REALISTISCH & RENDABEL

KLIMAAT
EN NATUUR

Waar we ons bewust zijn van het klimaat en ons milieu, maar waar we de
realiteitszin niet verliezen en doorslaan in onrendabele maatregelen, maar
waar we actief open staan voor de inzet van kernenergie, de gaskraan
gewoon open blijft en u zelf mag bepalen hoeveel tegels in uw tuin liggen.
Waar we faliekant tegen windturbines zijn, slim en rendabel omgaan
met de inzet van zonnepanelen, het ophalen van grofvuil weer
gratis maken en op verstandige wijze omgaan met onze lokale
natuur en beheer van een schone en aangename publieke ruimte.
REALISTISCH & RENDABEL

KLIMAAT
EN NATUUR

Waar we ons bewust zijn van het klimaat en ons milieu, maar waar we de
realiteitszin niet verliezen en doorslaan in onrendabele maatregelen, maar
waar we actief open staan voor de inzet van kernenergie, de gaskraan
gewoon open blijft en u zelf mag bepalen hoeveel tegels in uw tuin liggen.
Waar we faliekant tegen windturbines zijn, slim en rendabel omgaan
met de inzet van zonnepanelen, het ophalen van grofvuil weer
gratis maken en op verstandige wijze omgaan met onze lokale
natuur en beheer van een schone en aangename publieke ruimte.
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2022/02/klimaat.png

STOP DE KLIMAATGEKTE
We verkeren momenteel in een totale klimaatgekte. De dubieuze klimaatidealen vanuit de “progressieve” hoek zijn in veel gevallen het gezond verstand en de realiteitszin gepasseerd. Een doorgeslagen idee van maakbaarheid met betrekking tot het klimaat is uiterst onverantwoord, we acclimatiseren onszelf arm. Zolang elders op de wereld nog dagelijks vervuilende stoffen de atmosfeer in worden gepompt, heeft het geen nut om onze inwoners te belasten met allerlei schijnmaatregelen. LPF staat
juist wél voor een realistische visie op klimaat en duurzaamheid, waarbij er aandacht voor natuurbehoud en initiatieven ten aanzien van een schone, groene stad.

OPEN VOOR KERNENERGIE
Er is geen energievorm zo zuiver als kernenergie. Als de kans zich aandoet om in onze gemeente een kerncentrale te plaatsen moet daar serieus naar gekeken worden. Het vaak gemaakte argument dat een kerncentrale niet in enkele jaren gebouwd kan worden is een mythe. De enige werkende kerncentrale in Nederland, in Borssele, is in enkele jaren gebouwd. Ook gaan deze centrales lang mee, terwijl de huidige energiebronnen, zoals windturbines en zonneparken, juist een korte levensduur kennen. Kernenergie is veilig, betrouwbaar, levert veel energie en maakt ons daardoor een stuk minder afhankelijk van andere energiebronnen.

DE GASKRAAN BLIJFT GEWOON OPEN
Als huiseigenaren in Breda vast willen houden aan het gebruik van gas is dat hun goed recht. Immers, Bredanaars gedwongen afsluiten van het gasnet is niet alleen onacceptabel, maar ook onnodig. Het warmtenet is een opgedrongen verandering waar heel veel mensen absoluut niet op zitten te wachten en al helemaal niet om hebben gevraagd. Ook hierin geldt dat in ons Breda de bewoners volledig zelfstandig deze keuze kunnen maken.

GEEN WINDTURBINES IN EN RONDOM BREDA
De huidige obsessie met windturbines, die vaak liefkozend en foutief windmolens worden genoemd, is voor LPF Breda en vele Bredanaars echt een doorn in het oog. Het aanleggen en afbreken van windturbines is kostbaar en niet milieuvriendelijk. De levensduur van deze turbines is vaak kort, naar verwachting slechts 25 jaar. En in die jaren leveren ze vaak niet eens energie, terwijl dat de enige reden is waarom ze er staan. Wat rest is pure horizonvervuiling. Een matig werkende machine die ons landschap niet fraaier maakt, en intussen vele vogels een vroege dood injaagt. We moeten hier snel mee stoppen.

BAAS IN EIGEN TUIN
In Breda respecteren we elkaars privéomgeving. Daar hoort ook de eigen tuin bij. Een groene tuin draagt zeker bij aan de vergroening in onze gemeente, maar het mag nooit een harde eis zijn. We kunnen mensen prima stimuleren, maar wij zijn absoluut geen voorstander van dwingend beleid en klimaatgeoriënteerde regelgeving. Het lijkt ons verstandig als gemeente Breda zijn tijd steekt in de openbare ruimte, in plaats van e betutteling over privétuinen.

SLIMME INZET ZONNEPANELEN
Zonnepanelen moeten op slimmere plekken worden geplaatst dan nu het geval is. Denk hierbij aan geluidswallen naast de snelwegen rondom Breda alsook op daken die daar geschikt voor zijn. Het plaatsen van zonnepanelen op monumentale panden is voor LPF Breda geen optie. Tevens willen we zonneparken sluiten, omdat deze grond effectiever kan worden ingezet voor met name bouwprojecten.

HERZIENING AFVALBELEID
De gemeente staat in dienst van haar inwoners en is daar dan ook voor verantwoordelijk. Het huidige afvalbeleid is bewezen niet effectief en heeft gezorgd voor veel frustratie en ongenoegen bij de inwoners. Mensen moeten de mogelijkheid hebben, indien gewenst, om eenvoudig, snel en goedkoop afval te kunnen deponeren bij de milieustraat. Grofvuil moet weer gratis opgehaald worden door de gemeente. Dit is in het verleden ook zo geweest, het houdt de straten schoon en de Bredanaars tevreden. Immers, een schone omgeving draagt bij aan het woonplezier in onze stad. Afval hoeft geen verdienmodel te zijn.

BEHOUD VAN NATUUR
Van de Mark en de Asterdplas tot het Mastbos en de Galderse Meren, in Breda houden we van onze natuur. Daar zorgen we dan ook goed voor. Onze bossen, meren en andere natuurgebieden zijn ons erg dierbaar, iets waar we dan ook trots op mogen zijn. Natuurbeheer is van groot belang voor de uitstraling van de stad, het welzijn van onze inwoners, het ecologische aspect en bovendien is het goed voor het Bredase toerisme. Reden genoeg voor LPF Breda om te pleiten voor een gezond natuurbehoud.

EEN SCHONE PUBLIEKE RUIMTE
Publieke ruimten dienen schoon, leefbaar, en toegankelijk te zijn voor iedereen. Volgens de laatste Bredase buurtenquête ervaart de Bredanaar een toenemende verloedering en is de openbare ruimte minder schoon dan voorheen. Hoogste tijd dus om deze ontwikkeling om te draaien. Naast flora en fauna is het van belang dat de ruimte die we met alle Bredanaars en bezoekers delen, prettig is om te gebruiken of in te verblijven. De publieke ruimte is wat onze stad Breda maakt en dient zorgvuldig beheerd te worden. De stad dient plant- en diervriendelijk, regen-, hitte- en toekomstbestendig te zijn. Altijd met voldoende inspraak van de omwonenden.

HONDENBELEID
Honden, de beste vriend van de mens. Echter niet, als u op uw straat weer last heeft van hondenpoep. Het behoort tot de top 3 buurtergernissen van de Bredanaar – en terecht! Niemand zit te wachten op vervuilde stoepen en straten, maar het is grotendeels te verhelpen door genoeg voorzieningen te creëren waar een hond terecht kan. Tevens maken we ons sterk voor de uitbreiding van losloopgebieden.

STOP DE KLIMAATGEKTE
We verkeren momenteel in een totale klimaatgekte. De dubieuze klimaatidealen vanuit de “progressieve” hoek zijn in veel gevallen het gezond verstand en de realiteitszin gepasseerd. Een doorgeslagen idee van maakbaarheid met betrekking tot het klimaat is uiterst onverantwoord, we acclimatiseren onszelf arm. Zolang elders op de wereld nog dagelijks vervuilende stoffen de atmosfeer in worden gepompt, heeft het geen nut om onze inwoners te belasten met allerlei schijnmaatregelen. LPF staat
juist wél voor een realistische visie op klimaat en duurzaamheid, waarbij er aandacht voor natuurbehoud en initiatieven ten aanzien van een schone, groene stad.

OPEN VOOR KERNENERGIE
Er is geen energievorm zo zuiver als kernenergie. Als de kans zich aandoet om in onze gemeente een kerncentrale te plaatsen moet daar serieus naar gekeken worden. Het vaak gemaakte argument dat een kerncentrale niet in enkele jaren gebouwd kan worden is een mythe. De enige werkende kerncentrale in Nederland, in Borssele, is in enkele jaren gebouwd. Ook gaan deze centrales lang mee, terwijl de huidige energiebronnen, zoals windturbines en zonneparken, juist een korte levensduur kennen. Kernenergie is veilig, betrouwbaar, levert veel energie en maakt ons daardoor een stuk minder afhankelijk van andere energiebronnen.

DE GASKRAAN BLIJFT GEWOON OPEN
Als huiseigenaren in Breda vast willen houden aan het gebruik van gas is dat hun goed recht. Immers, Bredanaars gedwongen afsluiten van het gasnet is niet alleen onacceptabel, maar ook onnodig. Het warmtenet is een opgedrongen verandering waar heel veel mensen absoluut niet op zitten te wachten en al helemaal niet om hebben gevraagd. Ook hierin geldt dat in ons Breda de bewoners volledig zelfstandig deze keuze kunnen maken.

GEEN WINDTURBINES IN EN RONDOM BREDA
De huidige obsessie met windturbines, die vaak liefkozend en foutief windmolens worden genoemd, is voor LPF Breda en vele Bredanaars echt een doorn in het oog. Het aanleggen en afbreken van windturbines is kostbaar en niet milieuvriendelijk. De levensduur van deze turbines is vaak kort, naar verwachting slechts 25 jaar. En in die jaren leveren ze vaak niet eens energie, terwijl dat de enige reden is waarom ze er staan. Wat rest is pure horizonvervuiling. Een matig werkende machine die ons landschap niet fraaier maakt, en intussen vele vogels een vroege dood injaagt. We moeten hier snel mee stoppen.

BAAS IN EIGEN TUIN
In Breda respecteren we elkaars privéomgeving. Daar hoort ook de eigen tuin bij. Een groene tuin draagt zeker bij aan de vergroening in onze gemeente, maar het mag nooit een harde eis zijn. We kunnen mensen prima stimuleren, maar wij zijn absoluut geen voorstander van dwingend beleid en klimaatgeoriënteerde regelgeving. Het lijkt ons verstandig als gemeente Breda zijn tijd steekt in de openbare ruimte, in plaats van e betutteling over privétuinen.

SLIMME INZET ZONNEPANELEN
Zonnepanelen moeten op slimmere plekken worden geplaatst dan nu het geval is. Denk hierbij aan geluidswallen naast de snelwegen rondom Breda alsook op daken die daar geschikt voor zijn. Het plaatsen van zonnepanelen op monumentale panden is voor LPF Breda geen optie. Tevens willen we zonneparken sluiten, omdat deze grond effectiever kan worden ingezet voor met name bouwprojecten.

HERZIENING AFVALBELEID
De gemeente staat in dienst van haar inwoners en is daar dan ook voor verantwoordelijk. Het huidige afvalbeleid is bewezen niet effectief en heeft gezorgd voor veel frustratie en ongenoegen bij de inwoners. Mensen moeten de mogelijkheid hebben, indien gewenst, om eenvoudig, snel en goedkoop afval te kunnen deponeren bij de milieustraat. Grofvuil moet weer gratis opgehaald worden door de gemeente. Dit is in het verleden ook zo geweest, het houdt de straten schoon en de Bredanaars tevreden. Immers, een schone omgeving draagt bij aan het woonplezier in onze stad. Afval hoeft geen verdienmodel te zijn.

BEHOUD VAN NATUUR
Van de Mark en de Asterdplas tot het Mastbos en de Galderse Meren, in Breda houden we van onze natuur. Daar zorgen we dan ook goed voor. Onze bossen, meren en andere natuurgebieden zijn ons erg dierbaar, iets waar we dan ook trots op mogen zijn. Natuurbeheer is van groot belang voor de uitstraling van de stad, het welzijn van onze inwoners, het ecologische aspect en bovendien is het goed voor het Bredase toerisme. Reden genoeg voor LPF Breda om te pleiten voor een gezond natuurbehoud.

EEN SCHONE PUBLIEKE RUIMTE
Publieke ruimten dienen schoon, leefbaar, en toegankelijk te zijn voor iedereen. Volgens de laatste Bredase buurtenquête ervaart de Bredanaar een toenemende verloedering en is de openbare ruimte minder schoon dan voorheen. Hoogste tijd dus om deze ontwikkeling om te draaien. Naast flora en fauna is het van belang dat de ruimte die we met alle Bredanaars en bezoekers delen, prettig is om te gebruiken of in te verblijven. De publieke ruimte is wat onze stad Breda maakt en dient zorgvuldig beheerd te worden. De stad dient plant- en diervriendelijk, regen-, hitte- en toekomstbestendig te zijn. Altijd met voldoende inspraak van de omwonenden.

HONDENBELEID
Honden, de beste vriend van de mens. Echter niet, als u op uw straat weer last heeft van hondenpoep. Het behoort tot de top 3 buurtergernissen van de Bredanaar – en terecht! Niemand zit te wachten op vervuilde stoepen en straten, maar het is grotendeels te verhelpen door genoeg voorzieningen te creëren waar een hond terecht kan. Tevens maken we ons sterk voor de uitbreiding van losloopgebieden.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden