Moties & Amendementen

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/11/259444191_207715891514259_1346676826901848282_n-1280x640.jpg
16 juni 2022

Amendement einde stedenband Yangzhou

Wijzigingsvoorstel op bestuursakkoord 2022-2026 om in deze raadsperiode de stedenband met Yangzhou te beëindigen.
Indiener: Dienjes/Hurynovich-Verstappen
Status: Verworpen
The township building of breda taken from the entrance, Breda, The netherlands, 17 july, 2019
16 juni 2022

Motie zevende wethouder in eigen tijd

Motie die college oproept om de zeven wethouders 0,85 fte te laten werken zodat er geen extra kosten worden gemaakt.
Indiener: van Pul (D66), Meegetekend: Dienjes
Status: Verworpen
Ouder worden
23 juni 2022

Motie HV3-indicatie noodzakelijk in Breda

Motie die het college oproept een uitgebreid onderzoek te laten plaatsvinden om draagvlak, haalbaarheid en meerwaarde te toetsen van HV3.
Indiener: Dienjes/van Remortel
Status: Verworpen
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2022/12/laptop.jpg
21 juli 2022

Motie WOO verzoeken. openheid is een groot goed

Motie die het college oproept in de jaarlijkse raadsbrief en informatiesessie de raad te informeren inzake WOO-verzoeken en de communicatie te verbeteren.
Indiener: Verschuren (SP) Meegetekend: Dienjes
Status: Aangenomen
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2022/12/lpf-ondernemer.jpg
21 juli 2022

Motie verdring onze lokale ondernemers niet.

Motie die college oproept clustering/uitbreiding van supermarkten in ondernemersbeleid tegen te gaan en beschikbare ruimtes eerst met lokale ondernemers in te vullen.
Indiener: Verdaasdonk (SP), Meegetekend: Dienjes
Status: Verworpen
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2022/12/lpf-de-burcht-1200x640.jpg
21 juli 2022

Motie samen investeren in sterke en veilige wijken

Motie die het college oproept het keurmerk veilig ondernemen per 1 januari 2023 in te voeren bij winkelcentrum de Burcht en op andere plaatsen als daar behoefte aan is.
Indiener: Hoevenaars (VVD) Meegetekend: Dienjes
Status: Aangenomen
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2022/12/lpf-rus-gas-turbines-1280x640.jpg
29 september 2022

Motie Sancties Rusland naleven en beëindiging Rus Gas Turbines

Motie die het college oproept zich beter aan de wettelijk opgelegde sancties te houden en de bedrijfsactiviteiten van Rus Gas Turbines te helpen beëindigen.
Indiener: Dienjes/Hurynovich-Verstappen
Status: Ingetrokken
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2022/12/lpf-maandverband-1270x640.png
10 november 2022

Motie aanpak en bestrijding menstruatie armoede

Motie die college oproept te inventariseren waar de problematiek inzake menstruatie armoede zich bevindt en met een plan van aanpak te komen.
Indiener: Homayoen-Madad (GL)
Meegetekend: Dienjes
Status: Aangenomen
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2022/12/lpf-valkenberg-1280x640.jpg
10 november 2022

Motie De broek vol inzake invalidentoiletten

Motie die het college oproept te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in het Valkenberg het invalidentoilet na 21.00 uur veilig en toegankelijk te houden.
Indiener: Dienjes/Van Remortel
Status: Aangenomen
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2022/12/petsfoodcare.jpg
2 december 2022

Motie geen honger voor huisdieren in Breda

Motie die het college oproept in gesprek te gaan met Pets Food Care en de problemen in kaart te brengen en met een plan van aanpak te komen.
Indiener: Schonis (PVDD)
Meegetekend: Dienjes
Status: Verworpen
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden