LPF pleit voor stedenband met Lviv. De geboortestad van generaal Maczek.

Al in het verkiezingsprogramma van Lijst Pim Fortuyn stond het duidelijk vermeld: “De stedenband met Yangzhou moet per direct van tafel! LPF Breda staat open voor een intensivering van de andere stedenband, die met het Poolse Wrocław, of het onderzoeken van een aanvullend partnerschap met een stad die wél onze waarden onderschrijft.” Alsof de verantwoordelijke...

Afgelopen donderdag hebben Johan de Vos en Peter Rietveld tijdens Welkom Breda middels een inspreekbijdrage hun zorgen en onvrede geuit over de pilot inzake verruiming van de sluitingstijden van de Bredase nachthoreca. Afgelopen donderdagochtend 17 november werden zij verrast met een artikel in BN De stem waarin werd vermeld dat de omstreden pilot clubcultuur wordt...

Gemeenten en BWB bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde). Hierbij gaat men uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar via een waarde peildatum. Dit heeft een direct effect op de OZB en inkomstenbelasting. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren....

Afgelopen donderdag kregen bewoners bij Welkom Breda de gelegenheid om een inspreekbijdrage te doen. Jan Cloosterman deed dit namens diverse bewoners van omgeving Sonsbeeckpark inzake de problematiek omtrent de vermeende invoering van betaald parkeren in deze buurt. Dhr. Cloosterman gaf met zijn bijdrage aan dat hij en diverse inwoners zich zorgen maken om het betaald...

Raadsvragen: Verwarmingsproblemen Heilaarflat

De situatie aan de Heilaarflat is al enige tijd bij ons in beeld. Al eerder dit jaar kregen wij regelmatig signalen over verwarmingsproblemen die een direct negatieve impact hebben op de gezondheid en kwaliteit leven van de ouderen die daar woonachtig zijn, en hebben daartoe destijds Laurentius op aangesproken en ons werd toen toegezegd dat...

Zoals wij u onlangs zo positief informeerden over de succesvolle Sinterklaasintocht in Tuinzigt/Westerpark, zo treurig en geschokt waren wij na de berichten gisteren van het extremistische vandalisme door tegenstanders van deze prachtige traditionele Sinterklaasviering. Iets moois wat zo breed gedragen wordt door de wijkbewoners en alle vrijwilligers moet weer hoognodig verpest worden door volgelingen van...

Motie unaniem aangenomen!

Breda is de stad waar wij trots op zijn. De stad waar we met veel plezier wonen, werken en leven. Waar we zorgen voor elkaar, zodat iedereen mee kan doen. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Als je een fysieke beperking hebt en overgelaten bent aan een rolstoel en je wil in Breda ’s...

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden