GEZONDHEIDSZORG IN BREDA

MAAK ZORG
EEN ZEKERHEID

Waar we goed voor onze inwoners zorgen, ons inzetten voor hun
gezondheid en zorg kunnen bieden waar het nodig is. Waar we
zorgen voor voldoende zorgpersoneel zodat zorg weer een
zekerheid wordt. Van thuiszorg tot ziekenhuispersoneel,
van verzorgingstehuizen tot revalidatiecentra en GGZ.
Waar we onze jeugdzorg effectief verbeteren en
mantelzorgers de waardering bieden die zij verdienen.
We willen onze aandacht richten op het verbeteren
van de zorg in Breda zodat u kunt blijven rekenen
op goede zorg waar het nodig is.
GEZONDHEIDSZORG IN BREDA

MAAK ZORG
EEN ZEKERHEID

Waar we goed voor onze inwoners zorgen, ons inzetten voor hun
gezondheid en zorg kunnen bieden waar het nodig is. Waar we
zorgen voor voldoende zorgpersoneel zodat zorg weer een
zekerheid wordt. Van thuiszorg tot ziekenhuispersoneel,
van verzorgingstehuizen tot revalidatiecentra en GGZ.
Waar we onze jeugdzorg effectief verbeteren en
mantelzorgers de waardering bieden die zij verdienen.
We willen onze aandacht richten op het verbeteren
van de zorg in Breda zodat u kunt blijven rekenen
op goede zorg waar het nodig is.
Gezondheidszorg in breda

ACTIEVE WERVING ZORGPERSONEEL
Door het intensief wegbezuinigen van zorgpersoneel en sluiten van zorginstituten is sinds de coronacrisis de reguliere zorg nog meer onder druk komen te staan. De zorg is niet overbelast, maar onderbezet. Er is een drastische behoefte aan zorgpersoneel ontstaan. Het is essentieel om te investeren in mogelijkheden voor effectieve werving, training en ontwikkeling van nieuwe zorgmedewerkers, van thuiszorg tot ziekenhuispersoneel, van verzorgingstehuizen tot revalidatiecentra en GGZ.

MEER STEUN VOOR MANTELZORGERS
Naast onze zorgmedewerkers en hulpverleners in de zorg zijn natuurlijk ook onze mantelzorgers van grote waarde. Zij zetten zich dagelijks met hart en ziel in om liefdevolle zorg te verlenen aan hun naasten. Daarnaast ontlasten mantelzorgers de reguliere zorg, zodat de kwaliteit en flexibiliteit hiervan kan worden gewaarborgd. Daarom vinden wij het essentieel dat er meer financiële steun komt voor de mantelzorgers in Breda, zij verdienen het.

BETERE BEHANDELING VERWARDE PERSONEN
Het aantal mensen met verward gedrag in Breda neemt toe, gemiddeld spreken we over 27 overlastmeldingen per dag vanwege mensen met verward gedrag en dat is zorgelijk. Ook heeft corona een flinke rol gespeeld in deze ontwikkeling. Dit zijn mensen die last hebben van psychoses, dementie, suïcidale neigingen, verslavingen en andere stressvolle levensgebeurtenissen. Deze mensen dienen de hulp en begeleiding te krijgen die ze verdienen. Daarnaast is het belangrijk verward gedrag tijdig te kunnen signaleren zodat er adequaat op kan worden geanticipeerd. Zo kunnen zelfs delicten worden voorkomen. Ook de nazorg op het gebied van re-integratie, woonkansen en ontwikkeling dient te worden verbeterd zodat ook zij kunnen werken aan een succesvol en volwaardig bestaan in Breda. Wij pleiten dan ook voor ruime opschaling en optimalisatie van zorgverlening binnen GGZ-instellingen.

OPTIMALISATIE JEUGDZORG
De opvoeding, vorming en ontwikkeling van kinderen is geen eenvoudige opgave en is binnen elk gezin een proces van uitdagingen, hindernissen maar ook trotse successen en geluksmomentjes. Als ouder bent u natuurlijk de primaire verantwoordelijke en geeft u invulling aan de opvoeding op uw manier. Echter in bepaalde gevallen is tijdige signalering van problemen en preventief handelen cruciaal om hier het kind goed in te kunnen begeleiden. Wat we ook zien is dat er standaard veel te snel gekozen wordt voor een verwijzing naar jeugdzorg waardoor het budgettair volledig uit de pas loopt. Onnodig, want maatschappelijk werk kan hierin een cruciale rol vervullen.

LPF Breda wil dat er verstandigere keuzes worden gemaakt met betrekking tot inzet jeugdzorg. We weten ook dat jeugdzorg te kampen heeft met te weinig gekwalificeerd personeel waardoor er diverse misstanden zijn ontstaan en kinderen in sommige gevallen nog meer getraumatiseerd jeugdzorg verlaten dan hoe ze er binnen zijn gekomen. LPF Breda wil daarom dat er meer allround gekwalificeerd en flexibel inzetbaar personeel beschikbaar komt binnen jeugdzorg waarbij kind en gezin centraal staan. Dit geldt tevens voor de organisaties om jeugdzorg heen en het beleid wat hier aan ten grondslag ligt. Hier is een nieuwe bestuurscultuur, met een passende budgetverhoging, noodzakelijk.

Verder dient jeugdhulp betaalbaar, laagdrempelig en toegankelijk te blijven voor iedereen. Ook pleit LPF Breda voor minder bureaucratie en korte communicatielijnen, zodat problemen effectiever kunnen worden aangepakt en wachtlijsten verdwijnen.

ACTIEVE WERVING ZORGPERSONEEL
Door het intensief wegbezuinigen van zorgpersoneel en sluiten van zorginstituten is sinds de coronacrisis de reguliere zorg nog meer onder druk komen te staan. De zorg is niet overbelast, maar onderbezet. Er is een drastische behoefte aan zorgpersoneel ontstaan. Het is essentieel om te investeren in mogelijkheden voor effectieve werving, training en ontwikkeling van nieuwe zorgmedewerkers, van thuiszorg tot ziekenhuispersoneel, van verzorgingstehuizen tot revalidatiecentra en GGZ.

MEER STEUN VOOR MANTELZORGERS
Naast onze zorgmedewerkers en hulpverleners in de zorg zijn natuurlijk ook onze mantelzorgers van grote waarde. Zij zetten zich dagelijks met hart en ziel in om liefdevolle zorg te verlenen aan hun naasten. Daarnaast ontlasten mantelzorgers de reguliere zorg, zodat de kwaliteit en flexibiliteit hiervan kan worden gewaarborgd. Daarom vinden wij het essentieel dat er meer financiële steun komt voor de mantelzorgers in Breda, zij verdienen het.

BETERE BEHANDELING VERWARDE PERSONEN
Het aantal mensen met verward gedrag in Breda neemt toe, gemiddeld spreken we over 27 overlastmeldingen per dag vanwege mensen met verward gedrag en dat is zorgelijk. Ook heeft corona een flinke rol gespeeld in deze ontwikkeling. Dit zijn mensen die last hebben van psychoses, dementie, suïcidale neigingen, verslavingen en andere stressvolle levensgebeurtenissen. Deze mensen dienen de hulp en begeleiding te krijgen die ze verdienen. Daarnaast is het belangrijk verward gedrag tijdig te kunnen signaleren zodat er adequaat op kan worden geanticipeerd. Zo kunnen zelfs delicten worden voorkomen. Ook de nazorg op het gebied van re-integratie, woonkansen en ontwikkeling dient te worden verbeterd zodat ook zij kunnen werken aan een succesvol en volwaardig bestaan in Breda. Wij pleiten dan ook voor ruime opschaling en optimalisatie van zorgverlening binnen GGZ-instellingen.

OPTIMALISATIE JEUGDZORG
De opvoeding, vorming en ontwikkeling van kinderen is geen eenvoudige opgave en is binnen elk gezin een proces van uitdagingen, hindernissen maar ook trotse successen en geluksmomentjes. Als ouder bent u natuurlijk de primaire verantwoordelijke en geeft u invulling aan de opvoeding op uw manier. Echter in bepaalde gevallen is tijdige signalering van problemen en preventief handelen cruciaal om hier het kind goed in te kunnen begeleiden. Wat we ook zien is dat er standaard veel te snel gekozen wordt voor een verwijzing naar jeugdzorg waardoor het budgettair volledig uit de pas loopt. Onnodig, want maatschappelijk werk kan hierin een cruciale rol vervullen.

LPF Breda wil dat er verstandigere keuzes worden gemaakt met betrekking tot inzet jeugdzorg. We weten ook dat jeugdzorg te kampen heeft met te weinig gekwalificeerd personeel waardoor er diverse misstanden zijn ontstaan en kinderen in sommige gevallen nog meer getraumatiseerd jeugdzorg verlaten dan hoe ze er binnen zijn gekomen. LPF Breda wil daarom dat er meer allround gekwalificeerd en flexibel inzetbaar personeel beschikbaar komt binnen jeugdzorg waarbij kind en gezin centraal staan. Dit geldt tevens voor de organisaties om jeugdzorg heen en het beleid wat hier aan ten grondslag ligt. Hier is een nieuwe bestuurscultuur, met een passende budgetverhoging, noodzakelijk.

Verder dient jeugdhulp betaalbaar, laagdrempelig en toegankelijk te blijven voor iedereen. Ook pleit LPF Breda voor minder bureaucratie en korte communicatielijnen, zodat problemen effectiever kunnen worden aangepakt en wachtlijsten verdwijnen.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden