SUCCES MAAK JE NOOIT ALLEEN

SAMEN
IN BREDA.

Waar elke Bredanaar gelijkwaardig is en gelijke kansen krijgt,
ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur, sexuele geaardheid
of achtergrond. Waar we mogen zijn wie we zijn. Waar we
stoppen met hypocriet diversiteitsgedram, cancelcultuur en
woke-waanzin, en waar we de problemen niet ontkennen
of wegkijken van de realiteit, maar deze effectief bij de bron
aanpakken in plaats van lege symboliek. Waar initiatieven van
Bredanaars, verenigingen en stichtingen worden gekoesterd en
ondersteund, en het samen terugkomt in de stad en in de kernen.
SUCCES MAAK JE NOOIT ALLEEN

SAMEN
IN BREDA.

Waar elke Bredanaar gelijkwaardig is en gelijke kansen krijgt,
ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur, sexuele geaardheid
of achtergrond. Waar we mogen zijn wie we zijn. Waar we
stoppen met hypocriet diversiteitsgedram, cancelcultuur en
woke-waanzin, en waar we de problemen niet ontkennen
of wegkijken van de realiteit, maar deze effectief bij de bron
aanpakken in plaats van lege symboliek. Waar initiatieven van
Bredanaars, verenigingen en stichtingen worden gekoesterd en
ondersteund, en het samen terugkomt in de stad en in de kernen.
Samen

GEEN DIVERSITEITSGEDRAM
In Nederland, en vooral ook in Breda, heeft diversiteitsgedram haar intrede gedaan. Op het gebied van diversiteit is men compleet doorgeslagen in de bizarre mix van opgelegde maatschappelijke leefregels en stigmatiserende symboolpolitiek. We zien het overal in terug, alles moet “inclusief” en er wordt zwaaiend met het beschuldigende vingertje, op moreel verheven toon, opgelegd wat we wel of niet mogen zeggen, denken of doen. Zo ook op het gebied van arbeids- en loopbaankansen. Als iemand talent heeft, deskundig en ervaren is in zijn of haar werk, dan moet geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur en afkomst geen rol spelen. LPF Breda wil dan ook af van diversiteitsquota, maar mensen waarderen om hun vaardigheden. Diversiteit en inclusiviteit leidt juist vaak tot uitsluiting en exclusiviteit en dat is juist wat we niet willen. Waardeer het individu op kwaliteit, talent en deskundigheid en niet op groepskenmerken zodat iedereen een eerlijke kans krijgt.

GEEN WOKE-WAANZIN & CANCELCULTUUR
In Breda kun je zijn wie je wil zijn, maar ook moet er gezegd kunnen worden wat je wil zeggen. Uw persoonlijke vrijheid gaat hand in hand met uw persoonlijke mening. De alsmaar groeiende cancelcultuur heeft niets met vrijheid te maken. Het niet meer mogen benoemen van bepaalde woorden, dingen of kenmerken beperkt onze vrije samenleving, hetgeen we juist moeten koesteren. De tendens dat achter elke term, straatnaambordje, uitspraak of traditie een negatieve betekenis wordt gezocht en deze vervolgens geweerd wordt uit ons dagelijks leven omdat er ergens iemand zich eventueel hier ooit gekwetst door heeft gevoeld, heeft een autoritair gehalte dat we niet moeten nastreven noch accepteren. De woke-waanzin en cancelcultuur destabiliseert onze samenleving, tast onze wederzijdse weerbaarheid aan, zet mensen tegen elkaar op en verzwakt onze maatschappij eindeloos. Bovendien wordt hiermee het vrije woord het zwijgen opgelegd. LPF Breda pleit voor het bespreekbaar maken van elk probleem en het doorbreken van taboes en is fel tegenstander van de dwingende, opgelegde idealen op basis van een fictief schuldgevoel dat woke met zich meebrengt. Hou de dialoog in leven, zodat je kunt zijn wie je wil zijn.

EFFECTIEVE AANPAK HOLEBI-GEWELD
We willen dat eindelijk eens echt het geweld tegen holebi’s effectief en grondig wordt aangepakt. Het plaatsen van bijvoorbeeld regenboogbankjes en het laten wapperen van regenboogvlaggen levert naast symboliek niet minder geweld op tegen holebi’s. Met symbolische maatregelen los je deze grote problemen niet op. Twee regenbogen maken nog geen zomer. De grootste bron van geweld tegen holebi’s is vooral terug te vinden bij het opleggen van religieuze en culturele normen en waarden tijdens de opvoeding en leefomgeving die de basis vormen van de geweldsdelicten van morgen. Dáár ligt de grondslag van het probleem en dáár ligt dus ook de oplossing. Wij willen dan ook dat daar de focus op komt!

GELIJKWAARDIGHEID. NADRUK OP WAT JE WÉL KAN
Mensen met een fysieke of mentale handicap dienen op een gelijkwaardige en humane wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving. Breda is ook voor déze mensen verantwoordelijk en dient goed voor ze te zorgen. Of het nu gaat om wonen, werken of zorgen. Zo vinden wij het belangrijk dat gemeente Breda voortdurend in gesprek blijft met werkgevers om mensen met een beperking kansen te bieden. Ook vinden wij het belangrijk dat indien er aanpassingen in hun woning nodig zijn om hun kwaliteit van leven te waarborgen of te verbeteren, dat dit binnen korte termijn kan worden geregeld en zowel bureaucratisch of logistiek niet wordt vertraagd. Daarnaast pleiten wij voor het toegankelijk maken en behouden van publieke ruimten zodat ook zij hier gebruik van kunnen maken. Indien u vanwege uw handicap niet meer zelfstandig kunt wonen dienen er ook genoeg beschikbare woonvoorzieningen te zijn.

BUURTINITIATIEVEN
Volgens de buurtenquête vindt slechts 51% van de Bredanaars de gemeentelijke ondersteuning bij buurtinitiatieven voldoende. Dit is een slechte score. Voor LPF Breda is het dus een heldere boodschap: wij dienen als gemeente hier een actievere rol in te spelen. Buurtinitiatieven geven kleur aan de stad en brengt mensen samen. Ook komen deze initiatieven vaak van de mensen met de meeste kennis van de situatie en buurt. Hier moeten we serieus mee omgaan. In een gepaste rol met een realistische
kijk op de (financiële) haalbaarheid, als gevolg faciliteren waar het kan. Dit is een van de vele manieren waarop we als nieuwe, lokale partij de Bredanaar weer een blijvende stem geven in de toekomst van hun stad.

GEEN DIVERSITEITSGEDRAM
In Nederland, en vooral ook in Breda, heeft diversiteitsgedram haar intrede gedaan. Op het gebied van diversiteit is men compleet doorgeslagen in de bizarre mix van opgelegde maatschappelijke leefregels en stigmatiserende symboolpolitiek. We zien het overal in terug, alles moet “inclusief” en er wordt zwaaiend met het beschuldigende vingertje, op moreel verheven toon, opgelegd wat we wel of niet mogen zeggen, denken of doen. Zo ook op het gebied van arbeids- en loopbaankansen. Als iemand talent heeft, deskundig en ervaren is in zijn of haar werk, dan moet geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur en afkomst geen rol spelen. LPF Breda wil dan ook af van diversiteitsquota, maar mensen waarderen om hun vaardigheden. Diversiteit en inclusiviteit leidt juist vaak tot uitsluiting en exclusiviteit en dat is juist wat we niet willen. Waardeer het individu op kwaliteit, talent en deskundigheid en niet op groepskenmerken zodat iedereen een eerlijke kans krijgt.

GEEN WOKE-WAANZIN & CANCELCULTUUR
In Breda kun je zijn wie je wil zijn, maar ook moet er gezegd kunnen worden wat je wil zeggen. Uw persoonlijke vrijheid gaat hand in hand met uw persoonlijke mening. De alsmaar groeiende cancelcultuur heeft niets met vrijheid te maken. Het niet meer mogen benoemen van bepaalde woorden, dingen of kenmerken beperkt onze vrije samenleving, hetgeen we juist moeten koesteren. De tendens dat achter elke term, straatnaambordje, uitspraak of traditie een negatieve betekenis wordt gezocht en deze vervolgens geweerd wordt uit ons dagelijks leven omdat er ergens iemand zich eventueel hier ooit gekwetst door heeft gevoeld, heeft een autoritair gehalte dat we niet moeten nastreven noch accepteren. De woke-waanzin en cancelcultuur destabiliseert onze samenleving, tast onze wederzijdse weerbaarheid aan, zet mensen tegen elkaar op en verzwakt onze maatschappij eindeloos. Bovendien wordt hiermee het vrije woord het zwijgen opgelegd. LPF Breda pleit voor het bespreekbaar maken van elk probleem en het doorbreken van taboes en is fel tegenstander van de dwingende, opgelegde idealen op basis van een fictief schuldgevoel dat woke met zich meebrengt. Hou de dialoog in leven, zodat je kunt zijn wie je wil zijn.

EFFECTIEVE AANPAK HOLEBI-GEWELD
We willen dat eindelijk eens echt het geweld tegen holebi’s effectief en grondig wordt aangepakt. Het plaatsen van bijvoorbeeld regenboogbankjes en het laten wapperen van regenboogvlaggen levert naast symboliek niet minder geweld op tegen holebi’s. Met symbolische maatregelen los je deze grote problemen niet op. Twee regenbogen maken nog geen zomer. De grootste bron van geweld tegen holebi’s is vooral terug te vinden bij het opleggen van religieuze en culturele normen en waarden tijdens de opvoeding en leefomgeving die de basis vormen van de geweldsdelicten van morgen. Dáár ligt de grondslag van het probleem en dáár ligt dus ook de oplossing. Wij willen dan ook dat daar de focus op komt!

GELIJKWAARDIGHEID. NADRUK OP WAT JE WÉL KAN
Mensen met een fysieke of mentale handicap dienen op een gelijkwaardige en humane wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving. Breda is ook voor déze mensen verantwoordelijk en dient goed voor ze te zorgen. Of het nu gaat om wonen, werken of zorgen. Zo vinden wij het belangrijk dat gemeente Breda voortdurend in gesprek blijft met werkgevers om mensen met een beperking kansen te bieden. Ook vinden wij het belangrijk dat indien er aanpassingen in hun woning nodig zijn om hun kwaliteit van leven te waarborgen of te verbeteren, dat dit binnen korte termijn kan worden geregeld en zowel bureaucratisch of logistiek niet wordt vertraagd. Daarnaast pleiten wij voor het toegankelijk maken en behouden van publieke ruimten zodat ook zij hier gebruik van kunnen maken. Indien u vanwege uw handicap niet meer zelfstandig kunt wonen dienen er ook genoeg beschikbare woonvoorzieningen te zijn.

BUURTINITIATIEVEN
Volgens de buurtenquête vindt slechts 51% van de Bredanaars de gemeentelijke ondersteuning bij buurtinitiatieven voldoende. Dit is een slechte score. Voor LPF Breda is het dus een heldere boodschap: wij dienen als gemeente hier een actievere rol in te spelen. Buurtinitiatieven geven kleur aan de stad en brengt mensen samen. Ook komen deze initiatieven vaak van de mensen met de meeste kennis van de situatie en buurt. Hier moeten we serieus mee omgaan. In een gepaste rol met een realistische
kijk op de (financiële) haalbaarheid, als gevolg faciliteren waar het kan. Dit is een van de vele manieren waarop we als nieuwe, lokale partij de Bredanaar weer een blijvende stem geven in de toekomst van hun stad.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden