames van boven de 90 die bij mij in de senioren flat wonen, dan kunnen die gewoon zelfstandig blijven wonen, omdat hun kinderen en kleinkinderen 2 tot 3 keer per dag even komen kijken of alles goed gaat. Ach dat kwartje per uur, op zich geen probleem, alleen als je vergeet aan te melden in de haast, want het gaat niet zo heel goed met oma, huppeté, €66,50 boete. Vergeet je gelijk af te melden, €6 per dag. Dat kan aardig oplopen. Ten noorden van de Ignatius straat is veel parkeeroverlast van mensen die in de binnenstad werken. Ook van ambtenaren die in het Stadskantoor werken. En dat zou heel gemakkelijk opgelost kunnen worden. Op doordeweekse dagen staat 80% of meer van het Chasseveld leeg.

Geef die ambtenaren een abonnement voor het Chasseveld. Kost niks want nu staat het groten deels leeg. Oneerlijk tegenover andere mensen die in de binnenstad werken? Onzin, iemand die in een kledingwinkel werkt, krijgt korting als hij of of zij kleding koopt. Maar de gemeente Breda wil geen oplossingen, maar gewoon ordinair eurootjes verdienen! Een wijze raad van een ouwe rot : Maak je geen zorgen om de grijze wolven in Drenthe, maar om de geld wolven in het Stadskantoor waar ze jaloers naar Amsterdam kijken waar de scanautootjes al voor ruim 40 miljoen aan parkeerboetes per jaar hebben uitgeschreven.”

Schijndemocratie

Duidelijker wordt het niet beste mensen! Het gaat niet om u, maar om geld en om macht. Wat ons Deze gang van zaken is ondemocratisch, onwettig en onacceptabel en moet veranderen! En het werd nog erger. Er volgde namelijk nog een sessie van deze zogenaamde klankbordgroep die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen en onze voorzitter publiceerde terecht het volgende betoog:

Nee, ik weiger!

Ik weiger om mee te helpen de ca 10.000 bewoners van het Brabantpark te bedonderen. In 2022 hebben de linkse partijen van Breda, de VVD, Groen Links, CDA en PvdA , besloten dat er in ’de schil van Breda’ rondom het centrum betaald parkeren moet komen. In 2017 was de opbrengst van de uitgeschreven boetes €745.000 waarvan 1/3 naar het rijk ging. In 2020 was dankzij de Scanauto’s de opbrengst van de parkeerboetes €4.500.000 wat grotendeels naar de gemeente ging, want het fiscaal parkeren was massaal ingevoerd.  Als in een vergunningengebied een paar betaalautomaten voor het parkeren worden neergezet, heet dat fiscaal parkeren en de opbrengst van de boetes is dan voor de gemeente.

Omdat en een paar gebieden zoals de Zandberg nogal wat weerstand tegen het fiscaal parkeren was, besloot het College een bureau uit Leidschendam in te huren dat erin gespecialiseerd was om parkeerplaatsen die door bewoners ongewenst waren, erdoor te drukken. Op een democratisch lijkende manier werd er een klankbordgroep in het leven geroepen waar 24 bewoners of ondernemers in door de gemeente “ingehuurde commerciële firma” werden uitgenodigd.

Gisteren was de derde en laatste bijeenkomst van die klankbordgroep waar ik ook deel van uitmaakte. Ik maakte bezwaar dat er maar 8 leden van de 24 leden van de klankbordgroep aanwezig waren. Die andere 16 leden hadden afgehaakt. Maar het moest toch doorgaan, want er was niet tevoren een quorum afgesproken. Dus 8 van de 24 van de ca 10.000 bewoners moesten gaan bepalen tot hoe laat en op welke dagen betaald parkeren moest komen.

In het Brabantpark hebben we twee oorzaken voor de parkeerproblemen. Ten noorden van de Ignatius straat zetten mensen die in de binnenstad werken hun auto neer en dat gebeurt ook in de avonduren en in het weekend en ten zuiden zorgen studenten van Avans voor de problemen van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 17 uur dus zou het logisch zijn twee regimes te hanteren.

Bij de vorige sessie stond er een mij onbekende man op die luidkeels verkondigde dat hij in de avonduren en ook in de weekenden overlast ervoer. Dus werd gezegd door de vriendelijke dame van het ingehuurde parkeerbureau, dan wordt het tot 22.00 uur en ook in de weekenden. Omdat ik twijfelde of de spreker wel in de wijk woonde, stelde ik gisteravond een voorstelronde voor.  Zo van ik ben Bart Peters en ik woon in de Ignatiusstraat. Nee, zei die vriendelijke parkeer bureau mevrouw, dat is tegen de privacy.

Omdat er van de vorige sessies geen notulen gemaakt waren, tenminste niet aan ons gegeven, kondigden ik openlijk aan, dat ik met mijn telefoon de avond zou opnemen. Dat mocht niet, want er was een notuliste aanwezig. Nee, ik weiger mee te doen aan het bedonderen van de bewoners van het Brabantpark, en daarom ben ik na een kwartier opgestapt. Het bedonderen van de bewoners van het Brabantpark laat ik aan de coalitiepartijen en het College van B en W over.

Zaak staat niet op zichzelf, patroon over gehele stad

Deze zaak staat echter niet op zichzelf. Het is een duidelijk patroon hoe gemeente Breda betaald parkeren aanpakt over de rug van de inwoners in het desbetreffende gebied in onze gemeente zoals we dit ook zagen bij de situatie in Sonsbeeck/Boeimeer, waar nog minder aan participatie is gedaan dan in Brabantpark en waar we dus diverse malen vragen over gesteld hebben aan het college. Het ondemocratische patroon vertoont zich niet alleen in Brabantpark maar is onderdeel van de algemene aanpak over de gehele stad. Dit concludeerde fractievoorzitter Iwan Dienjes dan ook bij de bespreeknotitie die onlangs in de gemeenteraad werd gevoerd over dit onderwerp

“Nadat in elke buurt of wijk waar gereguleerd parkeren wordt ingevoerd om gecommuniceerd met inwoners, heeft dit tot gevolg dat wij en vele andere partijen worden bestookt met e-mails van inwoners die zich niet gehoord voelen of zelfs geschoffeerd, zie Brabantpark, zie Boeimeer, Zie Sonsbeeck. Een inwoner zei me onlangs nog “Als dit participatie is, laat dat dan maar zitten, het voelt als een formaliteit, een moetje” Ook ervaren wij dit als een voortdurende buitenspelpositie die maar weinig van doen heeft met democratie. Dit patroon moet echt doorbroken worden zodat we als gemeente gezamenlijk invulling geven aan participatie zoals het zou moeten zijn, dus met de inwoners waar draagvlak en draagkracht centraal staan. “

Conclusie

Ondanks de tomeloze inzet van John Stubenitsky om de belangen van al de gedupeerde mensen uit Brabantpark te behartigen en kritisch te zijn op de plannen voor het invoeren van betaald parkeren aldaar en de tijd en energie die Iwan Dienjes heeft gestoken om namens de gedupeerden in Sonsbeeck/Boeimeer het college te bevragen heeft het niet geleid tot wijzigingen in de plannen aangezien zij een meerderheid hebben in de raad en kennelijk niet zo veel op hebben met democratie of wat de inwoner vindt. We zullen kritisch blijven en met het oog op de participatieleidraad die binnenkort wordt besproken aandringen op een controversiële verandering in deze aanpak die recht doet aan het algemeen belang van onze inwoners in plaats van stokpaardjes en wensenlijstjes van het college.

 

 

 

 

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden