VERANTWOORDELIJK BESTUUR

DIRECTE
DEMOCRATIE

Waar we geloven in directe democratie, referenda, een gekozen burgemeester
en een nieuwe bestuurscultuur. LPF Breda wil dat de kloof tussen politiek en de
inwoners van Breda drastisch wordt verkleind. Waar we ons inzetten voor meer
inspraak van de Bredanaar.Waar we strijden tegen politieke ondermijning,
maar streven naar een transparantere lokale overheid. Waar we stoppen met
de stedenband met Yangzhou. Waar we onze verantwoordelijk weten te
nemen en kritisch zijn op subsidies en andere uitgaven.
VERANTWOORDELIJK BESTUUR

DIRECTE
DEMOCRATIE

Waar we geloven in directe democratie, referenda, een gekozen burgemeester
en een nieuwe bestuurscultuur. LPF Breda wil dat de kloof tussen politiek en de
inwoners van Breda drastisch wordt verkleind. Waar we ons inzetten voor meer
inspraak van de Bredanaar.Waar we strijden tegen politieke ondermijning,
maar streven naar een transparantere lokale overheid. Waar we stoppen met
de stedenband met Yangzhou. Waar we onze verantwoordelijk weten te
nemen en kritisch zijn op subsidies en andere uitgaven.
verantwoordelijk bestuur

REFERENDUM
Om de kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen is een (adviserend) referendum een effectief middel ter bevordering van de directe democratie binnen ons Breda. Helaas hebben de gevestigde partijen in de landelijke politiek het bindend referendum afgeschaft. Een adviserend referendum blijft dan over. Ook hiermee stijgt de betrokkenheid van inwoners met de Bredase politiek en wordt er duidelijk inzicht verkregen in hun standpunten over vraagstukken die van impact zijn op hun dagelijkse leven. LPF Breda zal er dan ook alles aan doen om het college de wens van het volk te laten opvolgen! Tevens moet de drempel voor de Bredanaar, om een referendum aan te vragen, omlaag.

GEKOZEN BURGEMEESTER
Als er iets niets te maken heeft met democratie, maar gestoeld is op de gratie en gunfactor van de gemeenteraad zonder dat ook maar een enkele inwoner hierover om zijn of haar mening is gevraagd, dan is het wel de benoeming van de burgemeester van ons Breda. Een burgemeester vertegenwoordigt de belangen van elke inwoner en zou vanzelfsprekend ook moeten worden gekozen door de Bredanaars zodat ook hier sprake is van directe democratie.

VERNIEUWING BESTUURSCULTUUR
Nog te vaak wordt er op diverse plaatsen buiten de raadszaal politiek bedreven waarbij op informele wijze belangrijke besluiten worden genomen, buiten het zicht en zonder inspraak van anderen. Daarnaast ontdekken we met enige frequentie dubieuze nevenactiviteiten van volksvertegenwoordigers die veelal onbesproken blijven. Dit moet veranderen. Wij willen deze schimmige bestuurscultuur doorbreken door transparantie en inzichtelijkheid zodat besluiten kunnen worden genomen waar ze horen, in de raadszaal.

POLITIEKE ONDERMIJNING
De onderwereld maakt gebruik van mensen en diensten uit de bovenwereld. Dit wordt ook wel ondermijning genoemd wat leidt tot normvervaging en aantasting van ons veiligheidsgevoel. Deze onwenselijke verweving weet onze samenleving negatief te beïnvloeden en dient te allen tijde te worden bestreden. Het toepassen van een gedetailleerde VOG-screening beperkt de risico’s bij ondermijning. Daarnaast vinden we dat de gemeente, burgemeester en justitie inzage moeten kunnen hebben in de geldstromen van politieke partijen, indien er signalen zijn van ondermijning.

INSPRAAK & TEGENSPRAAK
Ondanks de diverse verbeteringen die inmiddels zijn gerealiseerd op het gebied van directe democratie lopen we achter bij wijkraden en (dorps)kernen waar nog te vaak op weerstand wordt gestuit van uit het college en ontstaat er het gevoel dat men niet serieus wordt genomen en niet gehoord wordt. Graag wil LPF Breda hier significante veranderingen in aanbrengen om ook hier de mate van inspraak te verbeteren. De wijkraden en dorpskernen staan dichter bij de praktijk waardoor juist hun input de
meest concrete adviezen kan opleveren.

FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID
Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor onze gemeenschapsgelden. Gelden die door hardwerkende Bredanaars is betaald. De geschiedenis leert ons dat hier niet altijd even verantwoordelijk mee wordt omgegaan. Zo kennen we verschillende voorbeelden van onrendabele projecten, dubieuze investeringen en suggestieve snoepreisjes. Een verstandiger financieel beleid is dan ook vereist om zorg te kunnen dragen voor onze stad, onze inwoners en onze toekomst. Je kunt immers iedere euro maar één keer uitgeven.

Een concreet plan dat LPF Breda wil uitvoeren is de gemeentelijke belastingen weer terugbrengen in eigen beheer. Organisatorisch is de uitbesteding naar Belastingsamenwerking West-Brabant geen gelukkige keuze geweest. De service naar
de burger toe is afgenomen, terwijl deze reorganisatie veel geld heeft gekost, waardoor diezelfde belastingen weer zijn toegenomen. Op het eind betaalt de Bredanaar de prijs, en wij draaien het graag terug om de Bredanaar weer van dienst te zijn.

STRENGER TOEZICHT OP UITGAVEN
In Breda moeten we verstandig omgaan met onze financiën. Strategische keuzes dienen weloverwogen gemaakt te worden. Dat geldt ook voor de citymarketing. Te vaak worden er enorme bedragen uitgegeven die totaal niet verantwoord zijn. Of er blijken onjuiste berekeningen en begrotingsbesluiten te zijn gemaakt die aan de inwoners niet meer uit te leggen zijn. Een strenger toezicht op onze uitgaven is geen overbodige luxe, maar noodzaak.

STRENGERE EISEN VOOR SUBSIDIES
Breda is een dynamische stad met veel mooie initiatieven die van grote waarde zijn voor de stad. Te vaak worden subsidies verstrekt aan organisaties zonder aantoonbaar resultaat of toegevoegde waarde. Soms blijkt het zelfs dat organisaties zonder
financiële ondersteuning prima kunnen functioneren. LPF Breda pleit voor strengere eisen op het gebied van toewijzing en verstrekking van gemeentelijke subsidies om zo effectief mogelijk te opereren zodat de juiste gelden worden ingezet op de juiste plaats. Tevens wil LPF Breda alle lopende subsidies onder de loep nemen.

OPHEFFEN STEDENBAND YANGZHOU
Breda heeft sinds 2009 een stedenband, oftewel een zusterrelatie, met het Chinese Yangzhou. Deze stad is loyaal aan het Communistische regime in Peking en neemt actief deel aan de onderdrukking van en genocide op de Oeigoeren en andere
minderheden. Dit is misdadig, onacceptabel en staat haaks op onze waarden van vrijheid, democratie, gelijkwaardigheid en respect voor mensenrechten. Deze stedenband heeft de Bredanaar al minimaal 150.000 euro gekost! De conclusie is
simpel: de stedenband met Yangzhou moet per direct van tafel! Wel staan we als LPF Breda open voor een intensivering van de andere stedenband, die met het Poolse Wroclaw, of het onderzoeken van een aanvullend partnerschap met een stad die wél onze waarden onderschrijft.

REFERENDUM
Om de kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen is een (adviserend) referendum een effectief middel ter bevordering van de directe democratie binnen ons Breda. Helaas hebben de gevestigde partijen in de landelijke politiek het bindend referendum afgeschaft. Een adviserend referendum blijft dan over. Ook hiermee stijgt de betrokkenheid van inwoners met de Bredase politiek en wordt er duidelijk inzicht verkregen in hun standpunten over vraagstukken die van impact zijn op hun dagelijkse leven. LPF Breda zal er dan ook alles aan doen om het college de wens van het volk te laten opvolgen! Tevens moet de drempel voor de Bredanaar, om een referendum aan te vragen, omlaag.

GEKOZEN BURGEMEESTER
Als er iets niets te maken heeft met democratie, maar gestoeld is op de gratie en gunfactor van de gemeenteraad zonder dat ook maar een enkele inwoner hierover om zijn of haar mening is gevraagd, dan is het wel de benoeming van de burgemeester van ons Breda. Een burgemeester vertegenwoordigt de belangen van elke inwoner en zou vanzelfsprekend ook moeten worden gekozen door de Bredanaars zodat ook hier sprake is van directe democratie.

VERNIEUWING BESTUURSCULTUUR
Nog te vaak wordt er op diverse plaatsen buiten de raadszaal politiek bedreven waarbij op informele wijze belangrijke besluiten worden genomen, buiten het zicht en zonder inspraak van anderen. Daarnaast ontdekken we met enige frequentie dubieuze nevenactiviteiten van volksvertegenwoordigers die veelal onbesproken blijven. Dit moet veranderen. Wij willen deze schimmige bestuurscultuur doorbreken door transparantie en inzichtelijkheid zodat besluiten kunnen worden genomen waar ze horen, in de raadszaal.

POLITIEKE ONDERMIJNING
De onderwereld maakt gebruik van mensen en diensten uit de bovenwereld. Dit wordt ook wel ondermijning genoemd wat leidt tot normvervaging en aantasting van ons veiligheidsgevoel. Deze onwenselijke verweving weet onze samenleving negatief te beïnvloeden en dient te allen tijde te worden bestreden. Het toepassen van een gedetailleerde VOG-screening beperkt de risico’s bij ondermijning. Daarnaast vinden we dat de gemeente, burgemeester en justitie inzage moeten kunnen hebben in de geldstromen van politieke partijen, indien er signalen zijn van ondermijning.

INSPRAAK & TEGENSPRAAK
Ondanks de diverse verbeteringen die inmiddels zijn gerealiseerd op het gebied van directe democratie lopen we achter bij wijkraden en (dorps)kernen waar nog te vaak op weerstand wordt gestuit van uit het college en ontstaat er het gevoel dat men niet serieus wordt genomen en niet gehoord wordt. Graag wil LPF Breda hier significante veranderingen in aanbrengen om ook hier de mate van inspraak te verbeteren. De wijkraden en dorpskernen staan dichter bij de praktijk waardoor juist hun input de
meest concrete adviezen kan opleveren.

FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID
Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor onze gemeenschapsgelden. Gelden die door hardwerkende Bredanaars is betaald. De geschiedenis leert ons dat hier niet altijd even verantwoordelijk mee wordt omgegaan. Zo kennen we verschillende voorbeelden van onrendabele projecten, dubieuze investeringen en suggestieve snoepreisjes. Een verstandiger financieel beleid is dan ook vereist om zorg te kunnen dragen voor onze stad, onze inwoners en onze toekomst. Je kunt immers iedere euro maar één keer uitgeven.

Een concreet plan dat LPF Breda wil uitvoeren is de gemeentelijke belastingen weer terugbrengen in eigen beheer. Organisatorisch is de uitbesteding naar Belastingsamenwerking West-Brabant geen gelukkige keuze geweest. De service naar
de burger toe is afgenomen, terwijl deze reorganisatie veel geld heeft gekost, waardoor diezelfde belastingen weer zijn toegenomen. Op het eind betaalt de Bredanaar de prijs, en wij draaien het graag terug om de Bredanaar weer van dienst te zijn.

STRENGER TOEZICHT OP UITGAVEN
In Breda moeten we verstandig omgaan met onze financiën. Strategische keuzes dienen weloverwogen gemaakt te worden. Dat geldt ook voor de citymarketing. Te vaak worden er enorme bedragen uitgegeven die totaal niet verantwoord zijn. Of er blijken onjuiste berekeningen en begrotingsbesluiten te zijn gemaakt die aan de inwoners niet meer uit te leggen zijn. Een strenger toezicht op onze uitgaven is geen overbodige luxe, maar noodzaak.

STRENGERE EISEN VOOR SUBSIDIES
Breda is een dynamische stad met veel mooie initiatieven die van grote waarde zijn voor de stad. Te vaak worden subsidies verstrekt aan organisaties zonder aantoonbaar resultaat of toegevoegde waarde. Soms blijkt het zelfs dat organisaties zonder
financiële ondersteuning prima kunnen functioneren. LPF Breda pleit voor strengere eisen op het gebied van toewijzing en verstrekking van gemeentelijke subsidies om zo effectief mogelijk te opereren zodat de juiste gelden worden ingezet op de juiste plaats. Tevens wil LPF Breda alle lopende subsidies onder de loep nemen.

OPHEFFEN STEDENBAND YANGZHOU
Breda heeft sinds 2009 een stedenband, oftewel een zusterrelatie, met het Chinese Yangzhou. Deze stad is loyaal aan het Communistische regime in Peking en neemt actief deel aan de onderdrukking van en genocide op de Oeigoeren en andere
minderheden. Dit is misdadig, onacceptabel en staat haaks op onze waarden van vrijheid, democratie, gelijkwaardigheid en respect voor mensenrechten. Deze stedenband heeft de Bredanaar al minimaal 150.000 euro gekost! De conclusie is
simpel: de stedenband met Yangzhou moet per direct van tafel! Wel staan we als LPF Breda open voor een intensivering van de andere stedenband, die met het Poolse Wroclaw, of het onderzoeken van een aanvullend partnerschap met een stad die wél onze waarden onderschrijft.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden