Bredanaar, laat van u horen!

17 januari 2023

Zoals u wellicht wel heeft vernomen gaat de gemeente Breda in samenwerking met woningcorporaties 500 tijdelijke woningen bouwen op drie locaties in onze gemeente. Dit heeft tot veel zorgen en vragen geleid die wij hebben ontvangen. LPF Breda heeft hier natuurlijk vragen over gesteld aan het college. U krijgt namelijk de kans om uw mening te geven aan de gemeente Breda over de beoogde plannen voor het bouwen van tijdelijke woningen. Daarover later meer, eerst informeren wij u meer over de plannen zelf.

Waarom is de woningnood zo hoog?

De woningnood is hoog en dus moet er drastisch gebouwd worden. De woningcrisis heeft ook onze stad niet gespaard en we kampen dus met een enorm grote uitdaging om snel en efficiënt betaalbare woningen te realiseren. Nu was het in Breda al niet eenvoudig om een woning te krijgen en de woningcrisis heeft hiermee de zaken alleen maar verergerd.

Door de enorme problematiek op het gebied van internationaal opgelegde migratie kregen we te maken met een enorme asielcrisis waardoor er nog minder woningen voor de regulier woningzoekende beschikbaar zouden komen. Bovendien krijgen statushouders nog altijd sneller een woning toegewezen dan een regulier woningzoekende en is er dus sprake van een ongelijke behandeling.

Daarnaast is er ook onvoldoende geanticipeerd op de druk op de woningmarkt en vooral op de toestroom van asielzoekers en zijn er veel te weinig betaalbare (huur)woningen gerealiseerd, bijvoorbeeld in 2021 is er geen enkele sociale huurwoning gebouwd. Ook dit is een grote factor inzake de woningcrisis.

Waarom is er gekozen voor tijdelijke woningen?

Nu de nood hoog is snelheid en effectiviteit essentieel. Echter het bouwen van woningen duurt lang, en die tijd is er niet. Daarom heeft de gemeente haar focus gelegd op tijdelijke woningbouw. Een tijdelijke woning is een huurwoning die maximaal op een bepaalde locatie staat die gebouwd wordt in samenwerking met Bredase woningcorporaties.

Wie komen er te wonen? Wat is die “gezonde mix” ?

Deze tijdelijke woningen wil men toewijzen aan een zogenaamde “gezonde mix van doelgroepen” waaronder statushouders, uitstromende/uitbehandelde ggz-cliënten, studenten en natuurlijk ook een gedeelte voor de regulier woningzoekenden. Ruim een derde van deze woningen, de website van de gemeente Breda spreekt inmiddels al van “minstens” een derde,  zullen worden toegewezen aan statushouders op drie locaties die door de gemeente na onderzoek zijn bepaald.

Waar worden de tijdelijke woning gebouwd?

De gemeente Breda heeft onderzoek gedaan naar meerdere locaties en heeft gekozen voor de volgende drie locaties.

Bredestraat
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2023/01/image_2023-01-17_225226406-e1673993187714.png
Donkerstraat
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2023/01/Afbeelding2-e1673993136594.png
Stadionstraat
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2023/01/Afbeelding3-e1673993222206.png
Hoe u onlangs werd overvallen met deze plannen

Afgelopen september heeft de gemeente omwonenden via hun brief geïnformeerd over de beoogde bouwplannen. De zaaide dermate veel onrust en onbegrip waardoor onze mailbox volstroomde met uitingen van zorg en heel veel vragen. Direct hebben wij contact gezocht met de wethouder wonen van Breda en onderhands technische vragen gesteld om inzicht te krijgen in de plannen en het proces rondom deze tijdelijke woningen en hebben we gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaren in bijzijn van de wethouder maar ook hebben we uitgebreid de tijd genomen om de vragen en zorgen te inventariseren bij omwonenden.

Dit waren uw zorgen en uw vragen die u heeft gemeld

We werden geconfronteerd met diverse zorgen van deze mensen welke zijn gebaseerd op de komst van statushouders in hun nabije omgeving en roepen vragen op bijvoorbeeld inzake hun veiligheid, hun leefbaarheid, het behoud van flora en fauna, maar ook financiële zorgen, wat gaan deze plannen doen met de waarde van mijn huidige woning? Hoe zit het met de culturele verschillen van deze statushouders met die van ons? Welke rol heeft de gemeente bij het in goede banen leiden van de inburgering van deze mensen en welke garanties kunnen er worden gegeven voor onze veiligheid?

Daarnaast maakt men zich ook ernstige zorgen over de komst van uitbehandelde of uitstromende ggz-cliënten. Welke risico’s brengt dit dan met zich mee? Is het verstandig om deze mensen te huisvesten naast mensen met wellicht een oorlogstrauma of andere vreselijke zaken? Is het verstandig om deze mensen die voor psychoses behandeld zijn te huisvesten zo dicht naast een spoorlijn? Begrijpelijke vragen die voortkomen aan een enorm breed scala aan zorgen.

De gemeente heeft dan ook een grote verantwoordelijkheid om deze zorgen zoveel mogelijk weg te nemen, vragen uitgebreid te beantwoorden en draagvlak te realiseren bij de omwonenden en andere belanghebbenden. Gemeente Breda is inmiddels gestart is met een haalbaarheidsonderzoek en participatie.

Natuurlijk is niet iedereen kritisch. Ook zijn er wel degelijk mensen die positief aankijken tegen deze tijdelijke woningen en kunnen niet wachten om zich in te schrijven voor een tijdelijke woning. De meesten wachten immers al jaren. Prima, maar laten we niet wegkijken van de mogelijke gevolgen voor onze omgeving en de risico’s die hieruit voortvloeien.

Haalbaarheidsonderzoek & Participatie

Tijdens dit haalbaarheidsonderzoek is participatie dus een groot belangrijk onderdeel en krijgt u de kans om mee te praten, mee te denken en mee te doen wordt er gezegd. U kunt namelijk via planbreda.nl deze vragenlijst invullen en uw mening geven over wat u nou allemaal vindt van deze tijdelijke woningen op deze 3 locaties. Daarnaast worden er diverse inloopbijeenkomsten georganiseerd waarbij u in gesprek kunt gaan met de verantwoordelijke organisaties voor dit project. Tenslotte kunt u zich aanmelden als gegadigde voor een van de 3 adviesgroepen. Uiteindelijk wordt hier een participatieverslag van opgemaakt en samen met de andere resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek naar het college gestuurd.

Welnu, dit lijkt natuurlijk op het eerste gezicht goed voorbereid en transparant. Toch waren hier een aantal vreemde zaken. Namelijk degenen die bij de informatiebijeenkomst onlangs zijn of haar e-mailadres had achtergelaten kreeg een mail om zich aan te melden bij een van de adviescommissies. Het vreemde hieraan was vooral dat een inwoner zich moet bewijzen of hij of zij wel belanghebbend genoeg zou zijn op basis van de ingevulde gegevens. Ten tweede zou er op basis van loting bekend gemaakt worden wie er in deze adviesgroepen zouden mogen komen. De loting zou worden gedaan door een onafhankelijk griffier van de gemeente Breda. Na navraag te hebben gedaan wist bovendien de griffie van niets. Al met al een mooi staaltje organisatiekunde.

De antwoorden op de eerder gestelde technische vragen, het uitblijven van antwoorden en informatieverzoeken alsmede de ontwikkelingen op het gebied van het haalbaarheidsonderzoek en participatie heeft ons doen besluiten om deze openbaar te maken inclusief de hierop volgende technische vervolgvragen aan de het college. Klik hier om deze te bekijken. 

Oproep: Geef uw mening!

Nu is dus het moment dat u van zich kunt laten horen. Pak deze kans dan ook. Indien u omwonende bent van een van deze 3 beoogde locaties, of als u belanghebbend of zich zorgen maakt over de impact van deze tijdelijke woningen, vul dan direct het vragenformulier en laat uw mening horen.

Ga naar de inloopbijeenkomsten, deel uw zorgen en stel uw vragen. Doe het. 

U kunt nog naar de volgende inloopbijeenkomsten

Bredestraat: maandag 23 januari van 16.00 – 19.00 uur in het Ontmoetingscentrum de  Sleutel, Vlierenbroek 30

Donkerstraat: dinsdag 24 januari van 16.00 – 19.00 uur in De Dorpsherberg, Willem Alexanderplein 4

Stadionstraat: maandag 30 januari van 15.00 – 17.00 uur in de skybox van de gemeente in het NAC Stadion, Stadionstraat 3

Wilt u zich aanmelden voor een van de adviescommissies? Dat kan hier!

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden