Oud & Nieuw in de Calandstraat

5 januari 2022

Tijdens de jaarwisseling zijn er diverse auto’s uitgebrand wat heeft geleid tot een waar slagveld. Wij vonden het hoognodig om langs te gaan bij de slachtoffers. Namens Lijst Pim Fortuyn Breda zijn we gisteren dan ook op de Calandstraat in gesprek gegaan met de gedupeerden.

Bij aankomst vertelde een vriendin van de slachtoffers dat ze tijdens de jaarwisseling met eigen ogen vanaf het balkon moest aanzien dat de auto van haar vriendin volledig in brand stond die op dat moment op bezoek was bij haar om samen met haar oud en nieuw te vieren. Ook wist ze ons te vertellen waar de jongeren die verantwoordelijk zouden zijn voor deze vreselijke schade zich ophielden. Het slachtoffer in kwestie is ten einde raad en kampt naast materiële schade ook met een groot emotioneel verlies.

 

Het verlies van haar auto heeft een grote impact op haar dagelijks bestaan en is dus van grote waarde. Dat is nu compleet weggevaagd tot groot verdriet van het slachtoffer en leidt tot een zichtbaar schrijnende situatie. Ook de auto die naast de brandende auto stond geparkeerd vatte al snel vlam en ook deze is totaal vernield en onbruikbaar. Ook voor deze vrouw heeft dit grote gevolgen in haar leven. Zij zorgt namelijk voor haar vader die in Princenhage woont en naast haar gewone woon-werk verkeer is ze dus erg afhankelijk van haar auto. Het mantelzorgwerk was al intensief, maar wordt nu een nog grotere uitdaging.

“Ze zijn zich totaal niet bewust van wat ze mensen hiermee aan doen”

zegt een van de slachtoffers bij het vertellen van haar verhaal.

In het gesprek met de bewoners aan de Calandstraat kwamen er nog meer zaken aan het licht die op zijn minst opmerkelijk zijn.

Zo werden we met name gewezen op het feit dat er in de omgeving veel gedeald wordt in de straat, lachgas wordt gebruikt rondom de flat door rondhangende jeugd met harde muziek tot ergernis van de omwonenden. Hier wordt niet tot nauwelijks op gehandhaafd, vind men. Daarnaast ervaart men het bestaan van buurtvaders als een vrijwel onzichtbaar fenomeen wat totaal niet het gewenste effect oplevert.

De jongeren aanspreken op hun gedrag is geen optie meer voor de omwonenden omdat men dan kan rekenen op gevolgen die de persoonlijke veiligheid in gevaar brengen en durven mensen er niets van te zeggen. Contact opnemen met de politie evenmin, aangezien er geen daadkrachtig gevolg aan wordt gegeven.

Als er overlast is in de wijk door jongeren waarbij in veel gevallen drugsgebruik in het spel is geeft de politie geen gehoor aan diverse oproepen van de bewoners. Een van de slachtoffers heeft zelfs meerdere malen aangegeven dat er een auto met lachgas bij de flat geparkeerd stond, maar de politie vond dit te weinig om uit te rukken naar de desbetreffende locatie.

Dit soort berichten zijn natuurlijk zorgelijke signalen die absoluut niet geaccepteerd kunnen worden en wederom een bevestiging dat er écht iets moet worden gedaan aan de veiligheid in de wijk. Lijst Pim Fortuyn Breda wil dit dan ook harder aanpakken en dat er naast het strafrechtelijke aspect bij dit soort situaties meer gekeken wordt naar het frequenter en effectiever inzetten van bestuurlijke straftrajecten. Het kan niet zo zijn dat mensen in angst moeten leven waarbij straatterreur de dienst uitmaakt. Breda moet een veilige stad zijn voor iedereen.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden