KANSRIJK & BETROKKEN

ONDERWIJS
IN BREDA.

Waar we zorgen voor een hoogwaardig, kansrijk en betrokken onderwijs.
Waar we ons inzetten voor een onderwijssysteem dat vrij is van politieke
en religieuze inmenging, maar waarbij de Nederlandse cultuur, normen
en waarden de basis vormen. Waar meer aandacht komt voor het individu
door kleinere klassen en waarbij de leerling centraal staat, voor nu en in
de toekomst, zodat onze leerlingen worden voorzien van een zo breed
mogelijk spectrum aan inzichten en kennis om zelfstandig een realistisch
maatschappelijk beeld te ontwikkelen.
KANSRIJK & BETROKKEN

ONDERWIJS
IN BREDA.

Waar we zorgen voor een hoogwaardig, kansrijk en betrokken onderwijs.
Waar we ons inzetten voor een onderwijssysteem dat vrij is van politieke
en religieuze inmenging, maar waarbij de Nederlandse cultuur, normen
en waarden de basis vormen. Waar meer aandacht komt voor het individu
door kleinere klassen en waarbij de leerling centraal staat, voor nu en in
de toekomst, zodat onze leerlingen worden voorzien van een zo breed
mogelijk spectrum aan inzichten en kennis om zelfstandig een realistisch
maatschappelijk beeld te ontwikkelen.
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2022/02/onderwijs.png

NEDERLANDSE CULTUUR CENTRAAL
Geen heden zonder verleden. Geen toekomst zonder besef. We zijn verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van onze kinderen, om ze succesvol voor te bereiden op hun toekomst. Het is van groots belang dat we binnen ons onderwijs de juiste normen en waarden meegeven en de Nederlandse cultuur centraal stellen. Zo zou een bezoek aan de mooie historie die ons land en ons Breda rijk is, niet mogen ontbreken, waardoor het historisch besef wordt versterkt.

GRATIS ZWEMLESSEN
Onderdeel van dat besef is erkennen dat Nederland een waterland is. Nederlanders excelleren (nog) in zwemvaardigheid. Wie is er niet groot mee geworden? LPF Breda wil de gratis zwemlessen terug. Het kind wordt hierdoor zelfredzaam, en komt ook  nog eens in contact met de sport. Gratis lessen voor alle kinderen dus. Gesubsidieerd door de gemeente, gefaciliteerd door de scholen.

KLEINERE KLASSEN, MEER AANDACHT VOOR HET INDIVIDU
Om leerlingen te voorzien van de juiste begeleiding zijn kleinere klassen cruciaal om dit te realiseren. Er moet meer aandacht komen voor de individuele leerling en beter passend onderwijs voor kinderen die zich willen ontplooien. Tevens is gebleken dat kleinere klassen een positief effect hebben op de prestaties, het gedrag en welzijn van de leerling. Immers, de docent heeft per saldo meer tijd per scholier of student.

NEUTRALITEIT IN HET ONDERWIJS
Binnen het onderwijs is het van belang dat onze leerlingen worden voorzien van een zo breed mogelijk spectrum aan inzichten en kennis om zelfstandig een realistisch maatschappelijk beeld te ontwikkelen. De kijk op de samenleving vormt uiteindelijk de keuzes van de toekomst. Politieke of religieuze voorkeuren van docenten of scholen horen niet thuis in het onderwijs. LPF Breda pleit dan ook voor een neutraal onderwijsbeleid zodat onze jeugd zich vrij kan ontwikkelen.

MEER CONTROLE OP ISLAMITISCH ONDERWIJS
In Breda is iedereen vrij om aan zijn seksuele voorkeur of geaardheid zelf invulling te geven. Liefde kent namelijk geen kleur, ras, geslacht of religie. In het verleden is gebleken dat het afkeuren van met name homoseksualiteit onderdeel was van de lesstof binnen het islamitisch onderwijs. Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren en daarom wil LPF Breda dit ook kunnen waarborgen met het oog op de toekomst. Een specifiek middel om eventuele homofobie te traceren, is meer controle op Islamitisch onderwijs. Homofobie, -haat of -geweld moet op alle fronten worden voorkomen en mag nooit worden getolereerd.

BREDASE STUDENTEN EERST
In Breda zorgen we dat onze studenten vrij en zelfstandig kunnen wonen en studeren. We zien dat Bredase studenten het vaak moeten afleggen tegen internationale studenten als het gaat om het vinden van een geschikte woonruimte. Dit mag natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wanneer hbo-instellingen internationale studenten willen aantrekken, dienen zij ook zorg te dragen voor de huisvesting hiervan zonder dat dit ten koste gaat van studenten uit onze eigen regio. Als het gaat om buitenlandse studenten kan de gemeente in overleg met onderwijsinstellingen een maximum aantal afspreken, zodat de Nederlandse student geen slachtoffer wordt van de ongebreidelde internationale ambities van de hogescholen.

MEER WAARDERING VOOR HET MBO
Het mbo in de regio West-Brabant staat bekend als kwalitatief goed onderwijs. Breda heeft er een handje van om vooral de focus te leggen op hbo-instellingen met het oog op internationalisering. Onze stratenmakers, verplegers en politieagenten van de toekomst zijn zeer waardevol voor onze samenleving en dienen meer waardering te krijgen binnen het onderwijs van ons Breda. LPF Breda zal zich inzetten om op verschillende manieren de positie van het mbo te verbeteren.

RUIM BAAN VOOR INNOVATIE
We leven in een tijd van digitalisering, slimme apparaten en innovatie. Een tijd van creatieve ideeën en nieuwe producten of diensten. Wij willen zorgen dat onze leerlingen, scholieren en studenten zich goed kunnen ontwikkelen op dit gebied, zodat zij zich effectief kunnen ontplooien. Dit stimuleert en inspireert, dat weer een positief effect heeft op prestaties en welzijn, en ook draagt het bij aan een innovatieve ontwikkeling voor de toekomst.

LEERLING CENTRAAL BIJ STUDIEADVIES
Aan het eind van het basisonderwijs komt het studieadvies. Voor elke leerling is dit een belangrijk moment bij de stap naar het voortgezet onderwijs. Het advies zou enkel en alleen gebaseerd moeten zijn op de prestaties en het potentieel van de leerling. Echter, te vaak hebben ook het arbeidsverleden en opleidingsniveau van de ouders of de nationaliteit van de leerling invloed op het advies. Deze situatie is volstrekt onacceptabel en dient nauwkeurig in kaart te worden gebracht en te worden gestopt. De leerling staat centraal en iedereen verdient een eerlijke kans!

AFSCHAFFEN TOELATINGSLOTING
In Breda geven we elk kind de kans om gebruik te maken van het onderwijs. In sommige gevallen dient er echter geloot te worden of het kind in Breda naar een bepaalde middelbare school kan. LPF Breda is fel tegenstander van het lotingsprincipe. Hierdoor wordt het kind geremd in de schoolkeuze of die van de ouders. Er dient serieus gekeken te worden naar alternatieve mogelijkheden om de onderwijscapaciteit te versterken en de toelatingsloting af te schaffen.

NEDERLANDSE CULTUUR CENTRAAL
Geen heden zonder verleden. Geen toekomst zonder besef. We zijn verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van onze kinderen, om ze succesvol voor te bereiden op hun toekomst. Het is van groots belang dat we binnen ons onderwijs de juiste normen en waarden meegeven en de Nederlandse cultuur centraal stellen. Zo zou een bezoek aan de mooie historie die ons land en ons Breda rijk is, niet mogen ontbreken, waardoor het historisch besef wordt versterkt.

GRATIS ZWEMLESSEN
Onderdeel van dat besef is erkennen dat Nederland een waterland is. Nederlanders excelleren (nog) in zwemvaardigheid. Wie is er niet groot mee geworden? LPF Breda wil de gratis zwemlessen terug. Het kind wordt hierdoor zelfredzaam, en komt ook  nog eens in contact met de sport. Gratis lessen voor alle kinderen dus. Gesubsidieerd door de gemeente, gefaciliteerd door de scholen.

KLEINERE KLASSEN, MEER AANDACHT VOOR HET INDIVIDU
Om leerlingen te voorzien van de juiste begeleiding zijn kleinere klassen cruciaal om dit te realiseren. Er moet meer aandacht komen voor de individuele leerling en beter passend onderwijs voor kinderen die zich willen ontplooien. Tevens is gebleken dat kleinere klassen een positief effect hebben op de prestaties, het gedrag en welzijn van de leerling. Immers, de docent heeft per saldo meer tijd per scholier of student.

NEUTRALITEIT IN HET ONDERWIJS
Binnen het onderwijs is het van belang dat onze leerlingen worden voorzien van een zo breed mogelijk spectrum aan inzichten en kennis om zelfstandig een realistisch maatschappelijk beeld te ontwikkelen. De kijk op de samenleving vormt uiteindelijk de keuzes van de toekomst. Politieke of religieuze voorkeuren van docenten of scholen horen niet thuis in het onderwijs. LPF Breda pleit dan ook voor een neutraal onderwijsbeleid zodat onze jeugd zich vrij kan ontwikkelen.

MEER CONTROLE OP ISLAMITISCH ONDERWIJS
In Breda is iedereen vrij om aan zijn seksuele voorkeur of geaardheid zelf invulling te geven. Liefde kent namelijk geen kleur, ras, geslacht of religie. In het verleden is gebleken dat het afkeuren van met name homoseksualiteit onderdeel was van de lesstof binnen het islamitisch onderwijs. Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren en daarom wil LPF Breda dit ook kunnen waarborgen met het oog op de toekomst. Een specifiek middel om eventuele homofobie te traceren, is meer controle op Islamitisch onderwijs. Homofobie, -haat of -geweld moet op alle fronten worden voorkomen en mag nooit worden getolereerd.

BREDASE STUDENTEN EERST
In Breda zorgen we dat onze studenten vrij en zelfstandig kunnen wonen en studeren. We zien dat Bredase studenten het vaak moeten afleggen tegen internationale studenten als het gaat om het vinden van een geschikte woonruimte. Dit mag natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wanneer hbo-instellingen internationale studenten willen aantrekken, dienen zij ook zorg te dragen voor de huisvesting hiervan zonder dat dit ten koste gaat van studenten uit onze eigen regio. Als het gaat om buitenlandse studenten kan de gemeente in overleg met onderwijsinstellingen een maximum aantal afspreken, zodat de Nederlandse student geen slachtoffer wordt van de ongebreidelde internationale ambities van de hogescholen.

MEER WAARDERING VOOR HET MBO
Het mbo in de regio West-Brabant staat bekend als kwalitatief goed onderwijs. Breda heeft er een handje van om vooral de focus te leggen op hbo-instellingen met het oog op internationalisering. Onze stratenmakers, verplegers en politieagenten van de toekomst zijn zeer waardevol voor onze samenleving en dienen meer waardering te krijgen binnen het onderwijs van ons Breda. LPF Breda zal zich inzetten om op verschillende manieren de positie van het mbo te verbeteren.

RUIM BAAN VOOR INNOVATIE
We leven in een tijd van digitalisering, slimme apparaten en innovatie. Een tijd van creatieve ideeën en nieuwe producten of diensten. Wij willen zorgen dat onze leerlingen, scholieren en studenten zich goed kunnen ontwikkelen op dit gebied, zodat zij zich effectief kunnen ontplooien. Dit stimuleert en inspireert, dat weer een positief effect heeft op prestaties en welzijn, en ook draagt het bij aan een innovatieve ontwikkeling voor de toekomst.

LEERLING CENTRAAL BIJ STUDIEADVIES
Aan het eind van het basisonderwijs komt het studieadvies. Voor elke leerling is dit een belangrijk moment bij de stap naar het voortgezet onderwijs. Het advies zou enkel en alleen gebaseerd moeten zijn op de prestaties en het potentieel van de leerling. Echter, te vaak hebben ook het arbeidsverleden en opleidingsniveau van de ouders of de nationaliteit van de leerling invloed op het advies. Deze situatie is volstrekt onacceptabel en dient nauwkeurig in kaart te worden gebracht en te worden gestopt. De leerling staat centraal en iedereen verdient een eerlijke kans!

AFSCHAFFEN TOELATINGSLOTING
In Breda geven we elk kind de kans om gebruik te maken van het onderwijs. In sommige gevallen dient er echter geloot te worden of het kind in Breda naar een bepaalde middelbare school kan. LPF Breda is fel tegenstander van het lotingsprincipe. Hierdoor wordt het kind geremd in de schoolkeuze of die van de ouders. Er dient serieus gekeken te worden naar alternatieve mogelijkheden om de onderwijscapaciteit te versterken en de toelatingsloting af te schaffen.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden