Raadsvragen LPF over “Veiligheid brengt je samen”

26 mei 2022

Geacht College,

Eerder deze maand werden we als raad geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de veiligheid in Breda door middel van het meerjarenprogramma: ‘Veiligheid brengt je samen’? Uit deze zeer informatieve sessie is gebleken dat we de veiligheid in Breda relatief gezien goed op orde hebben. Er wordt in ieder geval ruimschoots ingezet op preventie van o.a. geweldsincidenten op straat en in de publieke ruimte als ook ondermijning en cybercriminaliteit.

Echter, we missen als Lijst Pim Fortuyn een aantal cruciale zaken die wat ons betreft levens zouden kunnen redden wanneer dit ook meegenomen wordt in het programma ‘Veiligheid brengt je samen’. Hoe bereiden we ons in Breda bijvoorbeeld voor op een terroristische aanslag? Welke voorzorgsmaatregelen liggen er klaar vanuit onze gemeente als het bijvoorbeeld gaat om een nucleaire dreiging? Hoe is het gesteld met de persvrijheid in Breda?

Nederland is namelijk dit jaar 22 plaatsen gedaald op de ranglijst van persvrijheid opgesteld door Reporters Sans Frontières (RSF). Volgens Free Press Unlimited is dit ongekend in de geschiedenis van de wereldranglijst van persvrijheid. ,,Nederland heeft sinds 2002 altijd in de top 10 gestaan.” De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt het zorgwekkend.
Hoe monitoren we radicale groeperingen in onze samenleving? Worden onze boeren bijvoorbeeld voldoende beschermd wanneer zij geïntimideerd worden door dieren activisten? Allemaal zaken die wat ons betreft onderdeel zouden moeten zijn van het meerjarenprogramma.

Concreet hebben wij dan ook de volgende vragen:
1. Welke voorzorgsmaatregelen worden er in Breda getroffen als het gaat om het voorkomen van een terroristische aanslag, Worden bijvoorbeeld de wegen bij grote evenementen geblokkeerd (zoals in het verleden ook is gebeurd) om zodanig een aanslag met een voertuig te kunnen voorkomen?

2. Is de zorgcapaciteit op orde wanneer Breda getroffen wordt door een terroristische aanslag of een andere ramp van grote omvang?

3. Sinds 2016 is er volgens Notubiz niet meer gesproken over een mogelijke nucleaire ramp in onze regio, is hier vanuit de veiligheidsregio nog steeds actief aandacht voor en zo nee, bent u het met mij eens dat dit belangrijk is om hierin een actieve houding aan te nemen, of beter nog het op te nemen in het meer jaren programma: ‘Veiligheid brengt je samen’?

4. Welke protocollen liggen er klaar wanneer een nucleaire ramp zich zouden ontvouwen in de nabije toekomst?

5. Heeft Breda voldoende Jodiumtabletten op voorraad wanneer een kernramp zich zou onttrekken in onze regio en is het mogelijk om dit voor álle inwoners te gaan realiseren i.p.v. alleen jongeren en zwangere vrouwen?

6. Hoe beschermen we boeren, dierenfokkers of politici in Breda tegen de steeds verder groeiende en gewelddadigere oprukkende activisten?

7. 50% van de burgemeesters, 46% van de wethouders en 33% van de raadsleden krijgt te maken met een vorm van bedreiging. Hoe maken we (nieuwe) raadsleden en/of wethouders weerbaar tegen deze groeiende vorm van extremisme?

8. Nederland is dit jaar 22 plaatsen gedaald op de ranglijst van persvrijheid opgesteld door Reporters Sans Frontières (RSF). Waar kunnen journalisten en opiniemakers in Breda terecht als zij ernstig bedreigd worden en hoe is het gesteld met de persvrijheid in Breda?

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Carlo van Remortel
Burgerraadslid LPF Breda

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden