RUIM BAAN VOOR MEER KANSEN

WERKEN
EN ONDERNEMEN.

Waar we samen werken aan een mooie toekomst en meer kansen bieden
voor werkzoekenden. Waar we mensen met een bijstandsuitkering begeleiden
zodat ook zij hun loopbaan kunnen vervolgen. Waar we onze ondernemers
blijven ondersteunen en het Bredase bedrijfsleven blijven stimuleren om het
vestigingsklimaat van ons Breda te waarborgen voor een stabiele lokale
economie en de hieruit voortvloeiende werkgelegenheid.
We willen dus ruim baan bieden aan meer arbeidskansen
voor werkzoekenden en onze ondernemers de ondersteuning
bieden die zij nodig hebben voor een succesvolle bedrijfsvoering.
RUIM BAAN VOOR MEER KANSEN

WERKEN
EN ONDERNEMEN.

Waar we samen werken aan een mooie toekomst en meer kansen bieden
voor werkzoekenden. Waar we mensen met een bijstandsuitkering begeleiden
zodat ook zij hun loopbaan kunnen vervolgen. Waar we onze ondernemers
blijven ondersteunen en het Bredase bedrijfsleven blijven stimuleren om het
vestigingsklimaat van ons Breda te waarborgen voor een stabiele lokale
economie en de hieruit voortvloeiende werkgelegenheid.
We willen dus ruim baan bieden aan meer arbeidskansen
voor werkzoekenden en onze ondernemers de ondersteuning
bieden die zij nodig hebben voor een succesvolle bedrijfsvoering.
Werken & ondernemen

MEER KANSEN VOOR WERKZOEKENDEN
De coronacrisis heeft geleid tot een arbeidsmarkt met meer banen dan beschikbare mensen. Dit heeft vaak te maken met het feit dat de beschikbare banen niet aansluiten op de kennis en ervaring van de werkzoekenden. Door de coronacrisis zijn bijvoorbeeld veel mensen uit diverse sectoren, zoals de horeca en evenementenbranche, op straat komen te staan. LPF Breda wil graag inzetten op opleiding- en trainingsmogelijkheden voor werkzoekenden alsook mensen in de bijstand om middels een carrièreswitch hun loopbaan weer op te kunnen pakken. Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een dergelijk traject moeten we meer mogelijkheden bieden tot maatschappelijke dienstverlening met behoud van uitkering. Hierdoor kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen aan Breda.

MEER STEUN VOOR ONDERNEMERS
Een ondernemend Breda is een succesvol Breda. LPF Breda is natuurlijk voorstander van een zo gezond mogelijke markteconomie en stimuleert het ondernemerschap op alle fronten. Gemeente Breda zou zich positiever moeten inzetten voor onze ondernemers. Zeker in deze onzekere en onberekenbare tijden waarin de Bredase ondernemer juist erg gebaat is bij ondersteuning vanuit de gemeente. Lokale bedrijven en producten dragen bij aan het succes en identiteit van onze stad. Daar mogen we trots op zijn en verdienen dan ook onze aandacht en steun. Hierdoor verhogen we de betrokkenheid, daadkracht en rentabiliteit van onze ondernemers en het succes van de economie binnen ons Breda.

VRIJSTELLING STARTERS
LPF hecht belang aan ondernemerschap, en dit valt of staat met nieuwe aanwas. Een gunstig ondernemingsklimaat is goed voor de lokale economie en daar profiteren wij allemaal, als stad en dorpen, uiteindelijk ook van. Daarom willen we graag een vrijstelling van lokale lasten voor startende ondernemers voorstellen. Dit geeft de starters de nodige financiële ruimte die nodig is om een gezond bedrijf te ontwikkelen. Echter, deze vrijstelling geldt wel alleen voor het eerste jaar. Daarna zal blijvende ondersteuning vanuit de gemeente toegankelijk blijven.

HERBESTEMMING LEEGSTAND
De gemeente moet trots zijn op bedrijven die hun stempel drukken op de regio. Denk hierbij aan streek- of lokale producten alsook grotere bedrijven die het aanzien van Breda vergroten. Daarnaast draagt het MKB bij aan de bedrijvigheid in onze gemeente en ook deze ondernemers dienen voldoende aandacht te krijgen vanuit de citymarketing. Er moet een eerlijk speelveld worden gecreëerd waarbij iedere onderneming een stem kan hebben in de algehele strategie. Het is aan de gemeente zich niet volledig over te geven aan de grote industrie. Immers, Breda zou Breda niet zijn zonder alle verschillende prachtige bedrijven, groot of klein.

INTERNATIONALISERING MINIMALISEREN
De doorgeslagen internationalisering die nu plaatsvindt in onze stad beperkt de kansen voor lokale en regionale bedrijven en dat is slecht voor Breda. Zowel economisch als maatschappelijk wordt de authenticiteit en veelzijdigheid van de stad beschadigd. LPF Breda pleit daarentegen voor uitbreiding van diverse marketingactiviteiten voor bedrijven uit de eigen regio. Hierdoor blijft de Bredase identiteit binnen ons ondernemerslandschap behouden.

ZAKELIJK NETWERK- & INFORMATIEPLATFORM
Daarnaast vind LPF Breda dat er netwerkbijeenkomsten vanuit de gemeente moeten worden georganiseerd. Een mooie kans voor Bredase ondernemers om hun zakelijk netwerk te kunnen uitbreiden en zichzelf te profileren. Tevens dienen er meer mogelijkheden te komen voor MKB ondernemers om zich aan te sluiten bij een gemeentelijk ondernemersplatform waarbij zij worden geadviseerd en geïnformeerd op gebieden als financiën, sales, marketing, innovatie, digitalisering en groeikansen. Breda is gebaat bij een goede balans als het gaat om de bedrijvigheid. Het MKB mag niet leiden onder grote, internationale bedrijven in Breda.

HERZIENING PRECARIOBELASTING
Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven de gemeentegrond. We zijn van mening dat de huidige tarieven in bepaalde gevallen erg discutabel zijn en pleiten voor een redelijker en eerlijker belastingbeleid. Volgens onze berekeningen kan de precariobelasting hiermee 20% verlaagd worden. Daarnaast is het onterecht en vals om precariobelasting te heffen tijdens lockdownmaatregelen. Een ondernemer met een gesloten zaak moet in dit geval een vrijstelling krijgen!

MEER KANSEN VOOR WERKZOEKENDEN
De coronacrisis heeft geleid tot een arbeidsmarkt met meer banen dan beschikbare mensen. Dit heeft vaak te maken met het feit dat de beschikbare banen niet aansluiten op de kennis en ervaring van de werkzoekenden. Door de coronacrisis zijn bijvoorbeeld veel mensen uit diverse sectoren, zoals de horeca en evenementenbranche, op straat komen te staan. LPF Breda wil graag inzetten op opleiding- en trainingsmogelijkheden voor werkzoekenden alsook mensen in de bijstand om middels een carrièreswitch hun loopbaan weer op te kunnen pakken. Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een dergelijk traject moeten we meer mogelijkheden bieden tot maatschappelijke dienstverlening met behoud van uitkering. Hierdoor kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen aan Breda.

MEER STEUN VOOR ONDERNEMERS
Een ondernemend Breda is een succesvol Breda. LPF Breda is natuurlijk voorstander van een zo gezond mogelijke markteconomie en stimuleert het ondernemerschap op alle fronten. Gemeente Breda zou zich positiever moeten inzetten voor onze ondernemers. Zeker in deze onzekere en onberekenbare tijden waarin de Bredase ondernemer juist erg gebaat is bij ondersteuning vanuit de gemeente. Lokale bedrijven en producten dragen bij aan het succes en identiteit van onze stad. Daar mogen we trots op zijn en verdienen dan ook onze aandacht en steun. Hierdoor verhogen we de betrokkenheid, daadkracht en rentabiliteit van onze ondernemers en het succes van de economie binnen ons Breda.

VRIJSTELLING STARTERS
LPF hecht belang aan ondernemerschap, en dit valt of staat met nieuwe aanwas. Een gunstig ondernemingsklimaat is goed voor de lokale economie en daar profiteren wij allemaal, als stad en dorpen, uiteindelijk ook van. Daarom willen we graag een vrijstelling van lokale lasten voor startende ondernemers voorstellen. Dit geeft de starters de nodige financiële ruimte die nodig is om een gezond bedrijf te ontwikkelen. Echter, deze vrijstelling geldt wel alleen voor het eerste jaar. Daarna zal blijvende ondersteuning vanuit de gemeente toegankelijk blijven.

HERBESTEMMING LEEGSTAND
De gemeente moet trots zijn op bedrijven die hun stempel drukken op de regio. Denk hierbij aan streek- of lokale producten alsook grotere bedrijven die het aanzien van Breda vergroten. Daarnaast draagt het MKB bij aan de bedrijvigheid in onze gemeente en ook deze ondernemers dienen voldoende aandacht te krijgen vanuit de citymarketing. Er moet een eerlijk speelveld worden gecreëerd waarbij iedere onderneming een stem kan hebben in de algehele strategie. Het is aan de gemeente zich niet volledig over te geven aan de grote industrie. Immers, Breda zou Breda niet zijn zonder alle verschillende prachtige bedrijven, groot of klein.

INTERNATIONALISERING MINIMALISEREN
De doorgeslagen internationalisering die nu plaatsvindt in onze stad beperkt de kansen voor lokale en regionale bedrijven en dat is slecht voor Breda. Zowel economisch als maatschappelijk wordt de authenticiteit en veelzijdigheid van de stad beschadigd. LPF Breda pleit daarentegen voor uitbreiding van diverse marketingactiviteiten voor bedrijven uit de eigen regio. Hierdoor blijft de Bredase identiteit binnen ons ondernemerslandschap behouden.

ZAKELIJK NETWERK- & INFORMATIEPLATFORM
Daarnaast vind LPF Breda dat er netwerkbijeenkomsten vanuit de gemeente moeten worden georganiseerd. Een mooie kans voor Bredase ondernemers om hun zakelijk netwerk te kunnen uitbreiden en zichzelf te profileren. Tevens dienen er meer mogelijkheden te komen voor MKB ondernemers om zich aan te sluiten bij een gemeentelijk ondernemersplatform waarbij zij worden geadviseerd en geïnformeerd op gebieden als financiën, sales, marketing, innovatie, digitalisering en groeikansen. Breda is gebaat bij een goede balans als het gaat om de bedrijvigheid. Het MKB mag niet leiden onder grote, internationale bedrijven in Breda.

HERZIENING PRECARIOBELASTING
Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven de gemeentegrond. We zijn van mening dat de huidige tarieven in bepaalde gevallen erg discutabel zijn en pleiten voor een redelijker en eerlijker belastingbeleid. Volgens onze berekeningen kan de precariobelasting hiermee 20% verlaagd worden. Daarnaast is het onterecht en vals om precariobelasting te heffen tijdens lockdownmaatregelen. Een ondernemer met een gesloten zaak moet in dit geval een vrijstelling krijgen!

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden