Raadsvragen over “Ontruiming zwembad Wolfslaar na vechtpartijen en seksuele intimidatie”

20 juli 2022

Gisteren werden we via de lokale media geïnformeerd dat zwembad Wolfslaar met behulp van politie-inzet omstreeks 17.30 uur werd ontruimd en alle bezoekers het zwembad moesten verlaten. In BN/De stem geeft zwembadmanager Pim de Jager aan dat er “allerlei dingen” gebeurden waarvan je niet wil dat die met jou of je kinderen gebeuren, maar wilde er niet verder over uitweiden, wat op zich al merkwaardig is en vraagt om meer concretisering van de situatie. Later werd tegen Omroep Brabant gelukkig meer duiding gegeven.

Er was helaas sprake van vechtpartijen/opstootjes en seksuele intimidatie jegens meisjes. De ingang tot het zwembad werd vervolgens gesloten voor bezoekers, de horecafaciliteiten werden gesloten na vervelende incidenten tegen het personeel, zonder resultaat en de beveiliging zag geen andere oplossing dan hulp van de politie in te roepen om het zwembad te ontruimen en de 1500 aanwezige bezoekers naar buiten te begeleiden. Hier was zelfs de landelijke politie bij nodig om dit in goede banen te leiden.

Zwembad Wolfslaar moet voor iedereen een prettige, veilige en betrouwbare locatie zijn om te recreëren en te zwemmen. Het misdragingen die gisteren hebben plaatsgevonden zijn dan ook compleet onacceptabel en verwachten dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt en dit effectief gaat aanpakken.

Dit brengt ons op de volgende vragen:

Vragen:

Is het college bekend met de situatie bij zwembad Wolfslaar die gisteren plaatsvond waarbij er met behulp van politie-inzet het zwembad is ontruimd?

Erkent het college dat het gedrag van deze daders volstrekt onacceptabel is en effectief dient te worden aangepakt?

Is het college bekend met eerdere voorvallen zoals op de Galderse Meren, Koewacht en andere incidenten, en kan het college aangeven of er een causaal verband bestaat tussen deze voorvallen en de situatie gisteren op zwembad Wolfslaar? Is hier sprake van jongeren die bekend zijn bij de politie?

Kan het college het naar aanleiding van gisteren opgemaakte politierapport openbaar maken zodat er meer duiding kan worden gegeven aan het signalement van de daders, de toedracht van de incidenten en welke interventies hebben plaatsgevonden? Indien nee, graag het rapport vertrouwelijk ons doen toekomen.

Kan het college duiden in hoeverre de daders beschikken over een migratieachtergrond, en indien dit het geval wat kan het college in deze zeggen over de afkomst van deze daders?

Erkent het college dat indien de incidenten die gisteren plaatsvonden gebaseerd zijn op culturele en morele verschillen er specifiek gekeken moet worden naar de bron van deze problematiek en gepaste maatregelen nodig zijn waarbij de normen en waarden van onze samenleving centraal staan met name op het gebied van een respectvolle positie van vrouwen in onze maatschappij?

Erkent het college dat personen die zich gisteren op deze locatie misdragen hebben, en zich schuldig hebben gemaakt aan vechtpartijen, seksuele intimidatie en ander onacceptabel gedrag een toegangsverbod dienen te krijgen voor alle zwembaden in Breda voor de periode van minsten 1 jaar los van de op te leggen straffen die aan de gepleegde incidenten ten grondslag liggen?

Kan het college duiden in hoeverre de maximale capaciteit van zwembad Wolfslaar was overschreden en hoeveel beveiligingsmedewerkers er ter plaatse waren op het moment dat de incidenten plaatsvonden? Welke maatregelen heeft zwembad Wolfslaar genomen sinds de incidenten van 2017 tot nu?

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Iwan Dienjes
Carlo van Remortel

Lijst Pim Fortuyn Breda

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden