Initiatief LPF Breda is nu realiteit: Raadsvergaderingen vanaf nu ondertiteld.

23 februari 2024

In een tijdperk waarin toegankelijkheid een steeds belangrijker thema wordt in onze samenleving, heeft Breda een significante stap voorwaarts gezet. Dankzij de inzet en het initiatief van LPF Breda is de motie vreemd “Breda toegankelijk in woord en geschrift” bijna unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Deze motie, een pleidooi voor het toegankelijker maken van de politieke besluitvormingsprocessen voor alle inwoners, heeft geleid tot een concrete en zeer welkome verandering: het ondertitelen van raadsvergaderingen en sessies.

Vanaf gisteren is deze innovatie een realiteit geworden, en het markeert een belangrijk moment voor de lokale democratie in Breda. De ondertiteling van de raadsvergaderingen en sessies zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht eventuele gehoorbeperkingen of andere belemmeringen, de debatten en besprekingen kan volgen. Dit is een cruciale ontwikkeling, omdat het deuren opent naar een inclusievere participatie van burgers in de politiek. LPF Breda streeft naar een gemeente waarin iedereen mee kan doen, waarin iedere stem telt en gehoord wordt.

Door de toegankelijkheid van de gemeenteraadsvergaderingen te verbeteren, wordt een essentiële stap gezet naar een transparantere en meer toegankelijke lokale overheid. De impact van deze maatregel kan niet worden onderschat. Voor veel mensen met een auditieve beperking vormt dit een brug naar betere betrokkenheid bij en begrip van lokale politieke kwesties. Het toont een erkenning van de behoeften van alle inwoners van Breda.

Deze vooruitgang in Breda kan ook dienen als een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland. Het onderstreept het belang van toegankelijkheid in de politieke arena en biedt een model voor hoe technologische oplossingen kunnen worden ingezet om de participatie van burgers te verbreden. Het initiatief van LPF Breda, met medeondertekening van SP, Breda Beslist en Partij voor de Dieren en de bijna unanieme steun van de gemeenteraad tonen een gezamenlijke inzet voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden