DE HOOGSTE PRIORITEIT

VEILIG
IN BREDA.

Waar we veilig thuis zijn en veilig over straat kunnen, ongeacht de tijd,
plaats of omstandigheid. Uw veiligheid is letterlijk van levensbelang.
Waar onze hulpverleners ongestoord en onbezorgd hun mooie werk
mogen doen. Waar cameratoezicht is op plaatsen waar het nodig is.
Waar voldoende politiecapaciteit is in elke wijk, waardoor we ons
weer veilig voelen in de stad waar we wonen. Waar mooie wijkinitiatieven
op het gebied van veiligheid en leefbaarheid de kans krijgen
om het verschil te maken
DE HOOGSTE PRIORITEIT

VEILIG
IN BREDA.

Veilig

VEILIG THUIS IN BREDA
Elke vorm van huiselijk geweld moet zo effectief mogelijk worden bestreden. Denk hierbij aan tijdige signalering, anticipatie en daadkrachtig optreden. Het slachtoffer moet te allen tijde centraal worden gesteld zodat de juiste begeleiding en ondersteuning kan worden gegeven. Niemand in Breda hoeft in angst te leven. Ook willen we investeren in sociale controle en maatschappelijk toezicht bij probleemgezinnen. Samen maken we Breda veiliger.

VEILIG OP STRAAT IN BREDA
Breda hoort een veilige stad te zijn voor iedereen. Helaas is straatintimidatie de laatste jaren een groeiend probleem binnen onze samenleving. Maar liefst 73 procent van de vrouwen in Nederland heeft regelmatig last van intimidatie op straat. Dit leidt onherroepelijk tot een gevoel van onveiligheid en angst. Dit is natuurlijk onacceptabel. Iedereen kan slachtoffer worden van straatintimidatie! LPF Breda zet zich in om deze vorm van bedreiging de kop in te drukken door het actief steunen van hulpdiensten en meldpunten om met deze informatie en communicatie effectiever beleid te voeren.

HANDEN AF VAN ONZE HULPVERLENERS
Hulpverleners zijn er voor ons allemaal en zetten zich ten volle in voor onze gezondheid en onze veiligheid. Zij zijn degenen die onze levens redden, zeker als elke seconde telt. Geweld tegen deze helden kan en mag nooit geaccepteerd worden. Zij moeten immers in volledige veiligheid hun werk kunnen doen zodat u en ik op hun inzet kunnen blijven rekenen. Geweld en agressie tegen hulpverleners verdient dan ook een harde aanpak met serieuze consequenties.

MEER CAMERATOEZICHT
De politie kan helaas niet overal tegelijk zijn. Daarom is hoogwaardig cameratoezicht van groot belang op risicovolle locaties. Deze beelden kunnen dan effectief worden ingezet bij handhaving en opsporing. Ook plaatsen waarvan bekend is dat er regelmatig sprake is van illegaal afval dumping moeten middels cameratoezicht beter inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast moet het gebruik van bodycams een standaard onderdeel worden van de uitrusting bij politie en boa’s, zodat bij elk incident de situatie kan worden vastgelegd. Dit zal aantoonbaar bijdragen aan het veiligheidsgevoel van ons allemaal.

BUURTVEILIGHEID
Onze veiligheid is een taak en verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is belangrijk dat u als Bredanaar misstanden en risicovolle situaties meldt zodat er adequaat op kan worden ingegrepen om onnodig leed en schade te voorkomen. We willen dan ook de inzet en het gebruik van mobiele applicaties zoals Nextdoor- en WhatsApp-groepen stimuleren en versterken. Deze vorm van hedendaagse sociale controle verhoogt de wederzijdse betrokkenheid in de wijk. Samen maken we Breda veiliger.

AANPAK CYBERCRIMINALITEIT
We leven in een dynamische tijd van digitalisering, internet en slimme apparaten. Ook worden online criminelen steeds slimmer. Cybercriminaliteit, waar met name ouderen de dupe van zijn, is een groeiend fenomeen die helaas steeds meer slachtoffers eist. Wij willen dan ook een meldpunt in het leven roepen zodat dit bijvoorbeeld door ethische hackers en lokale politie kan worden aangepakt. Ook pleiten wij voor een nieuwe informatievoorziening die toegankelijk is voor alle Bredanaars zodat we op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen.

VERHOGEN POLITIECAPACITEIT
Het huidige politiebeleid kampt met onnodige en tijdrovende bureaucratie en dient te worden geminimaliseerd teneinde sneller en adequaat te kunnen handelen. Criminaliteit wacht niet op nota’s en raadsvergaderingen. Tevens is er al jarenlang een capaciteitstekort die zichtbare gevolgen heeft voor de veiligheid van de stad. Wij willen dan ook meer goed opgeleide politieagenten in onze gemeente. Boa’s en agenten genieten een andere opleiding en voor ieders veiligheid is het daarom onverstandig deze dezelfde bevoegdheden te geven. Bovendien, dient er per 5000 inwoners in Breda minimaal één wijkagent beschikbaar te zijn. Vergeleken met de huidige situatie willen we dus 30% meer wijkagenten in Breda. Het inschakelen van de politie of het doen van aangifte wordt hierdoor laagdrempeliger. De aanwezigheid van meer lokale politiebureaus en zichtbare wijkagenten draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de Bredanaars.

DADERPROFIEL CONCREET
Te vaak wordt er in de media en de politiek om de hete brij heen gedraaid. Cruciale details met betrekking tot de verdachte worden gemeden als gevolg van politieke correctheid. Hierdoor wordt het probleem niet bij de wortel aangepakt. Het volledig benoemen van een daderprofiel is essentieel bij effectieve opsporing. Hierin is eenduidige en volledige berichtgeving noodzakelijk. Het is tijd voor duidelijkheid. Noem het beestje bij de naam.

UITSTRALING POLITIE & HANDHAVING
Een eenduidige uitstraling zonder religieuze uitingen of andere afleidende decoraties zijn essentieel bij het afdwingen van respect en het bewaken van neutraliteit richting de burger. Scheiding van geloof en staat dient in alle lagen van de maatschappij te worden gehandhaafd. Het is van groot belang dat er wordt toegezien op uniformiteiten herkenbaarheid richting agenten en handhavingsambtenaren in ons Breda. Dit zorgt voor een sterkere uitstraling van gezag en verhoogde veiligheid.

HERZIENING DRUGSBELEID
Breda scoort hoger dan het landelijk gemiddelde als het gaat om drugsoverlast. Deze problematiek dient effectief te worden aangepakt door verhoging van politiecapaciteit op het gebied van handhaving en opsporing. Tevens met het oog op vermindering van het aantal drugsdumpingen, welke helaas in onze regio meer regel zijn dan uitzondering. Daarnaast zijn we voorstander van de eerder in het leven geroepen wietproef. Dit experiment legaliseert de levering, inkoop en verkoop van softdrugs. Wij zien hier mogelijkheden tot transparantie en veilig gebruik van softdrugs.

VEILIG THUIS IN BREDA
Elke vorm van huiselijk geweld moet zo effectief mogelijk worden bestreden. Denk hierbij aan tijdige signalering, anticipatie en daadkrachtig optreden. Het slachtoffer moet te allen tijde centraal worden gesteld zodat de juiste begeleiding en ondersteuning kan worden gegeven. Niemand in Breda hoeft in angst te leven. Ook willen we investeren in sociale controle en maatschappelijk toezicht bij probleemgezinnen. Samen maken we Breda veiliger.

VEILIG OP STRAAT IN BREDA
Breda hoort een veilige stad te zijn voor iedereen. Helaas is straatintimidatie de laatste jaren een groeiend probleem binnen onze samenleving. Maar liefst 73 procent van de vrouwen in Nederland heeft regelmatig last van intimidatie op straat. Dit leidt onherroepelijk tot een gevoel van onveiligheid en angst. Dit is natuurlijk onacceptabel. Iedereen kan slachtoffer worden van straatintimidatie! LPF Breda zet zich in om deze vorm van bedreiging de kop in te drukken door het actief steunen van hulpdiensten en meldpunten om met deze informatie en communicatie effectiever beleid te voeren.

HANDEN AF VAN ONZE HULPVERLENERS
Hulpverleners zijn er voor ons allemaal en zetten zich ten volle in voor onze gezondheid en onze veiligheid. Zij zijn degenen die onze levens redden, zeker als elke seconde telt. Geweld tegen deze helden kan en mag nooit geaccepteerd worden. Zij moeten immers in volledige veiligheid hun werk kunnen doen zodat u en ik op hun inzet kunnen blijven rekenen. Geweld en agressie tegen hulpverleners verdient dan ook een harde aanpak met serieuze consequenties.

MEER CAMERATOEZICHT
De politie kan helaas niet overal tegelijk zijn. Daarom is hoogwaardig cameratoezicht van groot belang op risicovolle locaties. Deze beelden kunnen dan effectief worden ingezet bij handhaving en opsporing. Ook plaatsen waarvan bekend is dat er regelmatig sprake is van illegaal afval dumping moeten middels cameratoezicht beter inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast moet het gebruik van bodycams een standaard onderdeel worden van de uitrusting bij politie en boa’s, zodat bij elk incident de situatie kan worden vastgelegd. Dit zal aantoonbaar bijdragen aan het veiligheidsgevoel van ons allemaal.

BUURTVEILIGHEID
Onze veiligheid is een taak en verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is belangrijk dat u als Bredanaar misstanden en risicovolle situaties meldt zodat er adequaat op kan worden ingegrepen om onnodig leed en schade te voorkomen. We willen dan ook de inzet en het gebruik van mobiele applicaties zoals Nextdoor- en WhatsApp-groepen stimuleren en versterken. Deze vorm van hedendaagse sociale controle verhoogt de wederzijdse betrokkenheid in de wijk. Samen maken we Breda veiliger.

AANPAK CYBERCRIMINALITEIT
We leven in een dynamische tijd van digitalisering, internet en slimme apparaten. Ook worden online criminelen steeds slimmer. Cybercriminaliteit, waar met name ouderen de dupe van zijn, is een groeiend fenomeen die helaas steeds meer slachtoffers eist. Wij willen dan ook een meldpunt in het leven roepen zodat dit bijvoorbeeld door ethische hackers en lokale politie kan worden aangepakt. Ook pleiten wij voor een nieuwe informatievoorziening die toegankelijk is voor alle Bredanaars zodat we op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen.

VERHOGEN POLITIECAPACITEIT
Het huidige politiebeleid kampt met onnodige en tijdrovende bureaucratie en dient te worden geminimaliseerd teneinde sneller en adequaat te kunnen handelen. Criminaliteit wacht niet op nota’s en raadsvergaderingen. Tevens is er al jarenlang een capaciteitstekort die zichtbare gevolgen heeft voor de veiligheid van de stad. Wij willen dan ook meer goed opgeleide politieagenten in onze gemeente. Boa’s en agenten genieten een andere opleiding en voor ieders veiligheid is het daarom onverstandig deze dezelfde bevoegdheden te geven. Bovendien, dient er per 5000 inwoners in Breda minimaal één wijkagent beschikbaar te zijn. Vergeleken met de huidige situatie willen we dus 30% meer wijkagenten in Breda. Het inschakelen van de politie of het doen van aangifte wordt hierdoor laagdrempeliger. De aanwezigheid van meer lokale politiebureaus en zichtbare wijkagenten draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de Bredanaars.

DADERPROFIEL CONCREET
Te vaak wordt er in de media en de politiek om de hete brij heen gedraaid. Cruciale details met betrekking tot de verdachte worden gemeden als gevolg van politieke correctheid. Hierdoor wordt het probleem niet bij de wortel aangepakt. Het volledig benoemen van een daderprofiel is essentieel bij effectieve opsporing. Hierin is eenduidige en volledige berichtgeving noodzakelijk. Het is tijd voor duidelijkheid. Noem het beestje bij de naam.

UITSTRALING POLITIE & HANDHAVING
Een eenduidige uitstraling zonder religieuze uitingen of andere afleidende decoraties zijn essentieel bij het afdwingen van respect en het bewaken van neutraliteit richting de burger. Scheiding van geloof en staat dient in alle lagen van de maatschappij te worden gehandhaafd. Het is van groot belang dat er wordt toegezien op uniformiteiten herkenbaarheid richting agenten en handhavingsambtenaren in ons Breda. Dit zorgt voor een sterkere uitstraling van gezag en verhoogde veiligheid.

HERZIENING DRUGSBELEID
Breda scoort hoger dan het landelijk gemiddelde als het gaat om drugsoverlast. Deze problematiek dient effectief te worden aangepakt door verhoging van politiecapaciteit op het gebied van handhaving en opsporing. Tevens met het oog op vermindering van het aantal drugsdumpingen, welke helaas in onze regio meer regel zijn dan uitzondering. Daarnaast zijn we voorstander van de eerder in het leven geroepen wietproef. Dit experiment legaliseert de levering, inkoop en verkoop van softdrugs. Wij zien hier mogelijkheden tot transparantie en veilig gebruik van softdrugs.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden