Een energieplan voor Breda. Maar is het wel echt een plan? Reden tot vragen aan het college.

30 november 2022

Onlangs namen wij kennis van het document inzake het energiepakket voor de gemeente Breda. In dit document zien we de beoogde maatregelen om onze inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen te helpen bij de energiecrisis en uitdagingen waar zij mee te maken hebben. We zien hier tal van maatregelen om te informeren en ondersteunen. Echter roept dit document ook de nodige vragen op per doelgroep, waar wij graag een antwoord op willen krijgen.

Inwoners 

  • Voor inwoners geldt niet het meldpunt noodgevallen maar dienen zij te bellen met 14076, is hier extra capaciteit voor gereserveerd en wordt er toegezien op snelle en correcte afhandeling van zaken aangezien hierbij dezelfde noodzaak geldt als bij bedrijven en instellingen? Wat kan de burger doen als reactie van de gemeente te lang duurt of uitblijft
  • U ziet toe dat niemand wordt afgesloten vanwege de energienota, wat kan de inwoner doen indien dit toch gebeurt? Kan de wethouder de toezegging doen dat dit dan binnen 24 uur wordt hersteld? Wat kan de gemeente betekenen voor de gezinnen in Breda die inmiddels toch zijn afgesloten?
  • Waarom is het Bredaas isolatieprogramma nog niet operationeel en kan dit worden versneld?
  • Wat is de status van de alliantie-afspraken met woningcorporaties over versneld isoleren van woningen, wanneer wordt hiermee gestart

Ondernemers

  • De TEK-regeling is beschikbaar vanaf 1 april. Is dit niet te laat en is het mogelijk om gemeentelijke financiering naar voren te halen uit algemene middelen voor ondernemers die nu in nood verkeren?
  • Bedrijven die een vitale functie in de samenleving vervullen, of verantwoordelijk zijn voor primaire levensbehoeften, moeten de kans krijgen om te blijven bestaan. Hoe zit dit voor commerciële bedrijven? Wat zijn de randvoorwaarden in deze?
  • U meent te willen voorkomen dat bedrijven, instellingen en verenigingen hoge schulden opbouwen door de energiecrisis en biedt een overbruggingskrediet aan. Een nieuwe schuld dus. Kunt u duiden in welk opzicht dit het probleem oplost en wat de aflossingstermijn van deze schuld zal worden?

Slotvragen

  • Enerzijds zegt u in uw stuk dat u vrij eenvoudig afdelingen t.b.v. de maatregelen kunt versterken, maar voert personeelscapaciteit toch op als risico. Graag een reactie.
  • Wanneer is het afwegingskader voor inwoners, bedrijven en verenigingen om in aanmerking te komen voor het energiepakket helder? Dit blijkt niet uit het stuk. Wanneer is dit wel het geval?
  • Tenslotte natuurlijk de risico’s op het gebied van rechtmatigheid in het financiële aspect van dit energiepakket. De gemeente Breda hanteert een verbeterplan inzake onrechtmatigheid en het aantal foutieve boekingen m.b.t. aanbestedingen is drastisch gedaald. Dit zou dus eenvoudig gemonitord kunnen worden bij eventuele afwijken in het energiepakket. Waarom voert de wethouder dit toch op als risico? Graag een reactie.

Concluderend kunnen we zeggen dat het energieplan voorzien is van goede intenties, mogelijk effectieve maatregelen op alle niveaus maar er nog veel werk te verrichten valt op de uitvoering, de kaderstelling, visie en financiering en kijken naar de verdere uitwerking hiervan.

In afwachting van een reactie.

Met vriendelijke groet,

Iwan Dienjes
Lijst Pim Fortuyn Breda

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden