Dossier Limburgia

26 april 2021

Misschien heb je er onlangs al iets over in de krant gelezen of een aantal keren voorbij zien komen op social media door diverse nieuwsplatforms. Het gaat om Limburgia. De schrijnende situatie bij deze ondernemers in Breda die hals over kop hun deuren moesten sluiten en per a.s. vrijdag het pand leeg moeten opleveren.

Namens LPF Breda ben ik op bezoek geweest bij de eigenaars van deze zaak en heb het hele verhaal mogen aanhoren. Verschrikkelijk! Inhoudelijk kan ik vanwege een lopend onderzoek hier nog niet op ingaan, maar laat ik het volgende zeggen. De manier waarop dit allemaal is gebeurd is zowel menselijk, politiek en ethisch onbehoorlijk en onacceptabel! Hier is het laatste woord dan ook nog niet over gezegd.

Welnu, wat ik gisteren te horen kreeg overschrijdt alle grenzen. De eigenaar van het pand, investeringsmaatschappij Sectie5 was woedend over alle aandacht die zij kregen vanuit de media door o.a. BredaVandaag en BN DeStem en ook vanuit de Bredase politiek dat zij de eigenaars nu gedwongen hebben voor eigen rekening en risico de huidige vloer uit het pand te verwijderen omdat men anders zou dreigen met onwenselijke gevolgen.

Met andere woorden datgene wat je 15 jaar lang hebt opgebouwd nu eigenhandig moeten verwijderen. Een grotere vernedering kan je een ondernemer niet aandoen. Dit is chantage en intimidatie in haar puurste vorm en mag en kan nooit worden geaccepteerd! Ik heb daarom ook direct contact opgenomen met de lokale media en diverse raadsleden want dit kan écht niet.

Update 16 Juni 2021

Nadat ons laatste bericht al de nodige discussies heeft losgemaakt, hebben we de zaak zowel juridisch als politiek getoetst. We hebben diverse partijen die momenteel zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad opgeroepen tot actie. Het is de hoogste tijd om deze onacceptabele en schimmige gang van zaken de kop in te drukken. Het doen van valse beloften, het geven van misleidende informatie en persoonlijke intimidatie lijken het nieuwe normaal te zijn in hoe er met winkeliers in het winkelcentrum Heksenwiel wordt omgegaan, en in het bijzonder bij de eigenaars van Limburgia.

Sectie5

De Bredase politieke partijen #SP en #CDA hebben wethouder Boaz Adank (VVD) kritische vragen gesteld inzake Limburgia, maar in het kader van het zogenaamde mei reces zouden deze in juni worden behandeld. Helaas moeten we nu lezen dat de komst van een derde supermarkt in één winkelcentrum kennelijk helemaal prima is. Een situatie waarbij ondernemers zakelijk en persoonlijk kapot worden gemaakt en weggepest. Dit zegt natuurlijk alles over hoe het college tot aan de nek in de klauwen van vastgoedbelegger Sectie5 zit.

Het Bredase college zou niet op de hoogte zijn geweest van het feit dat voormalig eigenaar DELA Vastgoed het winkelcentrum had verkocht aan Sectie5. Helaas is dit niet het enige waar het college niet van in kennis is gesteld. Het college is ook niet op de hoogte van de handelspraktijken van de vastgoedeigenaar van winkelcentrum Heksenwiel, of wat de wens van omwonenden in deze is. Kennelijk zijn deze zaken voor dit college totaal niet van belang.

Het college loopt hier liever weg van haar verantwoordelijkheid, toont hiermee het gebrek aan ruggengraat aan, heeft geen grip op de zaak en tracht zelfs in haar antwoorden op de gestelde vragen de zaak Limburgia als een huurdersconflict af te doen en de aandacht af te leiden met een onderzoek wat hier totaal los van staat. Volstrekt onacceptabel en een college onwaardig!

Op de man gespeeld

Onlangs is ook een recente e-mail via de eigenaars van Limburgia ons onder ogen gekomen. Uit deze e-mail blijkt nogmaals dat er bij Sectie5 duidelijk geen sprake is van een zakelijk conflict, maar een persoonlijke. Alsof hetgeen wat de eigenaars is aangedaan niet genoeg was, bleek dat er nóg meer aan de hand was. De makelaar heeft namelijk van Sectie5 de instructie gekregen Limburgia structureel dwars te zitten inzake de oplevering van het pand. Ook werd er met dubieuze huurboetes gesmeten, terwijl andere winkeliers slechts de helft van de huur hoefden te betalen vanwege de COVID19 gerelateerde lockdown.

Breda voor ondernemers

Het is onder geen beding te tolereren dat wij als gemeente Breda in zee gaan met organisaties waarbij Bredase ondernemers op deze respectloze wijze worden behandeld. Dit is niet het signaal dat naar onze ondernemers moet worden afgegeven en wat wij als stad willen uitstralen. Het is zowel ethisch als politiek onjuist en druist tegen al onze principes in. LPF Breda zal blijven vechten tegen deze praktijken en staat pal voor onze ondernemers.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/11/178058603_5603504433008223_4878151100533983673_n.png
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden