Motie unaniem aangenomen!

14 november 2022door LPF Breda

Breda is de stad waar wij trots op zijn. De stad waar we met veel plezier wonen, werken en leven. Waar we zorgen voor elkaar, zodat iedereen mee kan doen. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Als je een fysieke beperking hebt en overgelaten bent aan een rolstoel en je wil in Breda ’s avonds na 21.00 uur volwaardig meedoen in onze samenleving en meegenieten van onze bruisende binnenstad zijn er helaas onvoldoende publieke voorzieningen aanwezig.

Het faciliteren van publieke toiletten voor mensen met een beperking is dan ook cruciaal. Na uitgebreid onderzoek door Carlo van Remortel en diverse gesprekken met de aangewezen belangenorganisaties hebben wij tijdens de Begrotingsraad van afgelopen donderdag de volgende motie (link naar motie) ingediend:

Constaterende dat:

  • Na 21.00 uur in de binnenstad geen openbaar invalidetoilet beschikbaar is voor mensen die daarvan afhankelijk zijn.
  • Mensen met een beperking daardoor niet volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. • De huidige alternatieven geen oplossing zijn.
  • Breda in 2019 de ‘Access City Award’ heeft gewonnen.

Overwegende dat:

  • Dit probleem op de korte termijn eenvoudig op te lossen is door bijvoorbeeld het gebruik van een toegangspas voor het openbare toilet in het Valkenberg, zodat mensen met een beperking ook na 21.00 uur veilig naar het openbaar invalidetoilet kunnen gaan.
  • Het invalidetoilet in het Valkenberg na 21.00 uur geen veilige plek is en dat er nagedacht moet worden over een centraal, openbaar, toegankelijk invalidetoilet in het centrum.

Draagt het college op:

  • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zo snel mogelijk het invalidetoilet in het Valkenberg na 21.00 uur open, veilig en toegankelijk te houden voor mensen met een beperking.
  • In gesprek te gaan met belangenorganisaties over de behoefte voor invalide toiletten in het centrum van Breda en waar deze het beste geplaatst kunnen worden en deze bevindingen met bijpassende kostendekking te delen met de raad in Q2 van 2023.

Met trots mogen we mededelen dat deze motie unaniem door de raad is aangenomen en naar behoren zal worden uitgevoerd.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden