Detailhandelsvisie 2022: “Veel ambities, weinig plan”

3 juli 2022

Deze week stond de detailhandelsvisie op de agenda! Een nieuwe kijk, een nieuwe koers, een toekomstbestendige richting voor onze ondernemers. Belangrijk dus dat zij precies weten wat zij kunnen verwachten en waar ze aan toe zijn. En dit is dan het resultaat. Een nieuw detailhandelsbeleid. Niets bleek minder waar, de visie bleek vooral een verzameling ambities te zijn zonder plan, zonder concrete aanpak, zonder voorspellend vermogen, zonder verwachtingsbeeld, zonder risicomanagement, zonder financiële onderbouwing en zonder eenduidigheid naar de ondernemer. Wij zagen wél heel veel open eindjes. Een gatenkaas die veel vragen opriep.

Om deze gaten te dichten hebben we dan ook op 20 april jl. technische vragen gesteld aan het college. De beantwoording van die vragen was in eerste instantie teleurstellend te noemen. Geen duidelijk antwoord op de gestelde vragen en was het haast onmogelijk om politieke vragen te stellen. Gelukkig kwam er dankzij steun van meerdere partijen een extra beeldvormende sessie om het college de kans te geven de gestelde vragen deze keer goed te beantwoorden en de oppositie meer tijd te geven op de inhoud. En zo geschiedde. Op 19 mei jl. ontvingen we een nieuwe poging in de beantwoording van de gestelde vragen.

Toegegeven, de beantwoording was zeker een verbetering maar ook tijdens de extra sessie bleek dat er nog te veel onzekerheden voor de ondernemer zitten in dit plan.  Voor alle duidelijkheid, wij beweren niet dat de “visie” zoals deze voor ons ligt van A tot Z een belabberd en zorgwekkend document is. Het is juist een heel goed document als we kijken naar de ambities en doelstellingen voor de toekomst. In onze optiek oogt dit meer naar een “verlanglijstje” dan naar een duidelijke visie. Een visie gaat namelijk verder dan het uitwerken van wensen, maar is de blauwdruk van hoe deze doelen worden gerealiseerd, welke scenario’s voor ons liggen en welke risico’s dienen te worden beheerst. Zoals gezegd bestaat dit document uit vele ambities. Ambities die van grote impact kunnen zijn op onze bestaande ondernemers. En als die impact onzekerheden biedt, dan roept dat natuurlijk veel vragen op! Laten we twee citaten nemen uit de detailhandelsvisie.

“Tegelijkertijd is er ook een opgave om solitaire, verspreide en minder goed functionerende locaties af te bouwen en actief een transformatieproces in gang te zetten. “

Wordt hiermee aangestuurd op het sluiten van winkels die niet binnen het nieuwe kader vallen? Waar worden “minder goed functionerende locaties” op beoordeeld? Wat zijn de economische gevolgen voor de ondernemer in de binnenstad van dit transformatieproces op de korte- en lange termijn? Wat zijn door deze transitie de verwachte economische gevolgen voor Breda als winkelstad en binnen welke termijn zouden deze zichtbaar zijn? Hoe gaat de gemeente deze transitie financieel waarborgen? Wat heeft dit voor effect op de werkgelegenheid en toekomstperspectief voor de huidige ondernemers en vastgoedeigenaren?

Zomaar wat vragen, waar helaas geen concreet antwoord op kwam.

“We verwachten dat vastgoedeigenaren en ondernemers ook investeren in verduurzaming van hun panden en onderneming. “

Hoe verwacht u dat vastgoedeigenaren en ondernemers gaan investeren in verduurzaming van hun panden en binnen welke termijn moeten zij dit realiseren? Houdt u hierbij rekening met de gevolgen van de coronacrisis, omzetverlies, 12% inflatie en hogere gas- en huurprijzen? Wat is het plan van aanpak?” Ook hier kwam geen concreet antwoord op de gestelde vragen.

Welnu, en dan de oordeelsvorming. De partijen die wél positief tegenover het plan stonden konden schaamteloos hun eigen stokpaardjescarroussel loslaten en kritiek geven op wat er ontbrak in deze detailhandelsvisie.  Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Iwan Dienjes.

Voorzitter,

Als ik 1 ding heb geleerd van alle nieuwigheden tot nu toe als raadslid voor de gemeente Breda, dan is het wel dat plannen die het woord visie of beleid in de titel hebben, geen daadwerkelijke visie of beleid zijn, maar meer een richting, een koers, een ambitie. Ook dit geldt voor de detailhandelsvisie, of het detailhandelsbeleid, zo u wil.

We hebben inmiddels uitgebreid gesproken over het detailhandelsbeleid, en we hebben hier diverse technische en politieke vragen over gesteld. Vragen die de enorme hoeveelheid onzekerheden, risico’s en planmatigheden zouden invullen. De gatenkaas zou hiermee gedicht worden.

De beantwoording van die vragen was in een eerste instantie heel erg summier en onvolledig. Gelukkig is er nogmaals naar gekeken en ontvingen we een nieuwe set antwoorden. Voorzitter, Er werd antwoord gegeven op onze vragen, waarvan een flink aantal onduidelijkheden zijn opgehelderd, maar veel antwoorden maakten de situatie in het geheel er niet veel beter op.

Er werd bijvoorbeeld geen duidelijk antwoord gegeven over de verwachte gevolgen op de korte en lange termijn voor ondernemers, wat de nieuwe plannen concreet gaan betekenen voor ondernemend Breda, en ook hier mis ik een gezonde dosis aan voorspellend en toekomstgericht vermogen.

Heel veel antwoorden kwamen namelijk meer op “dat gaan we per bestemmingsplan bekijken”, “dit gesprek moet nog worden gevoerd”, “Dit wordt bepaald in uitvoering”. Met andere woorden voorzitter, veel ambities, maar helaas nog geen plan.

Wat me verder opviel was het stukje verduurzaming. Er wordt van ondernemers verwacht zelf te investeren in verduurzaming van hun pand. Voorzitter, ik zou niet weten waar die investering vandaan moet komen na een coronacrisis met een mogelijk toekomstige lockdown in het vizier, een aankomende recessie, torenhoge inflatie en dan heb ik het nog niets over de huidige energiekosten en overige vaste lasten voor de ondernemer in Breda. Maar ook hier werd ik gerustgesteld met het antwoord “Dit gesprek moet nog gevoerd worden”, Komt goed LPF, zogezegd.

LPF Breda is vooralsnog niet positief over het detailhandelsbeleid zoals dit nu voor ons ligt en adviseert het college dit inhoudelijk te herzien en te verbeteren.

Dankuwel.

Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat het detailhandelsbeleid geen beleidsdocument is, noch een visie, maar een inspiratiedocument met waardevolle ambities en doelstellingen die vragen om een plan, om een aanpak, om een verwachting, om een toekomstbeeld. Simpel gezegd, het is gewoon nog niet af. C’est ca.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden