VOOR EN DOOR BREDANAARS

SOCIAAL
IN BREDA.

Waar we goed omkijken naar elkaar, waar we onze mensen begeleiden
in hun terugkeer naar een onafhankelijk bestaan in de maatschappij,
maar waar we streng zijn op eerlijk gebruik van onze voorzieningen.
Waar we zorg willen dragen dat niemand, ongeacht de reden,
in armoede hoeft te leven. Waar we de menselijke maat hoog
in het vaandel hebben staan, maar indien mogelijk ook een
tegenprestatie verwachten. Het is van belang dat deze
ondersteuning in dienst staat van de Bredanaar,
zo draagt Breda bij aan de vermindering
van ongelijkheid in onze samenleving.
VOOR EN DOOR BREDANAARS

SOCIAAL
IN BREDA.

Waar we goed omkijken naar elkaar, waar we onze mensen begeleiden
in hun terugkeer naar een onafhankelijk bestaan in de maatschappij,
maar waar we streng zijn op eerlijk gebruik van onze voorzieningen.
Waar we zorg willen dragen dat niemand, ongeacht de reden,
in armoede hoeft te leven. Waar we de menselijke maat hoog
in het vaandel hebben staan, maar indien mogelijk ook een
tegenprestatie verwachten. Het is van belang dat deze
ondersteuning in dienst staat van de Bredanaar,
zo draagt Breda bij aan de vermindering
van ongelijkheid in onze samenleving.
Sociaal in breda

SNELLER UIT DE BIJSTAND
Mensen in de bijstand moeten geschikte begeleiding krijgen voor een terugkeer naar
een baan. Omscholing, het starten van een eigen onderneming, maar ook andere
initiatieven dienen gedurende een aantal maanden de ruimte te krijgen met behoud
van uitkering. Een toekomst opbouwen doe je immers zelf, en niet een medewerker
van de gemeente Breda. Bredanaars kunnen wat LPF Breda betreft prima aan zichzelf
werken door middel van (om)scholing, terwijl ze ook vrijwilligerswerk doen. Initiatief
tonen wordt beloond.

STRENGERE FRAUDEBESTRIJDING
In Breda willen we goed voor onze inwoners zorgen, daar zijn onze sociale
voorzieningen ook op ingericht. Hiervan moet geen misbruik gemaakt worden, het
systeem valt of staat met menselijkheid, solidariteit en vertrouwen. Fraude binnen het
sociaal domein blijft daarom een doorn in het oog. Indien er na gedegen onderzoek
met ontegenzeggelijk bewijs daadwerkelijk sprake is van fraude, moet er met gepaste
en effectieve maatregelen tegen worden opgetreden.

EFFECTIEVE ARMOEDEBESTRIJDING
Mensen kunnen om uiteenlopende redenen in de armoede belanden. Ziekte, een faillissement, een scheiding, of schulden op andere wijze, diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Dit vraagt onherroepelijk om een specifieke en menselijke begeleiding, in aanloop naar een zelfredzaam en schuldenvrij bestaan. De Bredanaar die in deze ongewenste situatie terechtkomt dient bekend te zijn met de professionele hulp die de gemeente kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan proactieve begeleiding bij wettelijke schuldsanering (Wsnp-trajecten) en budget coaching, waarbij er meer persoonlijke aandacht kan worden gegeven aan de woon- en leefsituatie en de problemen effectiever kunnen worden aangepakt.

UITBREIDING BREDAPAS
In Breda hebben we vele manieren om de Bredanaar te ondersteunen. De BredaPas is een succesvol middel om inwoners ondanks hun situatie tóch te voorzien in primaire behoeften en hun welzijn en levenskwaliteit te bevorderen. Echter, wij vinden dat het aanbod inzake de BredaPas te beperkt is. Dit moet worden uitgebreid voor mensen met een laag inkomen. Zij moeten meer aanspraak kunnen maken op kortingen op diensten en producten. Wel moeten we goed blijven beoordelen wie  in aanmerking komt voor de BredaPas. Hierdoor komen de voordelen ook terecht bij de Bredanaars die het echt nodig hebben, waarvoor het dus bedoeld is.

SNELLER UIT DE BIJSTAND
Mensen in de bijstand moeten geschikte begeleiding krijgen voor een terugkeer naar een baan. Omscholing, het starten van een eigen onderneming, maar ook andere initiatieven dienen gedurende een aantal maanden de ruimte te krijgen met behoud van uitkering. Een toekomst opbouwen doe je immers zelf, en niet een medewerkervan de gemeente Breda. Bredanaars kunnen wat LPF Breda betreft prima aan zichzelf werken door middel van (om)scholing, terwijl ze ook vrijwilligerswerk doen. Initiatief tonen wordt beloond.

STRENGERE FRAUDEBESTRIJDING
In Breda willen we goed voor onze inwoners zorgen, daar zijn onze socialevoorzieningen ook op ingericht. Hiervan moet geen misbruik gemaakt worden, het systeem valt of staat met menselijkheid, solidariteit en vertrouwen. Fraude binnen het sociaal domein blijft daarom een doorn in het oog. Indien er na gedegen onderzoek met ontegenzeggelijk bewijs daadwerkelijk sprake is van fraude, moet er met gepasteen effectieve maatregelen tegen worden opgetreden.

EFFECTIEVE ARMOEDEBESTRIJDING
Mensen kunnen om uiteenlopende redenen in de armoede belanden. Ziekte, een faillissement, een scheiding, of schulden op andere wijze, diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Dit vraagt onherroepelijk om een specifieke en menselijke begeleiding, in aanloop naar een zelfredzaam en schuldenvrij bestaan. De Bredanaar die in deze ongewenste situatie terechtkomt dient bekend te zijn met de professionele hulp die de gemeente kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan proactieve begeleiding bij wettelijke schuldsanering (Wsnp-trajecten) en budget coaching, waarbij er meer persoonlijke aandacht kan worden gegeven aan de woon- en leefsituatie en de problemen effectiever kunnen worden aangepakt.

UITBREIDING BREDAPAS
In Breda hebben we vele manieren om de Bredanaar te ondersteunen. De BredaPas is een succesvol middel om inwoners ondanks hun situatie tóch te voorzien in primaire behoeften en hun welzijn en levenskwaliteit te bevorderen. Echter, wij vinden dat het aanbod inzake de BredaPas te beperkt is. Dit moet worden uitgebreid voor mensen met een laag inkomen. Zij moeten meer aanspraak kunnen maken op kortingen op diensten en producten. Wel moeten we goed blijven beoordelen wie  in aanmerking komt voor de BredaPas. Hierdoor komen de voordelen ook terecht bij de Bredanaars die het echt nodig hebben, waarvoor het dus bedoeld is.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden