Raadsvragen LPF Breda – Behoud de Bredabus

6 september 2022

Eerder dit jaar hebben wij technische vragen gesteld aan het college met betrekking tot het studentenaantal wat gebruik maakt van de “Bredabus”. De enige, directe busverbinding vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Brabant. CDA collega de Moor heeft in de vorige raadsperiode vragen gesteld met betrekking tot deze belangrijke en cruciale busverbinding. Het toenmalige college gaf aan dat het “Noch opportuun, noch zinvol” is om hier actie op te ondernemen. Inmiddels zitten we in een nieuwe raadsperiode met een nieuw college. Reden genoeg om de noodzaak en het belang van de “Bredabus” nogmaals aan te kaarten in de hoop dat het huidige college hierin wél een mogelijkheid ziet om zich in te zetten voor behoud van de busverbinding.

Uit de gestelde technische vragen zijn een aantal dingen duidelijk geworden, namelijk:

–               Breda telt 134 Zeeuwse MBO studenten
–               Gemiddeld maken 502 mensen per maand gebruik van de Bredabus (Maart ‘22)

Het kan en mag niet zo zijn dat honderden (Zeeuwse) studenten straks niet of nauwelijks nog naar school kunnen reizen. Wij mogen dan toch ook aannemen dat het wel degelijk “zinvol en opportuun” is om ons als gemeente Breda hard te maken voor deze busverbinding en dus ook indirect voor de studenten die hier gebruik van maken. Om deze busverbinding te behouden en, wat tevens ook binnen onze politieke mogelijkheden ligt, hebben we de Provincie Noord-Brabant nodig om de kosten te kunnen dekken. Aangezien het om studenten ín Noord-Brabant gaat is het wat ons betreft niet meer dan logisch dat de provincie hierin ook een bijdrage levert.

 

  1. Is het (huidige) college, i.t.t. het vorige college wél bereid om de lobby te starten in de provincie Noord-Brabant voor behoud van de Busverbinding?
  2. Is het college er zich van bewust dat het studenten uit Zeeland haast onmogelijk wordt gemaakt om nog normaal een studie in Breda (of Tilburg) te kunnen volgen wanneer deze busverbinding gaat verdwijnen?
  3. Wat gaan we als gemeente Breda doen voor de studenten die straks niet meer naar school kunnen van wegen het wegvallen van deze busverbinding?
  4. Is het college bereid om financieel deze studenten te gemoed te komen wanneer zij door het wegvallen van de busverbinding langere reistijd heeft en dus ook hogere kosten maakt?
  5. Is de verantwoordelijke wethouder bereid en in de mogelijkheid om, al dan niet samen met ons, het gesprek aan te gaan met studenten en/of organisaties in Zeeuws-Vlaanderen? En daarbij eventueel zelf de rit te maken met de Bredabus?

 

In afwachting van uw reactie.

Carlo van Remortel
LPF Breda

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden