Gemeente Breda betaalt onnodig veel geld aan no cure no pay bedrijven voor proceskostenvergoeding WOZ bezwaren. Vragen aan het college

30 november 2022

Gemeenten en BWB bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde). Hierbij gaat men uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar via een waarde peildatum. Dit heeft een direct effect op de OZB en inkomstenbelasting. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren.
Inwoners van Breda kunnen binnen 6 weken na de ontvangen WOZ-beschikking bezwaar maken tegen de WOZ. We zien dat er op dit gebied een marktfrustratie ontstaat door partijen die op basis van no cure no pay werken en de markt bestormen met zogenaamde gratis bezwaren. Niet in de wereld is gratis en dus ook hier niet. Per bezwaar wordt namelijk een proceskostenvergoeding in rekening gebracht die de gemeente € 626,26 kost per bezwaar. Alleen al dit jaar ontstond er een stijging van ingediende bezwaren van deze partijen en zijn nu verantwoordelijk voor 68% van alle ingediende bezwaren.

Deze proceskostenvergoeding moet natuurlijk ergens weer op verhaald kunnen worden en lopen inmiddels in de tonnen. Kosten die weer terugverdiend dienen te worden. Deze zouden bijvoorbeeld bespaard kunnen worden indien de gemeente haar inwoners informeert en motiveert om zelfstandig bezwaar te maken en dit faciliteert op een toegankelijke eenduidige wijze zodat de onwenselijke cowboymentaliteit die bezwaren op WOZ-beschikkingen tot een lucratief verdienmodel hebben verworven kan worden aangepakt.

Hierover hebben wij de volgende vragen gesteld:

Hoeveel van de bezwaren, ingediend tegen de WOZ waarde gemeente Breda, zijn ingediend door partijen die conform no cure no pay werken?
Het aantal bewaren gemeente Breda voor 2022 bedraagt: 3.703, waarvan 1.438 zijn ingediend door een no cure no pay (NCNP) bureau (39%)
Van de bezwaren ingediend door NCNP bureaus waren er 1.212 tegen de waardevaststelling van een woning en 226 tegen de waardevaststelling van een niet-woning gericht.

Hoeveel van deze bezwaren zijn gegrond verklaard?
Voor 287 bezwaren NCNP is een gegrond uitspraak verzonden, dat betrof 261 woningen en 26 niet-woningen.
Extra info: Voor 883 bezwaren NCNP is een ongegrond uitspraak verzonden, dat betrof 713 woningen en 170 niet-woningen;

Wat heeft dit voor de gemeente Breda tot op heden voor belastingjaar 2022 gekost aan proceskostenvergoeding?
Voor de WOZ-bezwaren voor belastingjaar 2022 is tot op heden € 81.273,81 aan proceskostenvergoeding uitbetaald.

Wat was de proceskostenvergoeding voor de jaren 2018 t/m 2021?
De uitbetaalde proceskostenvergoeding voor WOZ-bezwaren voor belastingjaren 2018 t/m 2021 bedraagt in totaal € 579.052,30.

Wat gaat de BWB doen om ervoor te zorgen dat het aantal bezwaren via No Cure No pay bureaus afneemt en welke rol kan de gemeente Breda hierin vervullen?
De BWB heeft in 2022 met een aantal andere belastingsamenwerkingen gekozen voor een gezamenlijke communicatiestrategie en – campagne als reactie op de media campagne van de NCNP- bureaus. Deze campagne omvat publicaties in de regionale media in de periode van de aanslagoplegging en op internet wordt via zoektermen als ‘WOZ bezwaar’ betrokkene naar de site van de BWB geleid. Het doel van die campagne is om de burgers op een laagdrempelige wijze kenbaar te maken dat contact met de BWB over vragen ten aanzien van de waardevaststelling altijd mogelijk is en dat zo -mogelijk- een formeel bezwaartraject (al dan niet via een NCNP bureau) kan worden voorkomen. Zo is een belafspraak met een taxateur een vast onderdeel van het aanbod tot uitleg over de waardebepaling.

Deze campagne wordt in 2023 gecontinueerd en geïntensiveerd. Naast deze gezamenlijke inspanning van de belastingsamenwerkingen, zal natuurlijk de eigen website van de BWB weer worden aangepast naar de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zijn de NCNP bureaus die bekend zijn bij de BWB uitgenodigd voor een overleg over de procedure rondom het bezwaar- en beroepstraject 2023. Deze gesprekken zijn inmiddels ingepland en vinden voor de jaarwisseling plaats. In die gesprekken wordt uitleg gegeven aan de vertegenwoordigers van de NCNP bureaus over zaken als: het (massaal) opvragen van taxatieverslagen, de planning en uitvoering van hoorzittingen en de uitwisseling van processtukken. Het doel van dit alles is om de afwikkeling van bezwaarschriften procedureel zo goed als mogelijk in te richten zodat de afwikkeling geen vertraging oploopt en daarmee het risico op proceskostenvergoedingen wordt geminimaliseerd.

Hoeveel bezwaren staan er nu nog open voor belastingjaar 2022?
Er zijn nog 520 bezwaarschriften af te doen voor het belastingjaar 2022.
Extra info: Voor 268 bezwaren NCNP moet nog een uitspraak verzonden worden. Dit betreft 238 woningen en 30 nietwoningen.
Voor 252 niet NCNP-bezwaren moet nog uitspraak gedaan worden. Dit zijn 194 woningen en 58 niet-woningen.

Gaat de BWB het redden om dit voor 31-12-2022 af te ronden? Zo niet, worden de termijnen tijdig verdaagd ivm de wet dwangsom?
In de week van 20 december 2022 worden voor alle op dat moment openstaande bezwaren verdaagbrieven verzonden; naar verwachting zal dit maximaal 200 bezwaren betreffen.

Oordeel LPF

Concluderend kunnen we voorlopig stellen dat er nog altijd veel te veel (bijna 40%) WOZ-bezwaren worden ingediend door no cure no pay bedrijven en dat dit drastisch moet worden verminderd en zo onnodig veel kosten kunnen worden bespaard. Zo kostte dit de gemeente Breda de afgelopen raadsperiode alleen al bijna 6 ton en ook dit jaar wordt er meer dan 80.000 euro aangetikt. Ook het huidige aantal nog te verwerken bezwaarschriften is astronomisch hoog. Er staan nog 520 bezwaarschriften op de plank die voor eind jaar moeten worden verwerkt of tijdig verdaagd om niet nóg meer extra kosten te veroorzaken. Als we kijken wat de gemeente in samenwerking met BWB doet om het aantal ingediende WOZ-bezwaren door NCNP-bedrijven te verminderen is dat duidelijk onvoldoende effectief gebleken. LPF Breda zal dan ook vervolgvragen stellen om hier dieper op in te gaan.

Met vriendelijke groet,

Iwan Dienjes
Lijst Pim Fortuyn Breda

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden