Zorgen over betaald parkeren in Van Sonsbeeckpark. Technische vragen!

30 november 2022

Afgelopen donderdag kregen bewoners bij Welkom Breda de gelegenheid om een inspreekbijdrage te doen. Jan Cloosterman deed dit namens diverse bewoners van omgeving Sonsbeeckpark inzake de problematiek omtrent de vermeende invoering van betaald parkeren in deze buurt.
Dhr. Cloosterman gaf met zijn bijdrage aan dat hij en diverse inwoners zich zorgen maken om het betaald parkeren in het Sonsbeeckpark. Zij zijn namelijk van mening dat het niet de parkeerproblematiek oplost maar juist problemen genereert. Er bestaat namelijk geen zekerheid dat een parkeerplaats geborgd is en heeft het een aanzuigende werking voor vreemd-parkeerders. Per saldo een negatief effect op de leefbaarheid van de buurt. Logisch dan ook dat ruim 60% van de bewoners tegen betaald parkeren zijn conform gedane onderzoeken hiernaar.

Desondanks werd betaald parkeren toch ingevoerd, dit tot grote onvrede bij de inwoners, vooral omdat zij hun zorgen ook al hadden geuit bij een inloopbijeenkomst en hier kennelijk niets mee is gedaan. De burger voelt zich wederom niet gehoord. Helaas een terugkerend fenomeen. Kennelijk is er ook nog twee jaar geleden, zonder dat de bewoners daarvan wisten, een App-groep had samengesteld die nagenoeg alleen uit voorstanders van vergunningen bestond en die werd gebruikt om gemeente en gemeenteraad namens de bewoners te informeren. Dit is wel heel zorgelijk en zowel ethisch als politiek onverantwoord. Dit is namelijk in tegenspraak met de beleidsregels die zijn afgesproken, namelijk dat hiertoe een klankbordgroep dient te worden gevormd zoals in Brabantpark.

Ten aanzien van deze hele gang van zaken hebben wij de volgende technische vragen:

– Hoeveel en welke onderzoeken hebben er plaatsgevonden inzake betaald parkeren in Sonsbeeckpark om te duiden met welke noodzaak dit dient te worden ingevoerd en wat het draagvlak van de inwoners is en in welke mate dit is getoetst en kunt u deze onderzoeksresultaten met ons delen?

– Klopt het dat er een app-groep is ingesteld met voorstanders van betaald parkeren in Sonsbeeckpark zonder dat overige inwoners hiervan op de hoogte waren?

– Klopt het dat er geen klankbordgroep is opgezet om input vanuit de inwoners te inventariseren en deel uit te laten maken van het besluitvormingsproces?

In afwachting van een reactie.

Met vriendelijke groet,

Iwan Dienjes
Lijst Pim Fortuyn Breda

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden