Reactie op Regenboog stembusakkoord COC

10 februari 2022

Het COC, volgens de organisatie zelf de Nederlandse belangenvereniging van de LHTBI-gemeenschap, heeft ons het zogenaamde Regenboog-stembusakkoord voorgelegd met de vraag of wij dit willen ondertekenen. Bij ondertekening van dit akkoord doet een politieke partij beloftes richting de gemeenschap. Het akkoord is hier te vinden.

Hoe kijken wij, LPF Breda, aan tegen het akkoord en gaan wij onze handtekening zetten is de vraag die we gaan beantwoorden in onderstaand schrijven:

LPF Breda stelt voorop dat een ieder, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, op dezelfde manier behandeld dient te worden, zoals dit treffend is opgenomen in de grondwet, artikel 1. Wij streven naar gelijkheid van holebi’s (homo’s, lesbiennes en biseksuelen) daar waar deze nog niet gelijk is. Naar onze mening is de emancipatie van de homogemeenschap al zeer ver gevorderd en moeten we dit ook zien en erkennen. Sterker nog, op veel plekken is er al geen aandacht meer voor dit onderwerp. Dat is goed, want dat betekent vaak dat er al acceptatie heeft plaatsgevonden. Er zijn zeker ook nog plekken in de samenleving waar de acceptatie er nog niet is. Daar zien we wel ongelijkheid op basis van seksuele geaardheid.

Denk hierbij aan aansluiting in sommige geloofsgemeenschappen of het niet geaccepteerd worden voor een baan omdat je een andere seksuele voorkeur hebt. Het zijn die groepen en facetten in de samenleving waar specifiek het gesprek mee aangegaan moet worden en indien nodig moet er bestraft worden wanneer de discriminatie wordt voortgezet. Dat is waar LPF Breda voor pleit. Verder zullen alle holebi’s helpen die met discriminatie te maken heeft, indien zij daar hulp bij nodig mochten hebben.

LPF Breda staat dus voor gelijkheid. LPF Breda staat echter niet voor symboolpolitiek. Een regenboogvlag op het gemeentehuis draagt niets bij aan de emancipatie van holebi’s daar waar ze niet worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor regenboogzebrapaden, regenboogbankjes en al het andere dat slechts met symboolpolitiek te maken heeft. Het regenboogakkoord zal niet door LPF Breda ondertekend worden omdat het enerzijds teveel gebaseerd is op symboolpolitiek, waar dus feitelijk niets mee opgeschoten wordt, en anderzijds slechts bedoeld is om (meer) geld te ontvangen om onder andere het COC in stand te houden.

 Wij zijn van mening dat een COC niet in stand gehouden hoeft te worden met overheidsgeld. Het COC zegt de belangenbehartiger te zijn van en te spreken namens de LHTBI-gemeenschap van Nederland. Dat is bijzonder aangezien we het ook in die gemeenschap hebben over individuen met allemaal andere gedachten. Het COC spreekt dus alleen namens hen die lid zijn van het COC.

Ronnie Foesenek
Kandidaat Raadslid
Lijst Pim Fortuyn Breda

 

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden