Einde stedenband met Yangzhou eindelijk een feit. Daar zijn we trots op!

Afgelopen vrijdag werden we geïnformeerd over het heugelijke nieuws dat Breda eindelijk de stekker uit de abjecte stedenband trekt met het Chinese Yangzhou en dat het omstreden Paviljoen ook geen plaats verdient in het Valkenberg.  BN De stem citeert het artikel met “We willen niet naïef zijn”, maar het college was dit natuurlijk wel voor...

Geacht College, Zoals mogelijk reeds bij u bekend hechten wij als Lijst Pim Fortuyn Breda veel waarde aan de authentieke identiteit van onze mooie, historische stad. Echter, zien wij de afgelopen jaren een internationaliseringsslag plaatsvinden die niet aansluit of zelfs zodanig drastisch afwijkt van de Bredase identiteit dat wij ons zorgen maken over het feit...

U heeft het ongetwijfeld in de media meegekregen; het invoeren van betaald parkeren in diverse buurten en wijken in Breda. Beslissingen die van grote impact zijn op het dagelijks bestaan en welzijn van inwoners die direct gevolgen ondervinden door deze beslissingen dienen betrokken te worden bij de besluitvorming. Alle bestuursorganen in Nederland – dus ook...

Op 1 december informeerden wij u over het feit dat onze fractie vragen heeft gesteld aan het college inzake de beoogde verruiming van sluitingstijden horeca naar aanleiding van de inspreekbijdrage van Johan de Vos en Peter Rietveld. Tijdens deze inspreekbijdrage hebben zij hun zorgen geuit over de beoogde plannen voor de nachthoreca in Breda. Onze...

Met groot verdriet hebben wij vernomen dat zeer gewaardeerde collega van 50plus Henk de Wert is overleden. Henk was nog maar net geïnstalleerd als burgerraadslid en had nog ontzettend veel energie om mooie dingen voor ons Breda te gaan doen. Henk was geen onbekende voor vele van ons. Nog ver voor dat onze partij werd...

Dossier Yangzhou: een einde aan de Chinese vriendschap

Dossier Yangzhou: een einde aan de Chinese vriendschap Toen Lijst Pim Fortuyn Breda de fundamenten legde voor een binnenkomst in de Bredase raadzaal, zijn de kernwaarden ook geformuleerd. Eén daarvan is een sobere overheid die zich richt op haar kerntaken. In dat kader vallen snoepreisjes naar het Verre Oosten natuurlijk meteen op. Een stedenband met...

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden