De eerste raadsvergadering: Het duidingsdebat

9 april 2022

Gisteren was het dan zover. De eerste echte raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad. Punt op de agenda: Het duidingsdebat voor de te vormen coalitie voor de komende raadsperiode.
Aangewezen verkenner Bas van ‘t Wout had in zijn verkenningsrapport een advies afgegeven van een coalitie van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. Een opvallend advies dat natuurlijk de nodige vragen oproept. Los van de beoogde coalitie hebben wij prettig samengewerkt met de verkenner en steunden dan ook de motie om hem als informateur aan te wijzen en kijken we uit naar de resultaten van de volgende fase.

De ingebrachte motie waarbij de VVD oproept het huidige vergadermodel te herzien had echter meer voeten in de aarde.
Al vanaf dag 1 bij het eerste presidium is duidelijk dat de VVD voorsorteert op het verzwakken van kleinere partijen met voorstellen als het beperken van het aantal burgerraadsleden en de meer spreektijd voor grotere partijen. Ik heb dan ook direct gepleit in mijn eerste termijn voor een gelijkwaardige democratische arena ongeacht het aantal zetels.

Tevens heb ik aangegeven dat het ongepast is om met de nieuwe partijen die het huidige vergadermodel nog niet goed genoeg kennen te kijken naar een nieuw model.
Na een korte schorsing hebben we de aangepaste motie, waarbij een advies over het vergadermodel in Q3 wordt gegeven door een beoogde werkgroep dan ook van harte gesteund.

Een mooie dynamische eerste raadsvergadering. Het begin is gemaakt!

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden