Witte rook rondom Zuylen. Mediation succesvol, met een acceptabel akkoord.

20 december 2023

Na zes maanden van intensieve onderhandelingen is de ruzie tussen de directie van begraafplaats Zuylen en een groep nabestaanden eindelijk opgelost. Woensdag bereikten de partijen een akkoord over het gebruik van het begraafpark en het nieuwe openluchtkunstwerk Adore. Conform de nieuwe afspraken zal er geen versterkte muziek of evenementen plaatsvinden, maar wel één keer per dag een uitvaart en zes keer per jaar een lezing in de nieuwe buitenaula. In juni ontstond er veel commotie toen directeur Roel Stapper bij Omroep Brabant aankondigde plannen te hebben om van de begraafplaats een soort recreatiepark te maken. Dit nieuws, inclusief de mogelijkheid van een optreden van dj Tiësto, veroorzaakte ongenoegen bij veel nabestaanden.

Dankzij een mediator is er nu een akkoord bereikt. “Alles moet in lijn zijn met rouw en rust,” verklaart Iwan Dienjes van de Bredase LPF-fractie, woordvoerder voor de nabestaanden. In het opgestelde regelement van orde staat dat alles in overeenstemming moet zijn met sereniteit en eerbied, wat betekent dat er geen festivals of bandoptredens zullen zijn. Belangrijke nieuwe afspraken omvatten tijdige communicatie van evenementen via een bord bij de ingang en op de website van Zuylen. Dit zorgt ervoor dat bezoekers weten wanneer er iets te doen is en dat er na afloop weer rustig gerouwd kan worden. Extra regels voor uitvaarten in het kunstwerk Adore omvatten beperkingen op geluidsniveaus en een verbod op drinken en roken bij het kunstwerk. Medewerkers van Zuylen begeleiden bezoekers naar de buitenaula om verstoring van de rust te voorkomen. Dienjes merkt op dat de onderhandelingen relatief soepel verliepen, ondanks eerdere frustraties.

Veronique Graumans, benadrukt dat deze situatie voorkomen had kunnen worden met betere communicatie. De Raad van Toezicht van Zuylen, vertegenwoordigd door voorzitter Ietje de Werd, erkent fouten in de communicatie met de nabestaanden en belooft verbetering in toekomstige projecten. Dit akkoord markeert een belangrijke stap in het oplossen van een langdurig conflict, waarbij beide partijen hebben samengewerkt om een oplossing te vinden die zowel respecteert de wensen van de nabestaanden als de noodzaak van vernieuwing voor de begraafplaats.

Directeur Roel Stapper’s visie om de begraafplaats om te vormen tot “Park Zuylen” stuitte op hevige weerstand van nabestaanden, die de begraafplaats zagen als een heilige plek van herinnering en rouw. Dit conflict bracht belangrijke vragen aan de oppervlakte over de rol van begraafplaatsen in onze moderne samenleving en de manier waarop we onze doden herdenken en eren.De emotionele reacties van de nabestaanden, resulterend in een petitie en heftige discussies, belichtten de diepe verbondenheid die mensen voelen met plaatsen van laatste rust. De kwestie van respect, communicatie en betrokkenheid van de gemeenschap bleek cruciaal in het vormgeven van de toekomst van dergelijke heilige plaatsen.

Uiteindelijk leidde het inschakelen van een bemiddelaar tot een akkoord dat zowel respect toont voor de tradities als ruimte biedt voor subtiele vernieuwing. Dit akkoord illustreert het belang van dialoog, begrip en compromis bij het navigeren door complexe sociale en culturele kwesties.Het verhaal van Begraafplaats Zuylen is een leerzame casus die de complexiteit van verandering binnen traditionele ruimtes laat zien. Het toont aan dat, hoewel verandering onvermijdelijk is, deze met zorg, respect en betrokkenheid van alle belanghebbenden benaderd moet worden. Zo blijven de essentiële waarden van respect en eerbied behouden, terwijl we ons aanpassen aan de evoluerende behoeften van onze samenleving.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden