VOOR HET BEHOUD VAN ONZE

CULTUUR &
TRADITIES

Niet veranderen wat ons lief is. Breda is een stad met een rijke historie, bourgondische cultuur en prachtige tradities. LPF Breda zet zich dan
ook graag in om dit zo te behouden. Onze cultuur en tradities staan immers
steeds meer onder druk. Elk jaar worden ze beetje bij beetje teniet gedaan.
Denk aan Zwarte Piet die plaats moet maken, het Kerstfeest en de gezellige
markt, de evenementen waar Breda zo om bekend staat, en nog veel meer.
LPF Breda staat voor het behoud van onze Nederlandse cultuur en tradities.
Wij houden erg van Zwarte Piet en willen graag het recht behouden de magie
van het Sinterklaasfeest te kunnen doorgeven aan de volgende generaties.
Ook onze andere cultuuruitingen en tradities willen we beschermen.
VOOR HET BEHOUD VAN ONZE

CULTUUR &
TRADITIES

Cultuur

TROTS OP ONZE IDENTITEIT
Breda is naast een Brabantse stad ook een Nederlandse stad. We zijn daar dan ook erg trots op en willen dat ook graag uitdragen. Een Nederlandse, Brabantse en Bredase vlag moeten dan ook permanent zichtbaar zijn op het stadskantoor, in de raadszaal, en op landelijke en lokale feestdagen. De Nederlandse vlag geeft onze identiteit weer en legt verbinding en authenticiteit met iedereen in Breda. De Europese vlag dient dan ook per direct te worden ingewisseld voor de nationale driekleur.

HISTORISCH BESEF
Het is belangrijk dat er door de Bredase jeugd tijdens hun basisschoolperiode kennis wordt gemaakt met de rijke geschiedenis van Breda. Door het ontwikkelen van kennis over onze geschiedenis leren we al vroeg hoe onze stad is ontstaan en welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Daarnaast willen wij ook zichtbaar de historie terugbrengen voor iedereen door het reconstrueren van belangrijke elementen uit het Bredase verleden, zodat het historisch besef sterk verankerd wordt in het heden en in de toekomst.

UITBREIDEN NASSAUDAG
Breda is de grootste Nassaustad die er ooit is geweest. Van het jachtslot Bouvigne tot aan het Kasteel van Breda. Onze stad ademt Nassau, het is een onmiskenbaar deel van onze geschiedenis. Daar mogen we best trots op zijn! Daarom pleiten we voor een uitbreiding van de jaarlijkse Nassaudag. Dit is vooralsnog een eendaags evenement, maar we pleiten voor een meerdaags spektakel dat landelijk op de kaart wordt gezet. Breda is vanuit historisch oogpunt belangrijk geweest in de vorming van ons land. Een interessante bestemming voor toeristen uit alle streken van Nederland dus.

CULTUUR & EVENEMENTEN
Cultuur in Breda zit verweven in het DNA van de stad. Bij elke stap die je in Breda zet, krijg je een stukje cultuur en historie terug. Geen heden zonder verleden, en geen toekomst zonder onze jonge cultuurmakers. Zij moeten de kans krijgen om
toekomstig cultureel erfgoed van Breda vorm te kunnen geven. We willen dan ook kijken naar mogelijkheden tot het behouden en ontwikkelen van culturele projecten, evenementen en festivals die van grote waarde zijn voor onze stad.

ZWARTE PIET BLIJFT ZWART
De traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet willen wij behouden. Buurtbewoners die er voor kiezen om op eigen initiatief een traditionele Sinterklaasintocht te organiseren moeten hierin volledige medewerking krijgen van de gemeente. Ook de jaarlijkse intocht dient aan de haven plaats te vinden, en gratis en toegankelijk te zijn voor iedereen. In de voorbereiding dient er een respectvolle dialoog te zijn, met daarna een eerlijke, democratische besluitvorming. Momenteel is het de gekwetste minderheid onder leiding van organisaties zoals Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die de dienst uitmaakt. Daar waar de gemeente hun wensen klakkeloos overneemt dienen de Sinterklaascomités te volgen, anders verliezen zij hun subsidies. Deze gang van zaken heeft niets met democratie te maken en moet per direct stoppen! De meerderheid van de bevolking vindt nog altijd dat Zwarte Piet zwart moet blijven en dat de magie van het Sinterklaasfeest in haar huidige vorm gerespecteerd dient te worden. LPF Breda staat vierkant achter de deels stille en deels uitgesproken meerderheid. Zwarte Piet blijft wat ons betreft dan ook gewoon zwart.

MUZIEK & PODIA
Breda is tevens de bakermat van vele muzikale successen en initiatieven. We willen daarom ook ruim baan geven aan de herleving hiervan in Breda. Muziek verbindt ons en we willen dan ook dat jong en oud wordt gestimuleerd om kennis te maken met muziek in de breedste vorm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Breda Jazz Festival en de POBparade. Ook wil LPF Breda locaties als de Mezz en het Chassé Theater in Breda een prominente rol laten spelen om deze culturele activiteiten te faciliteren.

HERLEVING HARLEY-DAG BREDA
De Harley-dag in Breda was jarenlang een begrip. Door de toenemende linkse lobby en het negatieve imago dat motorrijders onterecht in de schoenen wordt geschoven is geen geldig argument om de Harley-dag geen doorgang meer te laten vinden. Daarnaast is Harley-dag een gebleken succesvol, inspirerend en rendabel evenement die goed is voor Breda met veel bezoekers vanuit de stad en daarbuiten. Redenen genoeg om de Harley-dag nieuw leven in te blazen.

TERUG NAAR TRADITIONELE KERSTMARKT
Ons Breda is een bezienswaardige stad met allure en een authentiek karakter verdient dan ook een traditionele kerstmarkt met een klassieke uitstraling waarbij we het kerstfeest voor elkaar en met elkaar vieren. Met elkaar, waar lokale ondernemers en particulieren op de kerstmarkt hun producten kunnen aanbieden. Voor elkaar, zodat iedereen in Breda kan genieten van het kerstfeest die past bij onze stad. We gaan per direct stoppen met het volledig misplaatste concept “Breda Winterland” en kiezen voor een terugkeer naar de basis. We gaan terug naar een authentieke invulling van het kerstfeest met de traditionele kerstman.

CARNAVAL VIER JE IN BREDA
Vier dagen per jaar wordt ons Breda omgetoverd tot de carnavalsparel van het zuiden en wordt de stad en haar dorpen prinselijk verrijkt met een bruisende en feestelijke ambiance waarmee menig Kielegatter mee is opgegroeid. Maar dat niet alleen, ook vele mensen buiten de regio weten de weg naar het Kielegat te vinden. In elk dorp, elke wijk en elke straat valt het niet te ontkennen, jong en oud, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, carnaval vier je in Breda. Daarom willen we de carnavalsverenigingen voorzien van voldoende ondersteuning om carnaval in Breda te kunnen behouden en versterken.

HERBESTEMMING KOEPEL BREDA
De Koepel in Breda is gebouwd in 1886, en is met recht een van de meest markante en herkenbare bouwwerken van onze stad. Haar authentieke karakter moet behouden blijven. LPF Breda wil dan ook samen met het Rijksvastgoedbedrijf kijken naar mogelijkheden voor een effectieve herbestemming van deze bezienswaardige locatie, zodat de identiteit en uitstraling gewaarborgd blijft. De Koepel in Breda mag nooit verloren gaan en kan voor diverse maatschappelijke, culturele en commerciële doeleinden worden ingezet.

HET VERENIGINGSLEVEN CENTRAAL
Breda is een stad met een bruisend verenigingsleven. In de laatste jaren zijn verenigingen nóg belangrijker geworden, omdat de Bredanaar meer tijd hieraan besteedt. Bijna negen op de tien vrijwilligers is lid van een vereniging en vervullen daarbij een belangrijke maatschappelijke rol, voor elkaar en voor Breda. Deze passie voor een hobby, sport of andere goede zaak zien we graag en willen we steunen waar nodig. Daarbij waken verenigingen ook over onze Bredase en Brabantse cultuur.

TROTS OP ONZE IDENTITEIT
Breda is naast een Brabantse stad ook een Nederlandse stad. We zijn daar dan ook erg trots op en willen dat ook graag uitdragen. Een Nederlandse, Brabantse en Bredase vlag moeten dan ook permanent zichtbaar zijn op het stadskantoor, in de raadszaal, en op landelijke en lokale feestdagen. De Nederlandse vlag geeft onze identiteit weer en legt verbinding en authenticiteit met iedereen in Breda. De Europese vlag dient dan ook per direct te worden ingewisseld voor de nationale driekleur.

HISTORISCH BESEF
Het is belangrijk dat er door de Bredase jeugd tijdens hun basisschoolperiode kennis wordt gemaakt met de rijke geschiedenis van Breda. Door het ontwikkelen van kennis over onze geschiedenis leren we al vroeg hoe onze stad is ontstaan en welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Daarnaast willen wij ook zichtbaar de historie terugbrengen voor iedereen door het reconstrueren van belangrijke elementen uit het Bredase verleden, zodat het historisch besef sterk verankerd wordt in het heden en in de toekomst.

UITBREIDEN NASSAUDAG
Breda is de grootste Nassaustad die er ooit is geweest. Van het jachtslot Bouvigne tot aan het Kasteel van Breda. Onze stad ademt Nassau, het is een onmiskenbaar deel van onze geschiedenis. Daar mogen we best trots op zijn! Daarom pleiten we voor een uitbreiding van de jaarlijkse Nassaudag. Dit is vooralsnog een eendaags evenement, maar we pleiten voor een meerdaags spektakel dat landelijk op de kaart wordt gezet. Breda is vanuit historisch oogpunt belangrijk geweest in de vorming van ons land. Een interessante bestemming voor toeristen uit alle streken van Nederland dus.

CULTUUR & EVENEMENTEN
Cultuur in Breda zit verweven in het DNA van de stad. Bij elke stap die je in Breda zet, krijg je een stukje cultuur en historie terug. Geen heden zonder verleden, en geen toekomst zonder onze jonge cultuurmakers. Zij moeten de kans krijgen om
toekomstig cultureel erfgoed van Breda vorm te kunnen geven. We willen dan ook kijken naar mogelijkheden tot het behouden en ontwikkelen van culturele projecten, evenementen en festivals die van grote waarde zijn voor onze stad.

ZWARTE PIET BLIJFT ZWART
De traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet willen wij behouden. Buurtbewoners die er voor kiezen om op eigen initiatief een traditionele Sinterklaasintocht te organiseren moeten hierin volledige medewerking krijgen van de gemeente. Ook de jaarlijkse intocht dient aan de haven plaats te vinden, en gratis en toegankelijk te zijn voor iedereen. In de voorbereiding dient er een respectvolle dialoog te zijn, met daarna een eerlijke, democratische besluitvorming. Momenteel is het de gekwetste minderheid onder leiding van organisaties zoals Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die de dienst uitmaakt. Daar waar de gemeente hun wensen klakkeloos overneemt dienen de Sinterklaascomités te volgen, anders verliezen zij hun subsidies. Deze gang van zaken heeft niets met democratie te maken en moet per direct stoppen! De meerderheid van de bevolking vindt nog altijd dat Zwarte Piet zwart moet blijven en dat de magie van het Sinterklaasfeest in haar huidige vorm gerespecteerd dient te worden. LPF Breda staat vierkant achter de deels stille en deels uitgesproken meerderheid. Zwarte Piet blijft wat ons betreft dan ook gewoon zwart.

MUZIEK & PODIA
Breda is tevens de bakermat van vele muzikale successen en initiatieven. We willen daarom ook ruim baan geven aan de herleving hiervan in Breda. Muziek verbindt ons en we willen dan ook dat jong en oud wordt gestimuleerd om kennis te maken met muziek in de breedste vorm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Breda Jazz Festival en de POBparade. Ook wil LPF Breda locaties als de Mezz en het Chassé Theater in Breda een prominente rol laten spelen om deze culturele activiteiten te faciliteren.

HERLEVING HARLEY-DAG BREDA
De Harley-dag in Breda was jarenlang een begrip. Door de toenemende linkse lobby en het negatieve imago dat motorrijders onterecht in de schoenen wordt geschoven is geen geldig argument om de Harley-dag geen doorgang meer te laten vinden. Daarnaast is Harley-dag een gebleken succesvol, inspirerend en rendabel evenement die goed is voor Breda met veel bezoekers vanuit de stad en daarbuiten. Redenen genoeg om de Harley-dag nieuw leven in te blazen.

TERUG NAAR TRADITIONELE KERSTMARKT
Ons Breda is een bezienswaardige stad met allure en een authentiek karakter verdient dan ook een traditionele kerstmarkt met een klassieke uitstraling waarbij we het kerstfeest voor elkaar en met elkaar vieren. Met elkaar, waar lokale ondernemers en particulieren op de kerstmarkt hun producten kunnen aanbieden. Voor elkaar, zodat iedereen in Breda kan genieten van het kerstfeest die past bij onze stad. We gaan per direct stoppen met het volledig misplaatste concept “Breda Winterland” en kiezen voor een terugkeer naar de basis. We gaan terug naar een authentieke invulling van het kerstfeest met de traditionele kerstman.

CARNAVAL VIER JE IN BREDA
Vier dagen per jaar wordt ons Breda omgetoverd tot de carnavalsparel van het zuiden en wordt de stad en haar dorpen prinselijk verrijkt met een bruisende en feestelijke ambiance waarmee menig Kielegatter mee is opgegroeid. Maar dat niet alleen, ook vele mensen buiten de regio weten de weg naar het Kielegat te vinden. In elk dorp, elke wijk en elke straat valt het niet te ontkennen, jong en oud, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, carnaval vier je in Breda. Daarom willen we de carnavalsverenigingen voorzien van voldoende ondersteuning om carnaval in Breda te kunnen behouden en versterken.

HERBESTEMMING KOEPEL BREDA
De Koepel in Breda is gebouwd in 1886, en is met recht een van de meest markante en herkenbare bouwwerken van onze stad. Haar authentieke karakter moet behouden blijven. LPF Breda wil dan ook samen met het Rijksvastgoedbedrijf kijken naar mogelijkheden voor een effectieve herbestemming van deze bezienswaardige locatie, zodat de identiteit en uitstraling gewaarborgd blijft. De Koepel in Breda mag nooit verloren gaan en kan voor diverse maatschappelijke, culturele en commerciële doeleinden worden ingezet.

HET VERENIGINGSLEVEN CENTRAAL
Breda is een stad met een bruisend verenigingsleven. In de laatste jaren zijn verenigingen nóg belangrijker geworden, omdat de Bredanaar meer tijd hieraan besteedt. Bijna negen op de tien vrijwilligers is lid van een vereniging en vervullen daarbij een belangrijke maatschappelijke rol, voor elkaar en voor Breda. Deze passie voor een hobby, sport of andere goede zaak zien we graag en willen we steunen waar nodig. Daarbij waken verenigingen ook over onze Bredase en Brabantse cultuur.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden