Technische vragen “Boeren in Breda”

28 juni 2022

Het zal u niet zijn ontgaan, onze boeren verkeren in een levensbedreigende situatie door een zogenaamde stikstofcrisis op basis van een maakbare werkelijkheid. De schaamteloze wens om met droge ogen onze boeren te willen onteigenen voor de grond is voor ons onacceptabel en wij steunen dan ook van harte onze boeren! Wij vonden het dan ook noodzakelijke om technische vragen te stellen met steun van FVD Breda over de huidige situatie in onze gemeente en de impact voor onze boeren.

1. Hoeveel boeren zijn er werkzaam in de gemeente Breda?

2. Hoeveel daarvan is akkerbouw en hoeveel is veeteelt?

3. Is er vanuit de gemeente Breda contact met de boeren omtrent de huidige stikstofmaatregelen?

4. Is er spraken van het uitkopen van boeren in onze gemeente?

5. Hebben we in de gemeente Breda natura 2000 gebieden, en vallen die in het gebied rondom boeren bedrijven?

6. Wat is de stikstof uitstoot momenteel en welke bewijsgrond wordt gehanteerd ter aantoning dat dit schadelijk is voor de omgeving?

7. Indien er sprake is van uitkopen welke alternatieven worden deze boeren geboden en hoe worden zij begeleid?

8. Hebben de Bredase boeren inspraak in de besluitvorming?

9. In welke hoedanigheid veranderd de vegetatie als door invloed van stikstof een voedselarme grond veranderd in een voedselrijke grond?

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden