VEILIG OP WEG

VERKEER
IN BREDA.

Waar we streven naar een optimale balans van mobiliteit en toegankelijkheid
zodat u zelfstandig kunt bepalen welk vervoersmiddel u inzet om uw
bestemming in Breda te bereiken. Waar we gevaarlijke verkeerslocaties
willen verbeteren en tijdig ons verkeerslandschap onderhouden.
Waar we de Bredabus willen behouden en een speciaal studenten-OV
willen realiseren. Waar we kritisch zijn op het parkeerbeleid.
Waar we willen zorgen voor voldoende oplaadpunten
voor elektrische auto’s en waar we actief meedenken
over verkeerskwesties in onze stad en in onze dorpen.
VEILIG OP WEG

VERKEER
IN BREDA.

Waar we streven naar een optimale balans van mobiliteit en toegankelijkheid
zodat u zelfstandig kunt bepalen welk vervoersmiddel u inzet om uw
bestemming in Breda te bereiken. Waar we gevaarlijke verkeerslocaties
willen verbeteren en tijdig ons verkeerslandschap onderhouden.
Waar we de Bredabus willen behouden en een speciaal studenten-OV
willen realiseren. Waar we kritisch zijn op het parkeerbeleid.
Waar we willen zorgen voor voldoende oplaadpunten
voor elektrische auto’s en waar we actief meedenken
over verkeerskwesties in onze stad en in onze dorpen.
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2022/02/verkeer.png

VEILIGHEID & ONDERHOUD
De afgelopen jaren zien we een terugkerend patroon van verkeersongevallen op kritieke verkeerslocaties. Locaties die aantoonbaar gevaarlijk zijn, moeten snel worden verbeterd. Zo’n locatie is de kruising ter hoogte van de Keizerstraat, Oude Vest en Molenstraat. Onduidelijk en gevaarlijk! LPF Breda wil hier stevig op inzetten en streeft naar nul verkeersdoden. Het beveiligen en optimaliseren van gevaarlijke verkeerspunten, fietspaden en oversteekplaatsen is een eerste stap in het veiliger maken van het Bredase verkeer.

INFRASTRUCTUUR
Daarnaast willen we investeren in onderhoud van de Bredase infrastructuur. Denk hierbij aan het waarborgen van de doorstroom en veiligheid van rijbanen, oversteekplaatsen en verkeersregelinstallaties. Tevens willen we dat er serieus aandacht wordt besteed aan de verkeerssituatie op de Oosterhoutseweg inzake de verkeersdrukte in combinatie met de beoogde bouwplannen. Het is zaak dat de colleges van Breda en Oosterhout samen harde afspraken maken voor de toekomst hiervan.

INNOVATIE IN VERKEER
Ook innovatie houdt nooit op. Immers, stilstand is achteruitgang. Ook specialisten weten dit maar al te goed en we gaan daarom graag met ze in gesprek om te werken aan innovatie in het verkeer. Daarnaast zorgen verbeteringen in het verkeer niet alleen voor verhoogde veiligheid. We streven ook naar ideeën die het reizen comfortabeler maken en de stad mooier.

SPECIAAL STUDENTEN-OV
In Breda willen we naast wonen, werken en leven ook prettig kunnen reizen via het openbaar vervoer. We zien nu te vaak dat tijdens spitsuren bussen overvol zitten, wat tot veel ontevredenheid leidt bij reizigers. Met name ouderen worden dan belemmerd in het gebruik maken hiervan door de enorme hoeveelheid studenten. Om dit probleem aan te pakken pleit LPF Breda voor een speciaal OV voor studenten zodat ook ouderen op een prettige manier kunnen reizen binnen de stad.

BREDABUS MOET BLIJVEN
De busverbinding met Zeeuws-Vlaanderen, ook wel bekend als de Bredabus, mag niet verdwijnen. De bus die Hulst via Clinge, Nieuw-Namen en Antwerpen met Breda verbindt, is cruciaal voor de Zeeuws-Vlamingen die in Breda (en omgeving) werken of studeren. Deze busverbinding is inmiddels een begrip in onze stad, en dat willen wezo houden. Sterker nog, zonder deze busverbinding verliest Breda de connectie met de regio, en enthousiaste toekomstige studenten. LPF Breda zal daarom alles op alles zetten om de Bredabus te behouden.

TRAM- OF METROVERBINDING IN DE REGIO
Breda is een autoluwe stad. Hierdoor is de stad toegankelijker voor voetgangers en fietsers en zorgen we bovendien voor een schonere stad. Als negende stad van Nederland mag een tram- of metroverbinding niet ontbreken. Mensen die door de huidige wooncrisis uitwijken naar een woning buiten de stad kunnen op dezemilieuvriendelijke wijze snel op hun gewenste bestemming zijn. LPF Breda wil dan ook dat er intensief naar deze mogelijkheid wordt gekeken. Hierdoor maken we ons Breda namelijk nog toegankelijker!

PARKEERBELEID
Of we het graag bespreken of niet, het blijft een heikel punt in Breda. Niet voor niets is de parkeerproblematiek in Breda de op één na grootste ergernis van de Bredanaar. Er is veel frustratie en ergernis als het gaat om de eenduidigheid, toegankelijkheid en functionaliteit van parkeermogelijkheden in zowel het centrum als de wijken. Parkeerbeleid is en blijft maatwerk. LPF Breda ziet er op toe dat het parkeerbeleid in de gemeente altijd met inachtneming is van de omwonenden, ondernemers, en met inbegrip van de privacywetgeving. Ook moet het functioneel zijn en toekomstbestendig. Zo bekommeren we ons om de inwoners van Boeimeer, specifiek het Van Sonsbeeckpark, maar bijvoorbeeld ook de ondernemers in Belcrum nabij de Speelhuislaan. Ook op het gebied van parkeermogelijkheden in het centrum pleiten we voor een betere doorstroom, door met name van de Markendaalseweg een eenrichtingsweg te maken zodat het parkeren bij de Barones geen bron van ergernis meer hoeft te zijn.

OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE AUTO’S
Ook in het kader van het toenemende aantal elektrische auto’s dient goed geïnventariseerd te worden wat de huidige behoefteen capaciteit inzake oplaadpalenis. Zodoende kunnen we de Bredanaar voorzien van gemak, terwijl we blijven werken aan een toekomstplan. Op dit moment is het aanbod van oplaadpunten onvoldoende en worden er vetes uitgevochten tussen bewoners over wie wanneer gebruik mag maken van de beschikbare oplaadpalen. LPF Breda wil kunnen voorzien in de behoefte van nu en in de toekomst.

DE NOORDELIJKE RONDWEG
De Noordelijke Rondweg is de belangrijkste weg van Breda. Helaas is het inmiddels ook een groeiend verkeersprobleem. De weg is simpelweg te druk en de rek is eruit.Dit verdient een complete herziening, en daarmee is het idee van de ondertunneling geboren. Hier is ook LPF Breda voorstander van. De ondertunneling van de Noordelijke Rondweg – een drie kilometer lange tunnel ter hoogte van de Mark, Belcrum, Linie en Doornbos – is in onze ogen de juiste weg voorwaarts. Hierdoor wordt de veiligheid van alle weggebruikers verbeterd, omdat fietsers en voetgangers gescheiden zijn van de auto’s en hierdoor op een prettigere manier van Noord naar Zuid kunnen gaan. Hiermee, een belangrijke voorwaarde voor LPF Breda, wordt Breda-Noord ook beter bij de rest van de stad betrokken. Ook is er dan meer ruimte voor groen en woningbouw. Wel willen we extra kritisch blijven op de kosten van dit ambitieuze project, alvorens we hiermee akkoord gaan. Naast het financiële aspect blijven we ook oog houden voor de effectiviteit en rentabiliteit van dit plan. LPF Breda ziet namelijk een grotere synergetische en economische meerwaarde onder de harde voorwaarde dat dit project gecombineerd kan worden met de aanleg van een Bredaas tram- of metronetwerk in verbinding met de regio. Hiermee zetten we écht in op een significante optimalisatieslag in de toegankelijkheid van ons Breda. Wij streven naar een mooie toekomst voor de stad, maar wel een die te betalen en te onderbouwen is. Een groot project als deze vereist dat we voorzichtig met het geld van de Bredanaar omgaan. Dus wat ons betreft: een mooie toekomstvisie voor Breda is een tunnel onder de Noordelijke Rondweg, met een tram of metro die de stad met de regio verbindt.

VEILIGHEID & ONDERHOUD
De afgelopen jaren zien we een terugkerend patroon van verkeersongevallen op kritieke verkeerslocaties. Locaties die aantoonbaar gevaarlijk zijn, moeten snel worden verbeterd. Zo’n locatie is de kruising ter hoogte van de Keizerstraat, Oude Vest en Molenstraat. Onduidelijk en gevaarlijk! LPF Breda wil hier stevig op inzetten en streeft naar nul verkeersdoden. Het beveiligen en optimaliseren van gevaarlijke verkeerspunten, fietspaden en oversteekplaatsen is een eerste stap in het veiliger maken van het Bredase verkeer.

INFRASTRUCTUUR
Daarnaast willen we investeren in onderhoud van de Bredase infrastructuur. Denk hierbij aan het waarborgen van de doorstroom en veiligheid van rijbanen, oversteekplaatsen en verkeersregelinstallaties. Tevens willen we dat er serieus aandacht wordt besteed aan de verkeerssituatie op de Oosterhoutseweg inzake de verkeersdrukte in combinatie met de beoogde bouwplannen. Het is zaak dat de colleges van Breda en Oosterhout samen harde afspraken maken voor de toekomst hiervan.

INNOVATIE IN VERKEER
Ook innovatie houdt nooit op. Immers, stilstand is achteruitgang. Ook specialisten weten dit maar al te goed en we gaan daarom graag met ze in gesprek om te werken aan innovatie in het verkeer. Daarnaast zorgen verbeteringen in het verkeer niet alleen voor verhoogde veiligheid. We streven ook naar ideeën die het reizen comfortabeler maken en de stad mooier.

SPECIAAL STUDENTEN-OV
In Breda willen we naast wonen, werken en leven ook prettig kunnen reizen via het openbaar vervoer. We zien nu te vaak dat tijdens spitsuren bussen overvol zitten, wat tot veel ontevredenheid leidt bij reizigers. Met name ouderen worden dan belemmerd in het gebruik maken hiervan door de enorme hoeveelheid studenten. Om dit probleem aan te pakken pleit LPF Breda voor een speciaal OV voor studenten zodat ook ouderen op een prettige manier kunnen reizen binnen de stad.

BREDABUS MOET BLIJVEN
De busverbinding met Zeeuws-Vlaanderen, ook wel bekend als de Bredabus, mag niet verdwijnen. De bus die Hulst via Clinge, Nieuw-Namen en Antwerpen met Breda verbindt, is cruciaal voor de Zeeuws-Vlamingen die in Breda (en omgeving) werken of studeren. Deze busverbinding is inmiddels een begrip in onze stad, en dat willen wezo houden. Sterker nog, zonder deze busverbinding verliest Breda de connectie met de regio, en enthousiaste toekomstige studenten. LPF Breda zal daarom alles op alles zetten om de Bredabus te behouden.

TRAM- OF METROVERBINDING IN DE REGIO
Breda is een autoluwe stad. Hierdoor is de stad toegankelijker voor voetgangers en fietsers en zorgen we bovendien voor een schonere stad. Als negende stad van Nederland mag een tram- of metroverbinding niet ontbreken. Mensen die door de huidige wooncrisis uitwijken naar een woning buiten de stad kunnen op dezemilieuvriendelijke wijze snel op hun gewenste bestemming zijn. LPF Breda wil dan ook dat er intensief naar deze mogelijkheid wordt gekeken. Hierdoor maken we ons Breda namelijk nog toegankelijker!

PARKEERBELEID
Of we het graag bespreken of niet, het blijft een heikel punt in Breda. Niet voor niets is de parkeerproblematiek in Breda de op één na grootste ergernis van de Bredanaar. Er is veel frustratie en ergernis als het gaat om de eenduidigheid, toegankelijkheid en functionaliteit van parkeermogelijkheden in zowel het centrum als de wijken. Parkeerbeleid is en blijft maatwerk. LPF Breda ziet er op toe dat het parkeerbeleid in de gemeente altijd met inachtneming is van de omwonenden, ondernemers, en met inbegrip van de privacywetgeving. Ook moet het functioneel zijn en toekomstbestendig. Zo bekommeren we ons om de inwoners van Boeimeer, specifiek het Van Sonsbeeckpark, maar bijvoorbeeld ook de ondernemers in Belcrum nabij de Speelhuislaan. Ook op het gebied van parkeermogelijkheden in het centrum pleiten we voor een betere doorstroom, door met name van de Markendaalseweg een eenrichtingsweg te maken zodat het parkeren bij de Barones geen bron van ergernis meer hoeft te zijn.

OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE AUTO’S
Ook in het kader van het toenemende aantal elektrische auto’s dient goed geïnventariseerd te worden wat de huidige behoefteen capaciteit inzake oplaadpalenis. Zodoende kunnen we de Bredanaar voorzien van gemak, terwijl we blijven werken aan een toekomstplan. Op dit moment is het aanbod van oplaadpunten onvoldoende en worden er vetes uitgevochten tussen bewoners over wie wanneer gebruik mag maken van de beschikbare oplaadpalen. LPF Breda wil kunnen voorzien in de behoefte van nu en in de toekomst.

DE NOORDELIJKE RONDWEG
De Noordelijke Rondweg is de belangrijkste weg van Breda. Helaas is het inmiddels ook een groeiend verkeersprobleem. De weg is simpelweg te druk en de rek is eruit.Dit verdient een complete herziening, en daarmee is het idee van de ondertunneling geboren. Hier is ook LPF Breda voorstander van. De ondertunneling van de Noordelijke Rondweg – een drie kilometer lange tunnel ter hoogte van de Mark, Belcrum, Linie en Doornbos – is in onze ogen de juiste weg voorwaarts. Hierdoor wordt de veiligheid van alle weggebruikers verbeterd, omdat fietsers en voetgangers gescheiden zijn van de auto’s en hierdoor op een prettigere manier van Noord naar Zuid kunnen gaan. Hiermee, een belangrijke voorwaarde voor LPF Breda, wordt Breda-Noord ook beter bij de rest van de stad betrokken. Ook is er dan meer ruimte voor groen en woningbouw. Wel willen we extra kritisch blijven op de kosten van dit ambitieuze project, alvorens we hiermee akkoord gaan. Naast het financiële aspect blijven we ook oog houden voor de effectiviteit en rentabiliteit van dit plan. LPF Breda ziet namelijk een grotere synergetische en economische meerwaarde onder de harde voorwaarde dat dit project gecombineerd kan worden met de aanleg van een Bredaas tram- of metronetwerk in verbinding met de regio. Hiermee zetten we écht in op een significante optimalisatieslag in de toegankelijkheid van ons Breda. Wij streven naar een mooie toekomst voor de stad, maar wel een die te betalen en te onderbouwen is. Een groot project als deze vereist dat we voorzichtig met het geld van de Bredanaar omgaan. Dus wat ons betreft: een mooie toekomstvisie voor Breda is een tunnel onder de Noordelijke Rondweg, met een tram of metro die de stad met de regio verbindt.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden