Verbeter Breda – Het pact van Breda

17 september 2022

Zoals u wellicht weet heerst een grote tweedeling in onze samenleving waarbij de kloof steeds verder uit elkaar lijkt te groeien, zoals een tweetal onderzoeken over 16 buurten in ons Breda hebben aangetoond. Onderzoeken die met name gericht waren op de sociaal-economische effecten op kwetsbare groepen in onze gemeente. Zowel onderzoeksbureau Circusvis (september 2020) als de Rekenkamer (maart 2021) toonden aan dat er in Breda sprake is van toenemende tweedeling. Reden genoeg om deze tweedeling grondig aan te pakken.

Deze tweedeling komt met name tot uiting in inkomens- en opleidingsverschillen, maar ook op het gebied van gezondheid en levensverwachting wat een direct effect heeft op het welzijn van kwetsbare groepen. Ook kampen deze groepen meer met fysieke en mentale problemen. Als een dergelijke trend voortzet kan dit een negatief effect hebben op de weerbaarheid en leefbaarheid als buurt, als wijk en zelfs als stad. Juist dan willen deze mensen een (lokale) overheid waar zij op kunnen rekenen. Een lokale overheid die transparant en toegankelijk is in de informatievoorziening en begeleiding naar haar inwoners die dat nodig hebben. Samen met een aantal betrokken Bredanaars is Justin Goetzee de initiatiefgroep Verbeter Breda gestart. Na een grondige inventarisatie bij vele inwoners en ruim 90 organisaties is het eerste deel van het pact van Breda ontstaan. Een vastgelegde belofte die wordt gedragen door bewoners, organisaties, bedrijven en de gemeente.

Tijd dus voor een meerjarige krachtige aanpak! In het eerste deel van het pact van Breda werden de principes, beloften en kansen in kaart gebracht. In deel twee van het pact van Breda wordt beschreven hoe we de groeiende tweedeling gaan aanpakken. Waar we aan moeten werken in Breda, wat er écht anders moet. Deze doelstellingen zijn ontwikkeld op basis van 3 bouwstenen die het fundament vormen op weg naar gelijke kansen voor iedereen, te weten een leefbaar inkomen om in je basisbehoeften te kunnen voorzien, goede woonruimte in een fijne buurt en de kans om te worden wie je wilt zijn en het beste uit jezelf kan halen zodat talent de ruimte krijgt.

Vandaag werd deel 2 van het pact ondertekend door het programmateam van verbeter Breda, dagvoorzitter Lucienda Dap en de lokale politiek waaronder burgemeester Paul Depla en wethouder Arjen van Drunen. Ook Paul Haenen, ook wel bekend als Dominee Gremdaat gaf de aanwezigen een inspirerend betoog over het belang van gelijke kansen en het verbeteren van ons Breda. Namens Lijst Pim Fortuyn Breda was ik vandaag aanwezig bij dit belangrijke moment. Veel mooie gesprekken gevoerd met de aanwezigen zoals de mensen van FIKS. Een prachtig initiatief waarbij kansen, talent en ambities centraal staan en zij samen met jou op zoek gaan naar wat wij wil studeren, ondernemen en doen. Ook is FIKS onderdeel van het MDT,  wat staat voor maatschappelijke diensttijd, en is een programma van de overheid waar jongeren uitgedaagd en geïnspireerd worden om hun talenten te ontdekken en tegelijk iets goeds te doen voor de ander. FIKS fikst dat voor de jongeren uit regio West-Brabant in de leeftijd van 16 – 27 jaar. Een mooi initiatief wat nauw aansluit op ons verkiezingsprogramma. Mooi om te zien hoeveel vrijwilligers, organisaties en inwoners van Breda dit initiatief een warm hart toedragen en zich inzetten voor een verbeterd Breda met gelijke kansen voor elke Bredanaar.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden