LPF Raadsvragen: “Bredase Beestenboel”

8 augustus 2022

Huisdieren hebben een enorme positieve invloed op mensen hun sociale leven. Zeker in tijden van corona, waarbij onze ouderen geïsoleerd werden en waarbij onze kinderen hun klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes niet of nauwelijks zagen. Het hebben van een hond, een kat of bijvoorbeeld een konijn draagt bij aan het tegen gaan van een stukje eenzaamheid bij met name ouderen en versterkt daarbij ook het verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen. Helaas zien we ook dat- nu de coronacrisis definitief voorbij is- er veel dieren ook direct weer worden afgeschreven. Zo werden er laatst in de Haagse Beemden nog 2 tamme ratten gedumpt. Na een mooi burgerinitiatief vanuit de wijk zijn de beestjes goed opgevangen, maar hoeveel van dit soort situaties doen zich voor die niet opgepikt worden door onze inwoners? Het hebben van een huisdier kan ook vaak erg duur zijn en dat is ook iets waar (met name impulsieve) mensen niet bij stil staan. Denk hierbij aan eten en drinken voor het dier, de zorgkosten van een dierenarts en bijvoorbeeld opvang tijdens de vakantie.

Financiële voorlichting vanuit de verkoper zou hierbij goed kunnen helpen alsmede een stukje voorlichting voor mensen in bijvoorbeeld de bijstand of voor mensen met enkel maar een kleine AOW. Ook bij de verkoop van onze dieren in de dierenwinkels in Breda gaat nog een hoop mis. Zo zien we ook onder de verkopers, handelaren en fokkers schrijnende gevallen. Zo werd er in 2018 nog een complete illegale dierenfokkerij opgerold en ontvangen wij regelmatig signalen waar de honden geen brood van lusten. Zo heeft het er alle schijn van dat dieren vanuit het Buitenland naar Nederland worden geïmporteerd en hier in Breda tegen hoge woekerprijzen worden doorverkocht. Wat doen we als gemeente Breda als het gaat om het opsporen van deze schrijnende situaties en hoe is het gesteld met de controle in onze gemeente?

Uiteraard zijn er de welbekende organisaties en instanties zoals de dierenbescherming, alarmnummer 114 en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Maar los daarvan, zijn we erg benieuwd wat de Gemeente Breda ook vooral zélf doet als het gaat om het beschermen van onze Bredase dieren. Tot slot wil ik graag uw aandacht voor het feit dat tijdens de zomervakantie veel dieren worden ondergebracht bij een lokale dierenopvang. Tot onze grote verbazing zagen wij berichten en foto’s voorbijkomen waar konijnen niet volgens de normale gang van zaken werden behandeld. Dat terwijl er wél dierenopvang mogelijk is in Breda die volgens de juiste voorschriften en handelswijzen goed werk verrichtten en waarbij de dieren een heerlijke rustige zomer tegemoet gaan. Is er een mogelijkheid om de dierenverblijven die zich schuldig maken aan dierenmishandeling een verbod op te leggen? Wat zijn daarbij de mogelijkheden die we hebben vanuit de Gemeente Breda?

Graag zouden wij antwoord willen hebben op de onderstaande vragen. Daarbij in het achterhoofd houdend dat verwijzingen naar organisaties en instanties buiten Breda buiten beschouwing worden gelaten, daar zijn we van op de hoogte. Het gaat ons vooral om hoe het college omgaat met de eerder genoemde voorbeelden en situaties en wat we in Breda zelf kunnen doen.

1. Is het college bereid na te denken over bijvoorbeeld een “dieren BOA” die zich enkel en alleen bezig gaat houden met het dierenwelzijn in onze gemeente? Denk hierbij aan het controleren van de dierenwinkels in Breda, het opsporen van illegale broodfokkers en zorg dragen voor meldingen over dierendumpingen.

2. Wat doen we als gemeente Breda op dit moment zélf als het gaat om het bestrijden van dierenmishandeling en wat gaat het college deze raadsperiode doen om het welzijn van onze dieren te verbeteren? wat zijn hierin de concrete plannen van het college?

3. In hoeverre worden mensen met een kleine beurs ingelicht en geadviseerd over de hoge kosten die het hebben van huisdieren met zich meebrengt en kan hier extra aandacht voor komen?

4. Wat zijn de regels in Breda als het gaat om religieus slachten en (wanneer dit aan de orde is in onze gemeente) kan het college hierover een standpunt in nemen of en hoe zij hier mee omgaan als het gaat om het opsporen en handhaven.

5. Deelt het college onze mening dat het hebben van (huis)dieren een positieve werking heeft op het sociale leven van mensen en is het college bereid om na te denken over hoe dieren ingezet kunnen gaan worden als het gaat om het bestrijden van eenzaamheid met oog op een eventuele lockdown deze winter?

In afwachting van uw reactie,

Carlo van Remortel

LPF Breda

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden