Werkbezoek Ariba dagbesteding

25 februari 2022

Eerder deze week zijn lijsttrekker Iwan Dienjes en kandidaat-raadslid Veronique Graumans op bezoek geweest bij Rino Driessen, ook wel bekend als Rino van Ariba, om zelf te ervaren wat Rino’s dagbesteding inhoudt en waar zijn prachtige werk allemaal uit bestaat. Bij aankomst werden we meteen verwelkomd door 2 enthousiaste jonge kerels die wisten dat we vandaag langs zouden komen. Vervolgens werden we warm verwelkomd door Rino en zijn we begonnen met een rondleiding op deze unieke locatie. Als je de oprit opkomt zie je een mooi authentiek pand en een gigantische tuin.

Rino begon direct te vertellen over hoe hij in 2013 is begonnen met stichting Ariba. Het was, toen hij de sleutels kreeg, een oud kraakpand dat hij met eigen handen heeft gerestaureerd. Er was bijvoorbeeld geen elektriciteit en alle ruiten lagen eruit. Er moest dus dag en nacht gewerkt worden om het huis op te knappen. Daar komt bij dat hij alles zelf heeft bekostigd, aangezien hij niet in aanmerking kwam voor subsidie.

We vervolgden de rondleiding en al snel sta je oog in oog met de goedverzorgde dieren die wonen op Ariba Dagbesteding, en een gigantische buitenlocatie waar diverse activiteiten kunnen worden gedaan. Zo hebben we kennis gemaakt met Bertha, de Fly-out en nog veel meer! We kwamen uiteindelijk uit bij de mancave waar we 5 drumstellen, audio- en videoapparatuur, bromfietsen en allerlei andere zaken zagen. Iedere volwassene is daar spontaan weer even kind. Bovendien is er een aparte ruimte waar alles besproken wordt met elkaar. Waar alles gezegd mag worden, behalve het k-woord. Dat is de regel.

We besloten om onder het genot van een kop koffie eens nader kennis te maken met de mens Rino Driessen en zijn Ariba. Tijdens ons gesprek vertelde hij ons de geschiedenis van Ariba en wat er in het verleden in de relatie tussen de gemeente Breda en hem allemaal is gebeurd. Financieel, ethisch en persoonlijk onacceptabel wat Rino is aangedaan. Het was tijdens ons gesprek een waterval aan informatie over diverse misstanden die zijn voorgekomen jegens Ariba die het daglicht niet kunnen verdragen. Zo is er in coronatijd onterecht 5 keer (!) de huur afgeschreven, waarvan hij slechts 2 termijnen heeft teruggekregen van de gemeente. Ook vertelde hij ons over diverse situaties die men kan scharen onder bestuurlijke intimidatie. Ook deelde hij met ons de mooie dingen die hij met Ariba heeft meegemaakt.

Rino is een man met het hart op de juiste plaats en een enorme grote passie voor zijn vak. Ariba mag niet verloren gaan.

Iwan Dienjes

Bij Ariba Dagbesteding worden jongeren die extra aandacht nodig hebben, of zoals Rino zelf zegt “niet begrepen worden door de maatschappij”, met liefde opgevangen op een plek waar ze kunnen groeien, ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. Zo leren ze aan de ene kant sleutelen aan motoren, gaan ze aan de slag met houtbewerking en worden de dieren verzorgd. Ook leren ze omgaan met hun gevoelens, emoties en ervaringen.

Rino begrijpt ze, en dat zie je. Dat merk je aan de jongens als ze hem zien, en dat zie je in de ogen bij Rino als hij over Ariba praat. Dat zien ook andere hulpverleningsorganisaties waar Rino erg hoog staat aangeschreven. Maar vooral niet te vergeten de ouders van deze jongeren zijn eveneens zeer positief over de effectieve werkwijze bij Ariba. Kenmerkend is de enorme hoeveelheid structuur, balans en verantwoordelijkheid die de jongens meekrijgen in hun groei en ontwikkeling.

Valse beloften

Toch wordt het prachtige en bewezen succesvolle werk van Rino Driessen bedreigd. Gemeente Breda heeft namelijk al jarenlang andere plannen met deze locatie. Laten we u eens meenemen naar 2018. In februari dat jaar kreeg Rino van de toenmalige wethouder te horen dat hij mocht blijven en ook de huur zou worden verlaagd. Helaas werd deze mooie toezegging nooit realiteit en hield het nieuwe college zich niet aan deze gemaakte afspraak en wat volgde was enkel en alleen onzekerheid.

Tegenslagen

Het sluiten van Ariba zou desastreus zijn voor de jongeren, maar ook zeker voor Rino zelf. Hij heeft in zijn leven diverse tegenslagen gekend die je niet in je koude kleren gaan zitten, maar hem wel de man hebben gemaakt die hij vandaag de dag is. Ariba is dan ook zijn leven, waar hij alles, dag in dag uit met liefde en passie aan geeft. Helaas wordt Rino in deze periode en de jaren erna in flinke onzekerheid gehouden door de gemeente Breda. Ook wordt hij door de gemeente Breda onterecht bestempeld als wanbetaler terwijl hij nooit een enkele huurachterstand heeft gehad.

Onzekerheid en onbegrip

De jaren die hierna volgden brachten weinig goeds in de relatie tussen Rino Driessen en gemeente Breda en in april 2021 was het hoge woord eruit want het college had een omgevingsvisie tot 2030 en er zou zomaar een bedrijventerrein op deze locatie komen. Waarom moest Rino dan nu al weg? Rino tastte volledig in het duister. Aangezien hij in 2013 door wethouder Bob Bergkamp de toezegging had gekregen dat hij pas een half jaar voor er gesloopt wordt, zou moeten vertrekken, was dit totaal onbegrijpelijk.

Geen alternatief

En wat nog belangrijker is? Waar moet hij heen? Er is geen alternatieve locatie want die bestaat gewoonweg niet volgens Rino en is er gewoon geen andere oplossing dan deze locatie. Natuurlijk liet Rino het hier niet bij zitten en ging direct over tot actie. Er werd direct beroep aangetekend en hij hield terecht vast aan ontruimingsbescherming en weigerde de sleutels in te leveren van zijn levenswerk. Het was nu aan de kantonrechter om te bepalen wat er moest gebeuren.

Subsidie

In oktober 2021 kwam naar voren in de rechtbank waar het nu echt om draaide. Het ging namelijk om een subsidiesom van 100.000 euro voor een woonproject voor mensen met een verslaving of psychische problemen, mensen die dus overlast veroorzaken. De zogenaamde “hufterhutten” zoals Rino ze treffend noemt. Als de kantonrechter besluit dat Rino mag blijven mist gemeente Breda direct een ton subsidie.

Uitspraak

Niet geheel verrassend kwamen gemeente Breda en Rino er niet uit aan uit en bleven beide partijen touwtrekken aan deze zaak. Tot het verlossende antwoord kwam op 9 december. De rechter besloot een uitspraak te doen in het voordeel van Ariba. Het huurcontract werd met een half jaar verlengd tot mei 2022.

Conclusie

Rino vraagt al jaren om duidelijkheid, gerechtigheid en menselijkheid. Hij vraagt al jaren om een gesprek met burgemeester Depla. Wij vinden het tijd dat dit gesprek eens plaatsvindt. Volgens het laatste contact tussen Rino en de gemeente Breda is gezegd dat het wordt “ingepland”. Dus ook nu nog krijgt Rino geen duidelijkheid. Het is tijd dat dit echt verandert!

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden