LPF Raadsvragen “Achter het Fort”

14 augustus 2022door LPF Breda

Eerder dit jaar werden wij benaderd door bewoners uit de Zuilenstraat in Princenhage. Dit in verband met de grond
die tussen de woningen aan de Zuilenstraat (nr. 82/90) en de begraafplaats (ook wel bekend als “achter het Fort ”)
gebruikt gaat worden voor een nog te bouwen zorginstelling. Hierover zijn terecht zorgen geuit met als mogelijk
gevolg veel overlast in de nu kindvriendelijke en rustige buurt. Dit roept terecht veel vragen op bij de omwonende.
Zij hebben dan ook vragen gesteld aan de Gemeente Breda maar heeft als gevolg dat het er niet bepaald duidelijker
op is geworden.

“..Vanuit de gemeente is aangegeven dat hier niet negatief tegenover gestaan wordt. Maar er zal tussen de diverse
partijen (eigenaar, Zuidwester, en gemeente) nog nader bepaald moeten worden wat de mogelijkheden zijn, zoals
omvang gebouw, hoogte gebouw, ontsluiting, inpassing in het groen etc. Ook de effecten op de omgeving zoals
verkeer, parkeren en zicht zullen aan bod komen en besproken worden met de buurt. Daarna kunnen we pas bepalen
of dit een haalbaar en acceptabel plan is.”

Graag zouden wij en de buurtbewoners van het college meer duidelijkheid willen krijgen over de gehele gang van
zaken middels het beantwoorden van onderstaande vragen.

A. Verkeersdruk.
De toegangsweg naar de grond waar straks gebouwd gaat worden is minimaal en zorgt volgens de buurtbewoners
voor een verkeersinfarct. De straat is nu al overbelast met verkeer en zo vrezen zij er bijvoorbeeld voor dat daardoor
straks de speeltuin en het groen in de wijk zal gaan verdwijnen. Ook zijn er metingen uitgevoerd die aantonen dat de
enorme verkeersdruk in de straat actie vereist.

1. Kan het college garanderen dat de desbetreffende groenvoorziening en de speeltuin in de buurt niet gaat
verdwijnen?
2. Is het college bereid om te kijken naar een oplossing wat betreft de verkeersdrukte, door bijvoorbeeld een
15 km zone in te voeren?

B. Openbaar groen
Door de minimale ruimte in de buurt is het keuzes maken hoe we de ruimte gaan invullen. Nu ervaart de buurt veel
plezier van het groen en de speeltuin maar is het nodig toe aan een opknapbeurt. Volgens bewoners heeft de
gemeente een aantal jaar geleden een renovatie van de speeltuin op de huidige locatie toegezegd.

3. Wanneer krijgt de speeltuin en het groen aan de Zuilstraat een opknapbeurt en hoe rijmt dit met de
bouwplannen op de zelfde locatie?

4. Is het college er zich van bewust dat een grote hoeveelheid kinderen gebruik maken van de speeltuin en
dat dit een enorme teleurstelling zou zijn voor de buurt wanneer dit zou gaan verdwijnen?

C. Sociale veiligheid
De woonunits die gebouwd gaan worden zorgen voor aardig wat onrust bij de bewoners. Dit omdat ze vrezen voor
de veiligheid van met name de kinderen in de buurt. Zo veroorzaakt een soort gelijke locatie in de Mastbosstraat
regelmatig voor overlast waardoor het woonplezier en de veiligheid achteruit gaat.

5. Is het college het met ons en de buurtbewoners eens dat we kwetsbare mensen niet midden in een
woonwijk met spelende kinderen moeten plaatsen?

6. Is het college bereid om de desbetreffende grond een andere bestemming te geven waarbij het
woonplezier, de (sociale) veiligheid en de verkeersdrukte verbeterd wordt?

D. Communicatie
Als het plan er toch door komt betekend dit dat de waarde van de woningen zal gaan dalen, dat de rustige en
kindvriendelijke omgeving achteruit gaat en dat makelaars deze motivatie zullen gaan gebruiken om de verkoop te
stimuleren. Dit is een van de vele zorgen die de buurtbewoners hebben naar aanleiding van gebrekkige
communicatie vanuit de Gemeente Breda.

7. Kan het college er een prioriteit van maken dat deze mensen op korte termijn duidelijkheid krijgen over de
hele situatie?

8. In het kader van het herstellen van het vertrouwen in de (lokale) politiek, kan de verantwoordelijke
wethouderzélf polshoogte gaan nemen in de buurt en zijn of haar verantwoordelijkheid als
volksvertegenwoordiger op zich nemen door in gesprek te gaan met de buurtbewoners?

In afwachting van uw reactie.

Carlo van Remortel
LPF Breda

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden