LPF stelt vragen over internationalisering van Breda

21 maart 2023

Geacht College,

Zoals mogelijk reeds bij u bekend hechten wij als Lijst Pim Fortuyn Breda veel waarde aan de authentieke identiteit van onze mooie, historische stad. Echter, zien wij de afgelopen jaren een internationaliseringsslag plaatsvinden die niet aansluit of zelfs zodanig drastisch afwijkt van de Bredase identiteit dat wij ons zorgen maken over het feit dat er reeds wéér een nieuwe wijk in Breda een Engelse benaming krijgt. Na “Crossmark” maar ook “The Marker” en “City Twin” aan de Markendaalseweg, krijgen we nu weer een nieuwbouwproject in Breda met een Engelse benaming, namelijk: “Bread Breda”.

We laten ons het kaas van het Bredase brood eten door deze doorgeslagen internationalisering en er lijkt maar geen rem op te zitten. Nadat wij hier in Oktober 2019 nog onze zorgen over uitte lijkt er sindsdien nog altijd geen rem te zitten op de internationalisering in Breda. Dat baart ons zorgen en daarom hebben wij voor u de volgende raadsvragen:

  1. Kunt u aangeven waarom er steeds (vaker) gekozen wordt voor een Engelse benaming als het gaat om (nieuwbouw) projecten in Breda?
  2. Kunt u duiden op welke wijze dergelijke benamingen tot stand komen die de authenticiteit van onze stad beschadigen?
  3. Hoe gaat het college er voor waken dat de authentieke, historische (en bourgondische) identiteit van Breda behouden blijft en hoe rijmt het college dat met opnieuw weer een Nieuwbouw project een Engelse naam te geven?
  4. Wat zijn de ambities van het college aangaande deze omslag, kunnen we meer Engelse benamingen terug gaan zien in het straatbeeld van onze mooie, historische stad?
  5. Heeft u ooit getoetst wat de Bredanaar graag zou willen in het kader van deze benaming of is dit vanuit uw optiek niet nodig?
  6. Is het college bereid om nieuwe namen van wijken, gebieden of andere nieuwbouwprojecten te toetsen bij de bevolking doormiddel van een enquête, plaatselijk referendum of een ander democratisch middel?

In afwachting van uw reactie,

Carlo van Remortel
Iwan Dienjes

Lijst Pim Fortuyn Breda

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden