GELIJKE WOONKANSEN VOOR ELKE BREDANAAR

WONEN IN
BREDA.

Het woningaanbod in Breda is nog altijd lager dan de vraag.
Meer dan de helft van onze woningen zijn inmiddels onbetaalbaar.
Starters krijgen geen eerlijke kans om deel te nemen aan de woningmarkt
om hun eerste huis te kopen. LPF Breda beseft dat dit een gevolg is van
een landelijk probleem, maar dat de gemeente Breda wel degelijk
verantwoordelijk is voor het maken van de juiste keuzes en dus te
investeren in een betaalbaar woningaanbod met woonkansen
voor iedere Bredanaar.
GELIJKE WOONKANSEN VOOR ELKE BREDANAAR

WONEN IN
BREDA.

Wonen

MEER BETAALBARE KOOPWONINGEN

Met een stijgende vraag naar betaalbare koopwoningen, een lage rentestand en een alsmaar dalend woningaanbod in Breda zien we helaas historisch hoge prijzen. De gemiddelde vraagprijs voor een appartement is 450.000 euro en voor een woning zelfs 650.000 euro! Het is noodzakelijk dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd in Breda, waarvan minstens 50% in het laag- en middensegment. Daarom zetten we in op minimaal 800 betaalbare koopwoningen per jaar.

MEER SENIORENWONINGEN

Door de huidige en alsmaar toenemende vergrijzing zijn we genoodzaakt tot het bouwen van meer seniorenwoningen zodat doorstroom van starters en andere woningzoekenden verbetert. Zo werken we aan een betaalbare woningmarkt. Hierdoor vangen we twee vliegen in één klap, omdat we enerzijds zorgdragen voor gepaste woningen voor ouderen en anderzijds meer betaalbare woonkansen bieden. Woonkansen voor iedereen!

MEER CONTROLE VRIJE SECTOR

De prijzen van huurwoningen in de vrije sector zijn voor veel woningzoekenden onbetaalbaar. Door een maximale prijs per vierkante meter in te stellen methierbij een sterkere en controlerende rol van de gemeentelijke huurcommissie,kunnen we toezien op een eerlijkere huurprijs. LPF Breda wil de weg naar dehuurcommissie toegankelijker maken zodat slachtoffers van huisjesmelkers beterkunnen worden geholpen. LPF Breda streeft naar een transparante en integere vrijesector.

VERLAGING ONROERENDEZAAKBELASTING (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt geheven over onroerende zaken die binnen de gemeente liggen. Hiermee bedoelen we alle gebouwde en ongebouwdeeigendommen, zoals woningen, winkels, bedrijfspanden, fabrieken, bouwterreinen en garages. Een lagere OZB stimuleert het vestigingsklimaat en ontziet ook de huizenbezitters. De meeste Bredanaars bezitten een huis, daar moeten ze niet voor gestraft worden. Ook voor starters geeft een lagere OZB wat meer zuurstof op de oververhitte huizenmarkt.

MEER SOCIALE WONINGBOUW

Breda kent momenteel zo’n 80.000 woningzoekenden waarvan er per jaar enkele duizenden een woning krijgen toegewezen nadat zij 6 tot 10 jaar op de wachtlijsthebben gestaan. Er moet een eerlijke verdeling komen in de te bouwen woningen. LPF Breda vindt daarom dat nieuwbouwprojecten moeten voorzien zijn van minimaal 40% sociale woningbouw. Een groot voordeel van genoeg aanbod is ook dat dan de kans wordt vergroot dat een woningzoekende het type woning naar voorkeur kan vinden.

ZELFBEWONINGSPLICHT

Een van de oplossingen om de woningcrisis in Breda het hoofd te bieden is het invoeren van een zelfbewoningsplicht. Deze verplicht de koper van de woning deze ook daadwerkelijk zelf te gaan bewonen. Hiermee zorgen we voor een drastische vermindering van het aantal beleggers, pandjesbazen en huisjesmelkers in ons Breda. Door een verhoogde zelfbewoningsplicht in te stellen voor huizen onder de 500.000 euro krijgen starters een eerlijkere kans op de woningmarkt.

AFSCHAFFEN VAN WONEN+

Het project Wonen+ is aantoonbaar frauduleus. Mensen uit de buurt bepalen wie er in ruil voor een tegenprestatie in de wijk voorrang krijgt op een (tijdelijke) woonvoorziening. Hierbij ligt een vorm van vriendjespolitiek op de loer en krijgen mensen die geen bekenden, vrienden of kennissen zijn van de buurtbewoners geen eerlijke kans op voorrang voor een (tijdelijke) woonvoorziening. Woonkansen mogen niet gebaseerd zijn op dit soort constructies en dienen per direct te worden beëindigd.

HERBESTEMMING LEEGSTAND

Breda kampt met een significante hoeveelheid aan leegstand van woningen en kantoorgebouwen zonder duidelijke functie of bestemming. Momenteel staan er zo’n 800 woningen en 130 bedrijfspanden onnodig en langdurig leeg die wachten om in gebruik genomen te worden. Wij willen dat deze panden een herbestemming krijgen zodat elke vierkante meter in Breda verstandig benut wordt. We denken met name aan de panden op de Haagdijk, de Visserstraat en de Catharinastraat. LPF Breda ziet, in overleg met eigenaars en andere belanghebbenden, kansen de leegstand om te zetten in een verbetering voor onze stad.

MEER BETAALBARE KOOPWONINGEN

Met een stijgende vraag naar betaalbare koopwoningen, een lage rentestand en een alsmaar dalend woningaanbod in Breda zien we helaas historisch hoge prijzen. De gemiddelde vraagprijs voor een appartement is 450.000 euro en voor een woning zelfs 650.000 euro! Het is noodzakelijk dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd in Breda, waarvan minstens 50% in het laag- en middensegment. Daarom zetten we in op minimaal 800 betaalbare koopwoningen per jaar.

MEER SENIORENWONINGEN

Door de huidige en alsmaar toenemende vergrijzing zijn we genoodzaakt tot het bouwen van meer seniorenwoningen zodat doorstroom van starters en andere woningzoekenden verbetert. Zo werken we aan een betaalbare woningmarkt. Hierdoor vangen we twee vliegen in één klap, omdat we enerzijds zorgdragen voor gepaste woningen voor ouderen en anderzijds meer betaalbare woonkansen bieden. Woonkansen voor iedereen!

MEER CONTROLE VRIJE SECTOR

De prijzen van huurwoningen in de vrije sector zijn voor veel woningzoekenden onbetaalbaar. Door een maximale prijs per vierkante meter in te stellen methierbij een sterkere en controlerende rol van de gemeentelijke huurcommissie,kunnen we toezien op een eerlijkere huurprijs. LPF Breda wil de weg naar dehuurcommissie toegankelijker maken zodat slachtoffers van huisjesmelkers beterkunnen worden geholpen. LPF Breda streeft naar een transparante en integere vrijesector.

VERLAGING ONROERENDEZAAKBELASTING (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt geheven over onroerende zaken die binnen de gemeente liggen. Hiermee bedoelen we alle gebouwde en ongebouwdeeigendommen, zoals woningen, winkels, bedrijfspanden, fabrieken, bouwterreinen en garages. Een lagere OZB stimuleert het vestigingsklimaat en ontziet ook de huizenbezitters. De meeste Bredanaars bezitten een huis, daar moeten ze niet voor gestraft worden. Ook voor starters geeft een lagere OZB wat meer zuurstof op de oververhitte huizenmarkt.

MEER SOCIALE WONINGBOUW

Breda kent momenteel zo’n 80.000 woningzoekenden waarvan er per jaar enkele duizenden een woning krijgen toegewezen nadat zij 6 tot 10 jaar op de wachtlijsthebben gestaan. Er moet een eerlijke verdeling komen in de te bouwen woningen. LPF Breda vindt daarom dat nieuwbouwprojecten moeten voorzien zijn van minimaal 40% sociale woningbouw. Een groot voordeel van genoeg aanbod is ook dat dan de kans wordt vergroot dat een woningzoekende het type woning naar voorkeur kan vinden.

ZELFBEWONINGSPLICHT

Een van de oplossingen om de woningcrisis in Breda het hoofd te bieden is het invoeren van een zelfbewoningsplicht. Deze verplicht de koper van de woning deze ook daadwerkelijk zelf te gaan bewonen. Hiermee zorgen we voor een drastische vermindering van het aantal beleggers, pandjesbazen en huisjesmelkers in ons Breda. Door een verhoogde zelfbewoningsplicht in te stellen voor huizen onder de 500.000 euro krijgen starters een eerlijkere kans op de woningmarkt.

AFSCHAFFEN VAN WONEN+

Het project Wonen+ is aantoonbaar frauduleus. Mensen uit de buurt bepalen wie er in ruil voor een tegenprestatie in de wijk voorrang krijgt op een (tijdelijke) woonvoorziening. Hierbij ligt een vorm van vriendjespolitiek op de loer en krijgen mensen die geen bekenden, vrienden of kennissen zijn van de buurtbewoners geen eerlijke kans op voorrang voor een (tijdelijke) woonvoorziening. Woonkansen mogen niet gebaseerd zijn op dit soort constructies en dienen per direct te worden beëindigd.

HERBESTEMMING LEEGSTAND

Breda kampt met een significante hoeveelheid aan leegstand van woningen en kantoorgebouwen zonder duidelijke functie of bestemming. Momenteel staan er zo’n 800 woningen en 130 bedrijfspanden onnodig en langdurig leeg die wachten om in gebruik genomen te worden. Wij willen dat deze panden een herbestemming krijgen zodat elke vierkante meter in Breda verstandig benut wordt. We denken met name aan de panden op de Haagdijk, de Visserstraat en de Catharinastraat. LPF Breda ziet, in overleg met eigenaars en andere belanghebbenden, kansen de leegstand om te zetten in een verbetering voor onze stad.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden