Raadsvragen LPF Breda – Openheid van Zaken

6 september 2022

Het vertrouwen in de (lokale) politiek is gedaald tot een absoluut dieptepunt, in het bijzonder de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Nog nooit waren er in de recente geschiedenis zoveel mensen die thuisbleven. Het is dan ook aan ons de taak om dit te gaan verbeteren. Openheid en transparantie is daarbij cruciaal.

Enkel en alleen in verkiezingstijd de verbinding zoeken met onze inwoners is niet voldoende en ergens ook een belediging voor onze inwoners. Uiteraard is het aan een ieder om zelf invulling te geven aan het herstel van vertrouwen, de ene partij doet dat anders dan de andere maar los daarvan ligt er ook een taak bij ons als collectieve gemeenteraad om dit te gaan verbeteren.
Hiervoor zijn een aantal zaken die vrij eenvoudig tot een verbetering kunnen leiden. Sinds dit jaar wordt er digitaal gestemd in de gemeenteraad, iets waar we dus ook met oog op transparantie en openheid meer mee moeten én kunnen doen.

Alle keuzes die partijen maken in het voor of tegen stemmen van bijvoorbeeld een motie moeten openbaar worden gemaakt na iedere raadsvergadering. Zo zien we dat ook terug in bij stemmingen in de Tweede Kamer. Zo kunnen onze inwoners goed in de gaten houden welke keuzes de partijen in Breda maken en is het aan de partijen zelf om hier toelichting op te geven wanneer zij dat noodzakelijk vinden.

Tevens zorgt het ervoor dat de benaderbaarheid van de Gemeenteraad omhoog gaat vanwege de (online) interactie die bepaalde keuzes teweeg brengen. Dat is misschien, of vaak, niet altijd even prettig maar ook gemaakte keuzes die minder leuk zijn moeten we met onze inwoners kunnen communiceren.

De raadsgriffie heeft mij bij navragen dat het publiceren van stemgedrag technisch goed uitvoerbaar is. Daarom vragen wij de gemeenteraad om te kijken naar de volgende zaken:

1. Kan de raad de raadsvoorzitter de opdracht geven om stemuitslagen openbaar te maken via de sociale media van de Gemeenteraad Breda?

2. Is de raad en de Burgemeester het met ons eens dat dit de benaderbaarheid van de politiek kan vergroten en dat transparantie en openheid het vertrouwen in de politiek mogelijk kunnen herstellen?

3. Kan de raadsvoorzitter beamen dat deze vorm van communicatie goed is om inwoners betrokken te houden bij de keuzes die we maken op het stadserf?

4. Op wat voor termijn kan de raadsvoorzitter dit plan uitwerken en realiseren?

In afwachting van uw reactie.
Carlo van Remortel Lijst Pim Fortuyn Breda

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden