KIES VOOR VERANDERING

WIJ ZIJN NU AAN ZET
WIJ ZIJN LPF BREDA

Lijst Pim Fortuyn Breda. Daadkrachtig, rechtvaardig en dicht bij de mensen. De partij waar uw stem gehoord word, waar we samen bouwen aan een beter Breda, een betere toekomst met een gezond rechts geluid. Kies die verandering. Kies dus LPF Breda.
KIES VOOR VERANDERING

WIJ ZIJN NU AAN ZET
WIJ ZIJN LPF BREDA

Lijst Pim Fortuyn Breda. Daadkrachtig, rechtvaardig en dicht bij de mensen. De partij waar uw stem gehoord word, waar we samen bouwen aan een beter Breda, een betere toekomst met een gezond rechts geluid. Kies die verandering. Kies dus LPF Breda.
LIJST PIM FORTUYN BREDA

WIJ ZIJN
LPF BREDA

Het is tijd voor een beter Breda. Jouw Breda. Waar jouw stem gehoord wordt en waar de Bredanaar weer op 1 komt te staan. Het is tijd voor verandering.

Lijst Pim Fortuyn Breda vond haar oorsprong in 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen in Breda, waarbij de eerste gesprekken plaatsvonden tussen de LPF-fractie uit Eindhoven en Carlo van Remortel. Na een bezoek aan de algemene ledenvergadering was het al snel duidelijk dat er sprake was van gelijkgestemdheid, draagvlak en een sterk toekomstperspectief. Carlo heeft toen al snel de rol van voorzitter voor de jongerenafdeling van de partij op zich genomen en gezorgd voor een goede doorstart van Jonge Fortuynisten. Een kwart van de kiezer stemt op een rechtse oppositiepartij. Deze kiezers hebben jarenlang geen vertegenwoordiging gehad in politiek Breda. Nu wel. LPF Breda vertegenwoordigt deze kiezer en zal zich inzetten voor verandering.

Er leeft duidelijk een sentiment voor een alternatief op rechts. Voor de Bredase politici Carlo van Remortel, John Stubenitsky en Pieter Magnée bevestiging genoeg om hun plannen nu echt vorm te geven en werd de eerste hand gelegd aan onze partij, Lijst Pim Fortuyn Breda. Een gezond rechts geluid met het gedachtegoed van Pim Fortuyn als basis, dicht bij de mensen, daadkrachtig en rechtvaardig. Een partij die staat voor de Bredanaar, hun belangen, hun kansen, hun toekomst. Een partij die de stem vertolkt van de inwoners in Breda die het anders willen, die het beter willen en zich niet kunnen vinden binnen de gevestigde politiek.

Vanaf dat moment is de partij zich gaan vormen en ontwikkelen en werd zij van de grond af opgebouwd. Door het samen brengen van kennis, ervaring, visie en ambities werd er een goede basis gelegd voor het bestaansrecht van de partij en fundament voor de toekomst. LPF Breda is zich als eerste gaan richten op de Bredanaar. Wat leeft er bij de inwoners, wat zijn de problemen waar zij tegen aanlopen? Wat moet er beter of anders? Deze gesprekken vormden de handen en voeten van de partij. Deze mensen zijn namelijk de reden waarvoor we dit doen.

De opgedane kennis die we door de enorme variatie aan gesprekken hebben opgedaan met u bracht ons tot sterke inzichten en werden veel van onze partijdoelstellingen bevestigd. Vervolgens brak er een periode aan, waarbij we op zoek zijn gegaan, naar volksvertegenwoordigers die het verschil kunnen maken. Als partij willen we het juiste doen, voor een beter Breda, met de beste mensen. Mensen met ieder zijn of haar kwaliteiten, die het verschil willen maken.

Dit zijn onze kandidaten

In 2020 werden er veel stappen gezet richting de toekomst en hebben er veel positieve veranderingen plaatsgevonden binnen de partij. LPF Breda begon zich zowel online als offline sterker te profileren en werd de partij nog beter zichtbaar bij de Bredase bevolking. In datzelfde jaar kwam de partij in contact met Iwan Dienjes, die samen met Carlo van Remortel en John Stubenitsky sinds 16 juni 2021 het huidige partijbestuur vormen en gezamenlijk aan het roer staan van LPF Breda.

Dit zijn onze kandidaten

Lijst Pim Fortuyn Breda vond haar oorsprong in 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen in Breda, waarbij de eerste gesprekken plaatsvonden tussen de LPF-fractie uit Eindhoven en Carlo van Remortel. Na een bezoek aan de algemene ledenvergadering was het al snel duidelijk dat er sprake was van gelijkgestemdheid, draagvlak en een sterk toekomstperspectief. Carlo heeft toen al snel de rol van voorzitter voor de jongerenafdeling van de partij op zich genomen en gezorgd voor een goede doorstart van Jonge Fortuynisten. Een kwart van de kiezer stemt op een rechtse oppositiepartij. Deze kiezers hebben jarenlang geen vertegenwoordiging gehad in politiek Breda. Nu wel. LPF Breda vertegenwoordigt deze kiezer en zal zich inzetten voor verandering.

Er leeft duidelijk een sentiment voor een alternatief op rechts. Voor de Bredase politici Carlo van Remortel, John Stubenitsky en Pieter Magnée bevestiging genoeg om hun plannen nu echt vorm te geven en werd de eerste hand gelegd aan onze partij, Lijst Pim Fortuyn Breda. Een gezond rechts geluid met het gedachtegoed van Pim Fortuyn als basis, dicht bij de mensen, daadkrachtig en rechtvaardig. Een partij die staat voor de Bredanaar, hun belangen, hun kansen, hun toekomst. Een partij die de stem vertolkt van de inwoners in Breda die het anders willen, die het beter willen en zich niet kunnen vinden binnen de gevestigde politiek.

Vanaf dat moment is de partij zich gaan vormen en ontwikkelen en werd zij van de grond af opgebouwd. Door het samen brengen van kennis, ervaring, visie en ambities werd er een goede basis gelegd voor het bestaansrecht van de partij en fundament voor de toekomst. LPF Breda is zich als eerste gaan richten op de Bredanaar. Wat leeft er bij de inwoners, wat zijn de problemen waar zij tegen aanlopen? Wat moet er beter of anders? Deze gesprekken vormden de handen en voeten van de partij. Deze mensen zijn namelijk de reden waarvoor we dit doen.

De opgedane kennis die we door de enorme variatie aan gesprekken hebben opgedaan met u bracht ons tot sterke inzichten en werden veel van onze partijdoelstellingen bevestigd. Vervolgens brak er een periode aan, waarbij we op zoek zijn gegaan, naar volksvertegenwoordigers die het verschil kunnen maken. Als partij willen we het juiste doen, voor een beter Breda, met de beste mensen. Mensen met ieder zijn of haar kwaliteiten, die het verschil willen maken.

In 2020 werden er veel stappen gezet richting de toekomst en hebben er veel positieve veranderingen plaatsgevonden binnen de partij. LPF Breda begon zich zowel online als offline sterker te profileren en werd de partij nog beter zichtbaar bij de Bredase bevolking. In datzelfde jaar kwam de partij in contact met Iwan Dienjes, die samen met Carlo van Remortel en John Stubenitsky sinds 16 juni 2021 het huidige partijbestuur vormen en gezamenlijk aan het roer staan van LPF Breda.

Hier staan wij voor.
Jouw stem, Jouw Breda.

Hier staan wij voor.
Jouw stem, Jouw Breda.

Wonen in Breda

Waar iedere Bredanaar gelijke woonkansen krijgt. Waar we zorgen voor meer betaalbare woningen, meer sociale woningbouw en investeren in seniorenwoningen. Meer dan de helft van onze woningen zijn inmiddels onbetaalbaar. Starters krijgen geen eerlijke kans om deel te nemen aan de woningmarkt om hun eerste huis te kopenWaar we verstandiger omgaan met leegstand, meer controle uitoefenen op de vrije sector en toezien op een zelfbewoningsplicht en statushouders geen voorrang meer geven op een woning en zo eerlijker en transparanter omgaan met ons woningaanbod.

Cultuur & tradities

Waar we niet veranderen wat ons lief is. Waar we onze cultuur en tradities koesteren en doorgeven aan nieuwe generaties. LPF Breda zet zich dan ook graag in voor het behoud van onze Nederlandse cultuur en tradities. Waar Zwarte Piet gewoon zwart is en waar carnaval weer een echt feest mag zijn. Waar we ons bewust zijn van onze historie en deze ook zichtbaar maken in de stad. Waar we nieuwe cultuurmakers en evenementenorganisaties de ruimte willen geven tot het ontwikkelen van innovatieve initiatieven die goed zijn voor Breda en goed voor de Bredanaar.

Corona. Terug naar normaal

Waar we het coronavirus niet ontkennen en onze ouderen en zwakkeren beschermen, maar waar we teruggaan naar normaal. Waar we niet geloven in een coronatoegangsbewijs. Waar we niet geloven in de werking van mondkapjes. Waar we 2G en 3G niet accepteren en waar niemand wordt uitgesloten van de maatschappij op basis van het wel of niet vaccineren. Waar vrijheid een gegeven is, een zekerheid, een grondrecht die niet thuishoort in een app. Waar uw leven niet bepaald wordt door een QR-code, maar waar we teruggaan naar normaal, zonder coronamaatregelen.

Immigratie & Integratie

Waar we pleiten voor effectieve immigratie en actieve integratie, maar kritisch zijn op het asielbeleid. We zien dat door dit voortdurend falende beleid een toenemende onvrede, onbegrip en weerstand ontstaat.Waar we vrijheid van religie respecteren, maar radicalisering beter willen aanpakken, voorkomen en monitoren. Echter, voor statushouders die hier wonen, werken en leven, en onze Nederlandse normen en waarden omarmen, willen we goed zorgen, zodat zij succesvol deel uit kunnen maken van onze samenleving.

Verantwoordelijk bestuur

Waar we geloven in directe democratie, referenda, een gekozen burgemeester en een nieuwe bestuurscultuur. LPF Breda wil dat de kloof tussen politiek en de inwoners van Breda drastisch wordt verkleind.Waar we ons inzetten voor meer inspraak van de Bredanaar.Waar we strijden tegen politieke ondermijning, maar streven naar een transparantere lokale overheid. Waar we stoppen met de stedenband met Yangzhou. Waar we onze verantwoordelijk weten te nemen en kritisch zijn op subsidies en andere uitgaven.

Veilig in Breda

Waar we veilig thuis zijn en veilig over straat kunnen, ongeacht de tijd, plaats of omstandigheid. Uw veiligheid is letterlijk van levensbelang. Waar onze hulpverleners ongestoord en onbezorgd hun mooie werk mogen doen. Waar cameratoezicht is op plaatsen waar het nodig is. Waar voldoende politiecapaciteit is in elke wijk, waardoor we ons weer veilig voelen in de stad waar we wonen. Waar mooie wijkinitiatieven op het gebied van veiligheid en leefbaarheid de kans krijgen om het verschil te maken.

Werken & Ondernemen

Waar we samen werken aan een mooie toekomst en meer kansen bieden voor werkzoekenden. Waar we mensen met een bijstandsuitkering begeleiden zodat ook zij hun loopbaan kunnen vervolgen. Waar we onze ondernemers blijven ondersteunen en het Bredase bedrijfsleven blijven stimuleren om het vestigingsklimaat van ons Breda te waarborgen voor een stabiele lokale economie en de hieruit voortvloeiende werkgelegenheid. We willen dus ruim baan bieden aan meer arbeidskansen voor werkzoekenden en onze ondernemers de ondersteuning bieden die zij nodig hebben voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Ouder worden in Breda

Waar we betrokken en met zorg omgaan met onze ouderen en ons inzetten voor hún onbezorgde oudedag. Een beter welzijn en kwaliteit van leven.Waar we ouderen weten te waarderen en ondersteunen waar het nodig is. Waar we zorgen voor duidelijke en makkelijke informatieverstrekking en voorzieningen, hulp bieden op het gebied van zelfstandigheid en weerbaarheid en zorgdragen voor goede toegankelijkheid van het publieke domein. Daarnaast pleiten we voor voldoende steun en middelen op het gebied van zaken als WMO, mantelzorg en huishoudelijke hulp en het optimaliseren van informatievoorziening, mobiliteit en begeleiding.

Sport & gezondheid

Waar we goed voor onze gezondheid zorgen en zelfstandig kiezen hoe, waar en wanneer we die vormgeven. Waar we natuurlijk ook trots zijn op onze topsportevenementen en onze sportverenigingen ondersteunen. Waar we onze inwoners van jong tot oud zullen blijven informeren, inspireren en motiveren op het gebied van sport en gezondheid en zorg zullen dragen voor toegankelijke en betaalbare voorzieningen. Elke inwoner van Breda moet kunnen sporten, of het nu voor de gezondheid is of als hobby. Waar we natuurlijk houden van NAC omdat het geel-zwart in het DNA van onze stad leeft en dit altijd zo moet blijven.

Onderwijs in Breda

Waar we zorgen voor een hoogwaardig, kansrijk en betrokken onderwijs. Waar we ons inzetten voor een onderwijssysteem dat vrij is van politieke en religieuze inmenging, maar waarbij de Nederlandse cultuur, normen en waarden de basis vormen. Waar meer aandacht komt voor het individu door kleinere klassen en waarbij de leerling centraal staat, voor nu en in de toekomst, zodat onze leerlingen worden voorzien van een zo breed mogelijk spectrum aan inzichten en kennis om zelfstandig een realistisch maatschappelijk beeld te ontwikkelen.

Klimaat & Natuur

Waar we ons bewust zijn van het klimaat en ons milieu, maar waar we de realiteitszin niet verliezen en doorslaan in onrendabele maatregelen, maar waar we actief open staan voor de inzet van kernenergie, de gaskraan gewoon open blijft en u zelf mag bepalen hoeveel tegels in uw tuin liggen. Waar we falicant tegen windturbines zijn, slim en rendabel omgaan met de inzet van zonnepanelen, het ophalen van grofvuil weer gratis maken en op verstandige wijze omgaan met onze lokale natuur en beheer van een schone en aangename publieke ruimte.

Gezondheidszorg in Breda

Waar we goed voor onze inwoners zorgen, ons inzetten voor hun gezondheid en zorg kunnen bieden waar het nodig is. Waar we zorgen voor voldoende zorgpersoneel zodat zorg weer een zekerheid wordt. Van thuiszorg tot ziekenhuispersoneel, van verzorgingstehuizen tot revalidatiecentra en GGZ. Waar we onze jeugdzorg effectief verbeteren en mantelzorgers de waardering bieden die zij verdienen. We willen onze aandacht richten op het verbeteren van de zorg in Breda zodat u kunt blijven rekenen op goede zorg waar het nodig is.

Samen in Breda

Waar elke Bredanaar gelijkwaardig is en gelijke kansen krijgt, ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur, sexuele geaardheid of achtergrond. Waar we mogen zijn wie we zijn. Waar we stoppen met hypocriet diversiteitsgedram, cancelcultuur en woke-waanzin, en waar we de problemen niet ontkennen of wegkijken van de realiteit, maar deze effectief bij de bron aanpakken in plaats van lege symboliek. Waar initiatieven van Bredanaars, verenigingen en stichtingen worden gekoesterd en ondersteund, en het samen terugkomt in de stad en in de kernen. Succes maak je nooit alleen.

Sociaal in Breda

Waar we goed omkijken naar elkaar, waar we onze mensen begeleiden in hun terugkeer naar een onafhankelijk bestaan in de maatschappij, maar waar we streng zijn op eerlijk gebruik van onze voorzieningen. Waar we zorg willen dragen dat niemand, ongeacht de reden, in armoede hoeft te leven. Waar we de menselijke maat hoog in het vaandel hebben staan, maar indien mogelijk ook een tegenprestatie verwachten. Het is van belang dat deze ondersteuning in dienst staat van de Bredanaar, zo draagt Breda bij aan de vermindering van ongelijkheid in onze samenleving.

Verkeer in Breda

Waar we streven naar een optimale balans van mobiliteit en toegankelijkheid zodat u zelfstandig kunt bepalen welk vervoersmiddel u inzet om uw bestemming in Breda te bereiken. Waar we gevaarlijke verkeerslocaties willen verbeteren en tijdig ons verkeerslandschap onderhouden. Waar we de Bredabus willen behouden en een speciaal studenten-OV willen realiseren. Waar we kritisch zijn op het parkeerbeleid. Waar we willen zorgen voor voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en waar we actief meedenken over verkeerskwesties in onze stad en in onze dorpen.
SAMEN VOOR BREDA

DOE MEE
EN SLUIT JE AAN

Word lid!

Sta jij achter het gedachtegoed van Pim Fortuyn en wil jij lid worden van LPF Breda? Dat kan natuurlijk! Klik hier voor meer informatie en word lid. Kies voor een gezond rechts geluid en kies voor verandering!

Word actief!

Wil jij niet alleen maar lid worden maar jezelf ook actief inzetten in Breda? Samen voor Breda maken we het verschil, voor Bredanaars, met Bredanaars. Kom in actie voor Breda en schrijf je nu in als LPF vrijwilliger!

Word donateur!

Succes maak je nooit alleen. Steun LPF Breda en maak ons groot! Elke donatie is welkom en van grote waarde voor ons zodat we als partij kunnen groeien en ontwikkelen. Klik hier en word donateur van LPF Breda.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden