Raadsvragen: Verwarmingsproblemen Heilaarflat

30 november 2022

De situatie aan de Heilaarflat is al enige tijd bij ons in beeld. Al eerder dit jaar kregen wij regelmatig signalen over verwarmingsproblemen die een direct negatieve impact hebben op de gezondheid en kwaliteit leven van de ouderen die daar woonachtig zijn, en hebben daartoe destijds Laurentius op aangesproken en ons werd toen toegezegd dat dit zo snel mogelijk zou worden opgelost. Deze problemen spelen al langer dan een jaar. Afgelopen zomer zijn er nieuwe Cv-ketels geplaatst maar vooralsnog werkt niet alles naar behoren. Voordat de ketels werden vervangen kregen de mensen kleine elektrische kacheltjes, deze deden het bij de helft van de mensen niet en ook de extra kosten m.b.t. stroomverbruik werden niet gecompenseerd door Laurentius. Doordat de verwarmingsproblematiek voortduurt kunnen een flink aantal bewoners door de verpleging niet gedoucht worden waardoor de zorg langer duurt dan normaal en de zorg dus intensiever wordt.

Naast het feit dat dit extra veel vraagt van de verpleging is het voor de bewoners geen leefbare situatie. Verpleegkundigen moeten hierdoor nu zorg verlenen aan ouderen op een onacceptabele manier. Water dient gekookt te worden met een waterkoker of met een fluitketel op het fornuis en dan gemengd met koud water om de ouderen te wassen. De kwaliteit leven van de ouderen alsmede de kwaliteit van de zorg komt hierdoor in het geding en bovendien geeft het onnodig veel risico’s. Naast deze problematiek is men natuurlijk ook niet in staat om de ouderen te voorzien van een verwarmde woning en zeker nu met de wintermaanden in aantocht en het al aanzienlijk kouder wordt is de situatie enorm urgent geworden en kan dit probleem tot levensbedreigende situaties leiden. De verpleging heeft Laurentius hier ook meerdere malen op geattendeerd maar zij krijgen dan als reactie dat ouderen het nu eenmaal sneller koud hebben. Stuitend natuurlijk dat hier op deze manier mee wordt omgegaan. Op dit moment zitten deze ouderen met dekens op de bank om zich te verwarmen en te beschermen tegen de koude temperaturen in hun woning.

Aangezien de acties vanuit de verpleging aan de Heilaarflat om Laurentius te attenderen op de problematische en onze poging om hier zo snel mogelijk een oplossing voor te treffen hebben wij besloten hier de volgende artikel 9 vragen over te stellen.

1. Is het college bekend met de huidige problematiek aan de Heilaarflat te Breda inzake verwarming van deze woningen en de problemen die hierdoor ontstaan op het gebied van
zorgverlening?

2. Is het college het met ons eens dat elke inwoner in Breda verzekerd moet kunnen zijn van voldoende verwarmingsvoorzieningen en dat woningcorporaties hiervoor zorg dienen te
dragen?

3. Is het college het met ons eens dat vooral ouderen het meest kwetsbaar zijn en door deze problematiek er hoge risico’s worden gelopen inzake de gezondheid en weerbaarheid van
deze inwoners en dat dit onacceptabel is?

4. Is het college van plan de verantwoordelijke woningcorporatie ter verantwoording te roepen met een verklaring hoe dit heeft kunnen gebeuren en op te dragen deze problemen zo snel
mogelijk op te lossen zodat deze inwoners warm de winter door kunnen met de kwaliteit zorg die zij verdienen?

In afwachting van een reactie

Met vriendelijke groet,

Iwan Dienjes

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden