Kermis in het Ginneken afgeblazen door ambtelijk falen. LPF stelt vragen.

26 augustus 2022

Vanmiddag werden wij door Locoburgemeester Arjen van Drunen gebeld waarbij hij ons informeerde over de beslissing die hij heeft genomen inzake de kermis in het Ginneken. De reden hiervan ligt ten grondslag bij het negatieve advies van de politie. Dit advies is ten eerste gebaseerd op de gebrekkige beveiligingsplannen die waren opgemaakt om risico’s te beperken en de openbare veiligheid te kunnen waarborgen. Ten tweede bleek het aangestelde beveiligingsbedrijf totaal niet gecertificeerd te zijn om de beveiligingswerkzaamheden uit te voeren. Een volstrekt onacceptabele gang van zaken.

Bovendien heeft de politie kenbaar gemaakt geen extra capaciteit vrij te willen maken om te voorkomen dat een groep opgeschoten jongeren de bezoekers lastigvallen. Dit is opmerkelijk aangezien vorige week nog tijdens een bewonersbijeenkomst is toegezegd dat de veiligheid volledig zou worden gewaarborgd. Wij verwachten van u als college een daadkrachtig bestuur met het vermogen om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen zodat jong en oud kan genieten van de kermis in het Ginneken die al decennialang een begrip is. Dit evenement waar jong en oud naar uit heeft gekeken gaat nu niet door vanwege ambtelijk amateurisme en bestuurlijk onvermogen met alle gevolgen van dien voor de aangesloten kermisexploitanten, de gevestigde horecabedrijven en vooral de gedupeerde bezoekers.

LPF Breda is totaal niet te spreken over deze gang van zaken en wij hebben dan ook naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Wie is er verantwoordelijk voor het aanstellen van het speciale beveiligingsbedrijf om de beveiligingswerkzaamheden uit te voeren en gaat u de persoon in kwestie aanspreken op zijn functie binnen de gemeente Breda?

2. Wanneer is exact duidelijk geworden dat dit bedrijf niet voldeed aan de certificering om de beveiligingswerkzaamheden uit te voeren? Wie is er verantwoordelijk voor de screening van dit bedrijf en haar medewerkers?

3. Wanneer en door wie zijn de beveiligingsplannen getoetst om de kermis in het Ginneken in goede banen te leiden?

4. Wat was de reden om een speciaal beveiligingsbedrijf in te huren om een aantal overlast gevende jongeren te weren? Kunt u een concreet dadersprofiel geven van deze groep qua signalement, gemiddelde leeftijd, bevolkingsgroep en uit welke wijk zij afkomstig zijn?

5. De politie heeft aangegeven zelf geen extra capaciteit te willen vrijmaken om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen. Als de politie zelf gaat bepalen wanneer en waar zij hun taak uitvoeren wie bestuurt deze stad dan eigenlijk?

6. Wat gaat u doen richting de kermisexploitanten die nu inkomsten gaan missen door deze hele gang van zaken en deze uiteindelijke beslissing om de kermis niet te laten doorgaan? Bent u het met ons eens dat deze schadeloos moeten worden gesteld en alle overige kosten moeten worden vergoed?

7. Wat gaat u doen richting de horecabedrijven die speciaal voor dit evenement hoog hebben ingezet op extra omzet en daarvoor groot hebben ingekocht? Bent u het met ons eens dat de gemaakte kosten voor deze bedrijven moeten worden vergoed?

8. Wat heeft u de bezoekers en belanghebbenden van de kermis naast “sorry” nog meer te bieden? Gaat u deze mensen dit jaar nog een alternatief aanbieden?

9. Kunt u duiden om welke redenen een adequate oplossing bieden en de kermis in het Ginneken alsnog te laten doorgaan niet haalbaar cq niet realistisch is?

10. Stel, u had hetzelfde negatieve advies ontvangen van de politie een week voor de Vuelta. Was het dan ook niet realistisch om alsnog een gepaste oplossing te vinden?

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Iwan Dienjes
Lijst Pim Fortuyn Breda

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden