Rob Rijnders: “Bescherm het klimaat met de juiste maatregelen. “

3 maart 2022

Als gemeente Breda met Prinsenbeek, Terheijden, Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Effen hebben we natuurlijk ± 0,0000017 % invloed op het klimaat in de hele wereld – het is belangrijk om dat goed op het netvlies te hebben. Gemeente Breda zal altijd onderdeel blijven van Nederland met een gematigd zeeklimaat, dat zal niet veranderen.
China bouwt er ± 1200 kolencentrales bij, Duitsland en België zijn juist áán het gas gegaan en ieder huishouden krijgt er daar subsidie voor. Nu Rusland de Oekraïne is binnengevallen willen we natuurlijk geen gas meer afnemen van Rusland. En we willen ook geen gas uit Groningen meer, dat kunnen we de Groningers ècht niet meer aan doen.
In de Noordzee hebben we nog voor 100 jaar Aardgas maar onze regering heeft sinds de Groninger aardbevingen besloten om geheel van het Aardgas af te willen gaan, en dat is waarschijnlijk ingegeven om de Groningers niet te hoeven compenseren voor hun leed, en past geheel in de klimaatlobby. Jammer dat we om die reden Aardgas in de ban hebben gedaan want het is één van de schoonste brandstoffen, enkel de CO₂-uitstoot baart ons zorgen omdat we vermoeden dat de uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen bijdraagt aan de opwarming van de Aarde.

Maar is dat ook zo? U wordt verteld dat 97% van de klimaatwetenschappers het daar over eens zijn maar dat is ons inziens ver benevens de waarheid: CO₂ is een broeikasgas, dat is een feit. De planeet Venus heeft een dampkring met 97% CO₂ en is daarom een hel geworden met een atmosferische druk die 100x groter is dan op Aarde en een oppervlakte temperatuur van 400° C. Onze Aarde heeft een dampkring waarin 78% stikstof, 21% zuurstof en 0,038% CO₂. 50 jaar geleden was dat 0,032%, dat is in 50 jaar met 0,006% toegenomen, en dàt zou dan de oorzaak zijn van klimaatverandering? In het Jura tijdperk (Jurassic Park) was er 10x meer CO₂ in de atmosfeer (0,38% en dan niet veroorzaakt door de mensheid) en de Aarde heeft zelf gezorgd dat dit weer afgenomen is. Wij maken ons ook zorgen over de permanente weersomslag maar vragen ons af of wij mensen daar nou zo’n grote impact op hebben en als dat zo is moeten we er zeker wat aan doen, daar is niets mis mee.

Regenwolken hebben 50x meer impact op de opwarming van de Aarde dan CO₂. Oerwouden, bomen, begroeiing houden water vast en hoe meer regen er valt, hoe meer begroeiing / oerwouden er komen en zo ontstaat er een balans tussen wolken, regen, opname van water en verdamping. Maar als mensen massaal oerwouden gaan kappen (bijvoorbeeld als brandstof voor biomassa centrales) dan wordt die balans verstoord.Als mensen de oevers van rivieren gaan ontginnen en volbouwen met huizen, dan zal bij een hoosbui het regenwater niet opgevangen worden door de wortels van bomen, struiken, onkruid, gras en andere planten – maar direct doorstromen naar de rivieren die dan binnen de kortste keren een kolkende vernietigende stroom zal worden.
De mensheid is mede verantwoordelijk voor wat ‘klimaatverandering’ genoemd wordt maar niet zoals in de Main Stream Media de schuld wordt gelegd bij fossiele brandstoffen, CO₂ en stikstof, maar door het vernietigen van de oerwouden, bossen, weilanden en stukjes onbebouwde gronden en die te vullen met asfalt en beton (en windturbine – en zonneparken), en oerwouden te vervangen door monoculturen van oliepalmplantages, maïs – , koffie – , katoen – en rijstvelden.

Waar we het eigenlijk allemaal over eens zijn is dat het handelen van de mensheid mede oorzaak kan zijn van een klimaatverandering die we niet willen. Elk mens stoot door uitademing 1kg CO₂ per dag uit. De gehele mensheid stoot met uitademen 6x meer CO₂ uit dan alle energiecentrales in Nederland bij elkaar. Alle reden om zo spoedig mogelijk naar minder mensen op deze wereld te streven – en daar horen we niets over, er is geen enkele organisatie die daar openlijk naar streeft – en dat is heel raar als de mensheid de kwalijke oorzaak is. Fossiele grondstoffen krijgen nu overal de schuld van, het is een taboe om te vinden van niet.We dienen ons echter te realiseren dat onze hele economie en welvaart is gebaseerd op fossiele grondstoffen. Voor elektriciteit kunnen we wellicht meer gebruik maken van windturbines en zonnepanelen, maar besef goed dat die momenteel in China geproduceerd worden met de energie van kolencentrales en dat vrijwel alle materialen gemaakt zijn van en met fossiele grondstoffen, noem het ijzer, aluminium, ijzer, grafiet, polyester, plastic, asfalt, beton enz.

We kunnen auto’s wel op elektriciteit laten rijden maar het asfalt is mede gemaakt van aardolie, en zo ook het meeste van de auto zelf, van het chassis, het dashboard en de autobanden, en ook dit toetsenbord en mijn bril, de televisie, de kunststof kozijnen, de bank, de nylons, veel kleding (acryl), enz. enz. Als we ècht afscheid willen nemen van deze fossiele wereld zullen we terug moeten naar de natuur zoals de wilde Indianen leven in harmonie met de natuur. Als we deze welvarende wereld willen behouden zullen we moeten erkennen dat we nooit meer zonder fossiele grondstoffen kunnen, maar met die kennis kunnen we wel in de volgende 100 jaar naar alternatieven zoeken, zoals kernenergie (kernfusie / thorium centrales zonder gevaarlijk afval).
In Nederland zijn momenteel zeker goede initiatieven zoals weer veel groen terugbrengen in de wijken, zonnepanelen op zoveel mogelijk daken van huizen, goed afvalbeheer, zuivering van rioolwater, en stimulering van zo weinig mogelijk consumeren en daarbij minder afvalproductie. Maar van het Aardgas af is ècht een verkeerde weg zolang er geen goede alternatieven zijn.
De wet van behoud van energie heeft geleerd dat er geen perpetuum mobile bestaat: energie krijg je niet gratis (behalve dan van de Zon).

De valkuil is dan dat zonnepanelen dè oplossing zijn, maar het produceren van zonnepanelen gaat gepaard met verbruik van veel energie (kolencentrales), en veel kostbare grondstoffen die momenteel worden gewonnen met kinderarbeid (bijvoorbeeld kobalt), en zonnepanelen leveren niet zoveel energie, net zoals windturbines ook niet zoveel energie leveren. Nog steeds wordt in Nederland 98% van de energie verkregen met fossiele brandstoffen.

Samengevat: Lijst Pim Fortuyn Breda is het geheel eens met het streven van alle gedreven organisaties om deze planeet te behoeden van opwarming, vervuiling en kaalslag voor zover de mensheid daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld, maar is het totaal niet eens met de maatregelen die daar dan een verbetering in zouden moeten brengen. We zijn het eens dat de mensheid – vooral door de massaliteit – hierin een slechte rol vervult. Een Artificial Intelligence programma zou hier dan ook het enige simpele antwoord op geven: minder mensen (ook in Nederland, ook in Breda). Willen wij Breda leefbaarder maken, dan moeten we niet streven naar meer bedrijven, meer huizen, meer inwoners maar naar een goede balans tussen inwoners en hun onderlinge saamhorigheid, werkgelegenheid, woongenot en natuur.

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden