EEN ONBEZORGDE OUDEDAG

OUDER WORDEN
IN BREDA.

Waar we betrokken en met zorg omgaan met onze ouderen
en ons inzetten voor hún onbezorgde oudedag. Een beter welzijn
en kwaliteit van leven.Waar we ouderen weten te waarderen en
ondersteunen waar het nodig is. Waar we zorgen voor duidelijke
en makkelijke informatieverstrekking en voorzieningen, hulp bieden
op het gebied van zelfstandigheid en weerbaarheid en zorgdragen
voor goede toegankelijkheid van het publieke domein. Daarnaast
pleiten we voor voldoende steun en middelen op het gebied
van zaken als WMO, mantelzorg en huishoudelijke hulp en het
optimaliseren van informatievoorziening, mobiliteit en begeleiding.
EEN ONBEZORGDE OUDEDAG

OUDER WORDEN
IN BREDA.

Waar we betrokken en met zorg omgaan met onze ouderen
en ons inzetten voor hún onbezorgde oudedag. Een beter welzijn
en kwaliteit van leven.Waar we ouderen weten te waarderen en
ondersteunen waar het nodig is. Waar we zorgen voor duidelijke
en makkelijke informatieverstrekking en voorzieningen, hulp bieden
op het gebied van zelfstandigheid en weerbaarheid en zorgdragen
voor goede toegankelijkheid van het publieke domein. Daarnaast
pleiten we voor voldoende steun en middelen op het gebied
van zaken als WMO, mantelzorg en huishoudelijke hulp en het
optimaliseren van informatievoorziening, mobiliteit en begeleiding.
Ouder worden

INTRODUCTIE OUDERENDAG
Onze ouderen zijn zeer belangrijk voor ons en LPF Breda pleit dan ook voor het introduceren van een ouderendag. Een speciale dag waar de gemeente alle ouderen in Breda in het zonnetje zet zou wat ons betreft niet misstaan. De mensen die ons land en dus ook onze stad en regio hebben opgebouwd verdienen het respect en waardering die zij verdienen. Een ouderen-dag draagt bij aan het overbrengen van onze blijk van waardering. Onze Bredase ouderen doen er toe.

BRENG JONG & OUD SAMEN
Het koppelen van jeugd aan ouderen is een bewezen succesformule die een dubbele positieve impact heeft op elkaar. Regelmatig jongeren en ouderen met elkaar in contact te laten komen door middel van een maatschappelijke stage of activiteiten geïnitieerd van de scholen dragen namelijk enerzijds bij aan het respect voor onze ouderen en anderzijds voor meer begrip voor onze jeugd. Ouderen zijn vaak heel toegankelijk, open en direct. Iets wat goed kan zijn voor vorming en ontwikkeling van onze jeugd in Breda. Breda brengt het samen kent geen leeftijd.

WMO AANVRAGEN VEREENVOUDIGEN
WMO-aanvragen moeten sneller en adequater behandeld worden. Mensen moeten momenteel nog te lang wachten op een hulpvraag aan de gemeente en dus pleit LPF Breda voor een kortere procedure. Daarnaast is het belangrijk dat informatie actiever wordt verstrekt aan ouderen zodat zij de weg naar de WMO tijdig en eenvoudig weten te vinden. Ook moet er in sommige gevallen extra opgelet worden dat een afwijzing transparanter en eerlijker verloopt.

HUISHOUDELIJKE HULP INKOMENSAFHANKELIJK
Huishoudelijke hulp moet voor iedereen die ouder wordt op eerlijke wijze betaalbaar zijn. Wij zijn dan ook sterk voorstander van het inkomensafhankelijk maken van een zorgindicatie voor huishoudelijke hulp. Mensen uit de bovenklasse kunnen het zich financieel makkelijker veroorloven om particulier huishoudelijke hulp in huis te nemen. Daar tegenover zorgen we er voor dat mensen met een lager inkomen naar draagkracht betalen voor huishoudelijke hulp of andere WMO zorgvragen.

INVOEREN HV3-INDICATIE
Momenteel kent Breda twee zorgindicaties voor de huishoudelijke hulp, te weten HV1 (Huishoudelijke hulp) en HV2 (Huishoudelijke verzorging). Een HV3-indicatie echter ontbreekt in onze gemeente. Deze indicatie maakt het mogelijk dat mensen die huishoudelijke hulp krijgen ook de ruimte krijgen voor extra begeleiding. Dit ontzorgt de werkdruk bij maatschappelijk werkers en vergroot de kans op signalering van problematisch gedrag zodat hier tijdig en deskundig op kan worden gehandeld.

ZELFSTANDIGHEID & WEERBAARHEID
Naarmate we ouder worden, worden we vaak ook steeds meer afhankelijk en kwetsbaar. Ouderen worden namelijk steeds vaker slachtoffer van geweld, intimidatie, beroving en bedreiging. Daarbij mogen we de impact van oplichting via internet bij ouderen ook niet onderschatten. Wij willen graag dat de weerbaarheid en zelfstandigheid van onze ouderen wordt verbeterd. Er moeten dus meer mogelijkheden zijn om ouderen hierin alert te maken, te informeren en begeleiden.

TOEGANKELIJKHEID & MOBILITEIT
In Breda willen we dat ouderen ongehinderd deel uit kunnen maken van onze samenleving. Ouderen en kwetsbaren in onze gemeenten moeten voldoende mogelijkheden krijgen om snel en betaalbaar te kunnen reizen en mobiel te kunnen bewegen. Ook moeten we meer aandacht geven aan de toegankelijkheid in Breda om zo weer de meest toegankelijke stad van Europa te worden. Hierbij moeten we een sterker gehoor geven aan organisaties zoals “Breda Gelijk”.

INTRODUCTIE OUDERENDAG
Onze ouderen zijn zeer belangrijk voor ons en LPF Breda pleit dan ook voor het introduceren van een ouderendag. Een speciale dag waar de gemeente alle ouderen in Breda in het zonnetje zet zou wat ons betreft niet misstaan. De mensen die ons land en dus ook onze stad en regio hebben opgebouwd verdienen het respect en waardering die zij verdienen. Een ouderen-dag draagt bij aan het overbrengen van onze blijk van waardering. Onze Bredase ouderen doen er toe.

BRENG JONG & OUD SAMEN
Het koppelen van jeugd aan ouderen is een bewezen succesformule die een dubbele positieve impact heeft op elkaar. Regelmatig jongeren en ouderen met elkaar in contact te laten komen door middel van een maatschappelijke stage of activiteiten geïnitieerd van de scholen dragen namelijk enerzijds bij aan het respect voor onze ouderen en anderzijds voor meer begrip voor onze jeugd. Ouderen zijn vaak heel toegankelijk, open en direct. Iets wat goed kan zijn voor vorming en ontwikkeling van onze jeugd in Breda. Breda brengt het samen kent geen leeftijd.

WMO AANVRAGEN VEREENVOUDIGEN
WMO-aanvragen moeten sneller en adequater behandeld worden. Mensen moeten momenteel nog te lang wachten op een hulpvraag aan de gemeente en dus pleit LPF Breda voor een kortere procedure. Daarnaast is het belangrijk dat informatie actiever wordt verstrekt aan ouderen zodat zij de weg naar de WMO tijdig en eenvoudig weten te vinden. Ook moet er in sommige gevallen extra opgelet worden dat een afwijzing transparanter en eerlijker verloopt.

HUISHOUDELIJKE HULP INKOMENSAFHANKELIJK
Huishoudelijke hulp moet voor iedereen die ouder wordt op eerlijke wijze betaalbaar zijn. Wij zijn dan ook sterk voorstander van het inkomensafhankelijk maken van een zorgindicatie voor huishoudelijke hulp. Mensen uit de bovenklasse kunnen het zich financieel makkelijker veroorloven om particulier huishoudelijke hulp in huis te nemen. Daar tegenover zorgen we er voor dat mensen met een lager inkomen naar draagkracht betalen voor huishoudelijke hulp of andere WMO zorgvragen.

INVOEREN HV3-INDICATIE
Momenteel kent Breda twee zorgindicaties voor de huishoudelijke hulp, te weten HV1 (Huishoudelijke hulp) en HV2 (Huishoudelijke verzorging). Een HV3-indicatie echter ontbreekt in onze gemeente. Deze indicatie maakt het mogelijk dat mensen die huishoudelijke hulp krijgen ook de ruimte krijgen voor extra begeleiding. Dit ontzorgt de werkdruk bij maatschappelijk werkers en vergroot de kans op signalering van problematisch gedrag zodat hier tijdig en deskundig op kan worden gehandeld.

ZELFSTANDIGHEID & WEERBAARHEID
Naarmate we ouder worden, worden we vaak ook steeds meer afhankelijk en kwetsbaar. Ouderen worden namelijk steeds vaker slachtoffer van geweld, intimidatie, beroving en bedreiging. Daarbij mogen we de impact van oplichting via internet bij ouderen ook niet onderschatten. Wij willen graag dat de weerbaarheid en zelfstandigheid van onze ouderen wordt verbeterd. Er moeten dus meer mogelijkheden zijn om ouderen hierin alert te maken, te informeren en begeleiden.

TOEGANKELIJKHEID & MOBILITEIT
In Breda willen we dat ouderen ongehinderd deel uit kunnen maken van onze samenleving. Ouderen en kwetsbaren in onze gemeenten moeten voldoende mogelijkheden krijgen om snel en betaalbaar te kunnen reizen en mobiel te kunnen bewegen. Ook moeten we meer aandacht geven aan de toegankelijkheid in Breda om zo weer de meest toegankelijke stad van Europa te worden. Hierbij moeten we een sterker gehoor geven aan organisaties zoals “Breda Gelijk”.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden