Carlo van Remortel: “De Bredabus moet blijven”

23 februari 2022

Twee weken geleden heb ik, Carlo van Remortel, #2 Lijst Pim Fortuyn Breda, uitgebreid gesproken met Omroep Zeeland over de busverbinding tussen Hulst (via Antwerpen) en Breda. Beter bekend als ‘de Bredabus’. Deze busverbinding is van cruciaal belang voor met name Zeeuws-Vlamingen die studeren in onze regio. 

Het onderwijs in de regio Breda is iets waar we ontzettend trots op mogen zijn. Zelf ben ik na meerdere malen in Zeeland een verkeerd studieadvies te hebben gekregen vertrokken naar Breda om hier van het geweldige onderwijs te kunnen genieten. Iets waar ik tot op de dag van vandaag nog geen spijt van heb gehad. Óók voor een mbo-student is studeren in de regio Breda erg aantrekkelijk. Zo heeft Zeeland maar één onderwijsinstelling. Zij doen er dan ook alles aan om het studentenaantal hoog te houden, mede door een misleidend of verkeerd studieadvies te geven. In plaats van een specifieke opleiding aan te prijzen in Breda, Tilburg of Boxtel kiest Scalda (de Zeeuwse mbo-instelling) ervoor om mensen via een omweg zolang mogelijk in een studietraject in Zeeland te houden. Dat is uiteraard goed voor de instelling zelf, maar zeker níet voor de student.

Als mbo-student had ik de eer om in 2018 aan het Bredase scholierendebat deel te nemen. Toen nog namens de lokale partij BOB. Tijdens dat debat werd er gesproken met (mede)studenten over de problemen waar zij tegen aanlopen. In datzelfde debat werd de vraag gesteld waarom er een slechte busverbinding is naar bijvoorbeeld het industrieterrein in Breda. Daar waar zich veel stageadressen bevinden voor mbo-studenten. Vol verbazing vertelde een CDA-politicus toen dat dat allemaal niet zo belangrijk is. Tevens werd er minachtend gesproken over mbo-studenten. Iets waar wij als LPF Breda wel veel waardering voor hebben. Mbo-studenten zijn de voedingsbodem van de samenleving en de toekomst van onze stad.

Datzelfde CDA komt nu – een week nadat wij met Omroep Zeeland hebben gesproken – met het bericht dat zij de ‘Bredabus’ erg belangrijk vinden. Je zou bijna denken dat het verkiezingstijd is! Uiteraard is het een goede zaak dat het CDA zich nu wél hard maakt voor behoud van de ‘Bredabus’. Echter, toen de discussie in 2021 aan de orde was, alsook in 2017 en 2018, hebben we het CDA hier niet over gehoord. Vanwaar die plotselinge interesse in de Busverbinding met Zeeuws-Vlaanderen? Wellicht getipt door de CDA-afdeling in Hulst met de mededeling dat er een concurrerende partij het wél heeft opgenomen in het verkiezingsprogramma. Dan kun je als zittende partij natuurlijk makkelijk scoren om vragen te stellen aan het college. Nota bene middels exact dezelfde vragen als die de SP in Het Provinciehuis in Zeeland al heeft gesteld alsook wat wij als LPF aangedragen hebben in ons verkiezingsprogramma. Een partij op losse schroeven, met -10 zetels in de peilingen, maakt rare sprongen. Allemaal prima, maar doe dat dan níet over de rug van de Zeeuws-Vlaming.

Iedere studerende Zeeuws-Vlaming in Breda raad ik aan om ons verkiezingsprogramma door te lezen. Naast behoud van de ‘Bredabus’ willen wij ook inspelen op het onderzoeken van een tram- of metroverbinding in onze stad. Ook verzetten we ons tegen de verregaande internationalisering en leggen we de focus op betere samenwerking in de regio. Dus óók – of beter gezegd, vooral – Zeeuws-Vlaanderen.

Stem 14, 15 of 16 maart op Lijst Pim Fortuyn Breda.

Wij zijn nu aan zet!

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden