Raadsvragen over verruiming sluitingstijden nachthoreca

1 december 2022

Afgelopen donderdag hebben Johan de Vos en Peter Rietveld tijdens Welkom Breda middels een inspreekbijdrage hun zorgen en onvrede geuit over de pilot inzake verruiming van de sluitingstijden van de Bredase nachthoreca. Afgelopen donderdagochtend 17 november werden zij verrast met een artikel in BN De stem waarin werd vermeld dat de omstreden pilot clubcultuur wordt verlengd. Aangezien de nachthoreca dit vanuit de media hebben heeft moeten vernemen en niet vooraf hierover is geïnformeerd is op zijn minst verwonderlijk te noemen.
Zeker gezien het feit dat Breda in coronatijd intensief heeft samengewerkt met de nachthoreca en KHN en daarbij structureel heeft gekeken naar praktische oplossingen en kansen, maakt deze hele situatie van het ontbreken van die samenwerking en communicatie zeer bedenkelijk en geeft voldoende reden tot zorgen.

Terecht dat men zich niet gehoord voelt en gepasseerd, vooral omdat al eerdere malen is aangegeven dat zij, de nachthoreca en KHN deze pilot clubcultuur, met alle desastreuze gevolgen van dien, een fel tegenstander zijn van deze ontwikkeling. Deze aversie op de pilot wordt dan ook breed gedragen bij Bredase horeca-exploitanten. Daarnaast heeft deze ontwikkeling een direct negatieve impact op de veiligheid en openbare orde in onze stad waar onder andere de Bredase beveiligingsbranche en andere partners waarschijnlijk niet op zitten te wachten.

Daarom stellen wij u de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de grote weerstand van uit de Bredase nachthoreca inzake de pilot clubcultuur en dat op een klein aantal partijen na deze pilot volstrekt niet wenselijk is?

2. Kunt u aangeven waarom u niet voldoende met alle belanghebbenden heeft gecommuniceerd over de verdere besluitvorming inzake deze pilot?

3. Kunt u feitelijk onderbouwen waaruit blijkt dat Breda een DJ/Dance stad is met een sterke clubcultuur?

4. Bent u het met ons eens dat 1700 handtekeningen geen representatief beeld geven van de wensen van de inwoners of Breda een clubcultuur heeft en dat je hiermee bijvoorbeeld de Graanbeurs nog niet mee gevuld krijgt?

5. Bent u het met ons eens dat het verruimen van sluitingstijden een negatief aanzuigende werking heeft voor onder andere horecabedrijven en dat zij ongewild en onnodig zullen moeten zwichten onder deze druk?

6. Bent u het met ons eens dat horecabedrijven nog altijd aan het herstellen zijn op diverse niveaus van de ingrijpende consequenties uit de coronaperiode en dat deze pilot verder herstel en kans op stabiliteit laat staan groei ernstig belemmert?

7. Bent u het met ons eens dat door deze pilot te verlengen het probleem van personeelstekort wordt verergerd voor horecabedrijven alsmede de extra personeelskosten die hiervoor moeten worden gemaakt?

8. Bent u het met ons eens dat de inzetcapaciteit van beveiligingsbedrijven, handhaving en politie hierdoor nog meer onder druk komt te staan?

9. Bent u het met ons eens dat het verlengen van deze pilot horecabedrijven en aangesloten dienstverlenende partijen financieel en operationeel onder druk komen te staan en hierdoor een kwetsbare positie wordt gegenereerd voor zover dit al niet het geval was door de coronagevolgen, stijgende energiekosten, inflatie en andere uitdagingen?

10. Kunt u duiden waaruit blijkt dat u de beleidsregels omtrent deze pilot keurig naleeft en niet worden overschreden?

11. Kunt u aangeven hoe u het vertrouwen in de relatie met de Bredase nachthoreca, de KHN en aangesloten horeca-exploitanten gaat herstellen?

In afwachting van een reactie

Met vriendelijke groet,

Iwan Dienjes

Lijst Pim Fortuyn Breda

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden