Raadsvragen: “Is er een dokter in de wijk?”

22 juli 2022

Eerder deze week werd duidelijk dat er een tekort is aan huisartsen in met name de Haagse Beemden. Dit werd tevens bevestigd vandaag in BN de Stem. “In de wijk Haagse Beemden in Breda is grote onrust ontstaan door het nijpende tekort aan vaste huisartsen. Vanwege de pensionering van drie huisartsen in de wijk zijn duizenden mensen op zoek naar een andere huisarts, maar de praktijken zitten bomvol.”

Goede zorg moet voor iedere inwoner toegankelijk zijn én blijven. Zo is bijvoorbeeld een online dokter geen goed alternatief en biedt niet dezelfde kwaliteit zorg zoals een vertrouwde huisarts op locatie, in de buurt. De Haagse Beemden is soms nog wel eens het vergeten kindje van Breda maar met een groot aantal inwoners woonachtig in de Haagse Beemden mag je toch verwachten dat voorzieningen zoals een goede huisarts vanzelfsprekend zijn. Wij maken ons dan ook ernstig zorgen over het feit dat er nu ruim 9000 mensen zonder huisarts komen te zitten.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college het met mij eens dat goede zorg, waarvan in dit geval een huisarts, voor iedere inwoner toegankelijk moet zijn?

2. Indien dit niet het geval is, zoals we nu zien in de Haagse Beemden, wat kan en wil het college hier aan doen om te zorgen dat deze mensen toch goede zorg kunnen verwachten en niet enkel digitaal een hulpvraag kunnen uitzetten?

3. Hoe kunnen we als gemeente voorkomen dat dit in de toekomst ook in andere wijken van onze gemeente gaat gebeuren?

4. Kan het college in kaart brengen waar er een tekort dreigt te ontstaan en is het college welwillend om hier een passende oplossing voor te vinden om een zelfde situatie als in de Haagse Beemden te voorkomen?

5. Voor zover bekend is het wettelijk verplicht om ten alle tijden gebruik te kunnen maken van de diensten van een huisarts, welke maatregelen gaat het college treffen om dit te kunnen naleven en zodat de 9000 mensen zonder huisarts toch de nodige hulp kunnen krijgen?

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden